Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3700 GÜN 10 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

nedir

 1. hanne

  .Hacamat nedir faydaları nelerdir?

  .Hacamat nedir faydaları nelerdir? Hacamat kısaca vücutta hastalıklara neden olan kirliliğin peygamber efendimiz s.a.v in de uyguladığı şekilde dışarı alınması işlemidir. Hacamat Bağışıklık sistemimizi felç eden kirlenmiş, kan özelliğini kaybetmiş sıvının peygamber efendimiz sav inde 1400...
 2. M

  Letaif Nedir, Letaiflerin Anlamları, İşlevleri, Görevleri Nelerdir? (3)

  Letaif Nedir, Letaiflerin Anlamları, İşlevleri, Görevleri Nelerdir? (3) Letaiflerin yükselmesi sırasında bazı duygusal ve ruhsal durumlar yaşanır. Bunların bilincinde olmak veya bu konuda bilgilenmek kişiye çok şey kazandırabilir. Letaiflerin başında bulunan kalp letaifinin yükselmesi...
 3. M

  Letaif Nedir, Letaiflerin Anlamları, İşlevleri, Görevleri Nelerdir? (2)

  Letaif Nedir, Letaiflerin Anlamları, İşlevleri, Görevleri Nelerdir? (2) -Çakralar ile letaifleri karşılaştırdığımızda en büyük farklılık nerelerde görülüyor? Çakralarda iki letaif noktası eksiktir. Bunlar sır ve hafidir. Tabii bu durum dikkat çekicidir. Nedeni ise çok düşündürücüdür: İleri...
 4. hanne

  R4bıa nedir?

  R4BIA NEDİR? ما هي رابعة؟ R4BIA bir özgürlük sembolüdür. رابعة هي رمز للحرية R4BIA yeni bir özgürlük ve adalet hareketinin doğuşudur. رابعة هي مخاض لولادة حركة حرية وعدالة جديدة R4BIA yeni bir dünyanın kuruluş müjdesidir. رابعة هي بشارة لولادة عالم جديد R4BIA Müslümanların...
 5. M

  Letaif Nedir, Letaiflerin Anlamı, İşlevi, Görevleri Nelerdir?

  Letaif Nedir, Letaiflerin Anlamı, İşlevi, Görevleri Nelerdir? -Letaif nedir? Ruh bedeni baştan aşağı kaplar. Ruhun bazı manevi organları vardır. Bunlar bedende bazı yerlerde bulunurlar. Yerleri sabittir. Bunlara letaif noktaları denir. Yani letaifler ruhun manevi organlarıdır. Bunlar da...
 6. M

  Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Sırları (3)

  Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Sırları (3) Tevhidin kıymetini anlamamız için bazı temel kavramları, terimleri iyi bilmek ve göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlardan ikisi çok önemlidir: Putperestlik ve hac. İslam’ın bir şartı olduğu ve aşağı yukarı herkes tarafından...
 7. dost-semihbaba4125

  Diyaloğu kim başlattı, diyaloğun hedefi nedir?

  Diyaloğu kim başlattı, diyaloğun hedefi nedir? Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’nın “Dinler Arası Diyalog Tuzağı ve Dinde reform” adlı kitabından bazı bölümleri sizin için alıntıladık. Çok önemli konulara temas edilen bölümlerde diyaloğun hedefi ve kimler tarafından başlatıldığı...
 8. dost-semihbaba4125

  Tevhid nedir? Tevhid ve Şirk

  Tevhid nedir? Tevhid ve Şirk Karadeniz’de binlerce talebe yetiştiren ve ilimde zirve olan Resul Bölükbaşı Hocaefendi’nin, tevhid ve şirk konusunda yaptığı konuşma Lalegül Dergisinde yazıya çevrilerek yayınlanmıştı. Biz de...
 9. M

  Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Sırları (2)

  Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Sırları (2) Tevhit bir bilgi olarak yüce Allah (c.c.) tarafından insanların ruhsal dünyalarında içselleştirilmiştir. Küçük bir çocuk büyüklere tevhit dersi verecek ruhsal bir olgunluğa sahiptir. Ama bunu ifade edecek durumda değildir. Dil ve...
 10. M

  Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Sırları

  Tevhid, Tevhit Nedir, Tevhidin Anlamı, Tevhidin Sırları İslamiyet’in apaçık davası, tevhittir. Yüce Allah (c.c.) peygamberleri bu dava için göndermiştir. Tevhidin pek çok sırrı vardır. İslami hayatta tevhidin sırrı, Allah’tan başka ilah yoktur, gerçeğinde gizlidir. İslamiyet, insanların...
 11. dost-semihbaba4125

  ŞİA NEDİR? – Rafizi – İsmailiyye – Caferiyye – İmamıyye

  Şia sapıklığının ’nın fikirsel yapısını sizlere kısa ve öz bir şekilde açıklamaya çalışalım: Şia: Hazreti Ali Radıyallahu anh tarafını tutup, hilafetin onun ve zürriyetinin hakkı olduğuna, kıyamete kadar bu hakkın onlardan çıkmayacağına inananlardır. İnanç yönünden Ehli Sünnet...
 12. nurkul

  Kaf Dağı Nedir Ne Değildir

  Bu karşımıza çok çıkmaya başladığı için yazmaya karar verdik. Kaf dağı vardır ve gerçektir. Kaf dağı cinin şeytanın sürgün edildiği dağın ismidir. Bu dünya gözü ile göremezsiniz. Gitmeye kalkmanızıda pek tavsiye etmem. Kaf dağına bu dünyadan direk geçişde vardır ama bunun için m... s..... alim...
 13. T

  Kayıp İnsanların Bakımının Kanuni Sorumluluğu Nedir

  Bu konuyu kanunlardan habersiz konuşmayı marifet zanneden cahil cühele takımı insanlar aydınlansın diye özel istek üzerine yazıyorum. Kayıp insanların bakım yolu ile yer tesbiti ve yerinin keşfi kanunlara göre bakan insanı suçlu duruma düşürecek bir olaydır. 1. Kayıp kişi zorla alıkonulmuşsa ve...
 14. M

  Zühd, Züht Nedir, Tasavvufta Zühdün Mahiyeti

  Zühd, Züht Nedir, Tasavvufta Zühdün Mahiyeti ‘Zühd, Arapça rağbetsiz olmak, yüz çevirmek demektir. ‘ Kuran-ı Kerim’de sadece Yusuf suresinin 20. ayetinde geçer: ‘Onlar Yusuf’a rağbetsiz idiler. Onu az bir fiyatla, birkaç dirheme sattılar.’ Yani Hz. Yusuf’u (a.s.) elde tutmak istemiyorlardı...
 15. hanne

  Hamd ve şükür arasındaki fark nedir?

  HAMD ve ŞÜKÜR “Hamd etmek şükr etmekten daha kıymetlidir. Çünkü şükr etmekte, sevgilinin nimetlerini düşünmek vardır, onlar gözönündedir. Bu ise sıfata ve fiile yönelmektir. “Hamd ederken düşünülen ise, hamd edilen Zât’ın güzelliğidir; O’nun hüsn-i cemâli yani bizzat kendisi...
 16. M

  Tevekkül, Tevekkül Nedir, Allah’a Tevekkül Nasıl Edilir

  Tevekkül, Tevekkül Nedir, Allah’a Tevekkül Nasıl Edilir Nefsin Allah’a (c.c.) isyan noktaları vardır. Bunların başlıcası haramlardır. İnsan haramlara tövbe edince şeytanları kahreder. Çünkü şeytanlar insanları bunlarla oynatırlar, aldatırlar. Nefsin haramlara tövbe etmesi demek, bir zaman zevk...
 17. hanne

  Sırat köprüsü nedir?

  Sırat köprüsü nedir? “Sırat Köprüsü nedir? Mecâzî midir? Yoksa gerçekten var mıdır? Kesilen kurbanların sahibine sırat köprüsünü geçerken binek olmasının hikmeti nedir?” Âhiretin deresini, tepesini, düzlüğünü, yokuşunu, köprüsünü, yolunu, yordamını, terazisini, mizanını ateşini ancak...
 18. dost-semihbaba4125

  Mevlit Gecesi Nedir?

  MEVLİT GECESİ NEDİR İnsanlığın dirilişinde, karanlıktan aydınlığa çıkışında ve katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok önemli bir yere sahip olan, böyle şerefli ve mübarek bir gün vesilesiyle bütün Müslümanları tebrik ediyor, kalplerindeki...
 19. M

  Zikirde Amaç (Gaye, Hedef, Niyet) Nedir?

  Zikirde Amaç (Gaye, Hedef, Niyet) Nedir? Bir hocanın kitabında şunu okudum. Düşüncesini eleştirdiğim, hatta karşı olduğum için değil de pek çok taraftarı, seveni olduğu ve onları da manevi olarak yaralamamak için hocanın adını vermek istemiyorum: ‘Allah Allah… diye zikirde gaye, tefekkürdür...
 20. hanne

  Rızık nedir? ayet.. hadis.. kıssa

  AYET-İ KERİMELER Bakara / 25. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine)...
 21. dost-semihbaba4125

  Bid’at nedir, ne değildir

  Bid’at nedir, ne değildir Sual: Bid’at nedir? CEVAP Bid'at,sonradan çıkarılan şey demektir. Bunlar ya âdette olur veya ibadette olur. Âdette bid'at,sevap beklenilmeden, dünya menfaati için yapılan şeylerdir. Âdette bid'at, bir ibadeti bozmazsa...
 22. dost-semihbaba4125

  Carsafı inkar edenin hukmu nedir - Cübbeli Ahmet Hocam

  Carsafı inkar edenin hukmu nedir - Cübbeli Ahmet Hocam - YouTube
 23. dost-semihbaba4125

  Bedduanın hükmü nedir - Cübbeli Ahmet Hocam

  Bedduanın hükmü nedir - Cübbeli Ahmet Hocam - YouTube
 24. dost-semihbaba4125

  Bankada param var hükmü nedir - Cübbeli Ahmet Hocam

  Bankada param var hükmü nedir - Cübbeli Ahmet Hocam - YouTube
 25. dost-semihbaba4125

  Alevilik nedir, alevinin yemeği yenirmi - Cübbeli Ahmet Hocam

  Alevilik nedir, alevinin yemeği yenirmi - Cübbeli Ahmet Hocam - YouTube
 26. dost-semihbaba4125

  25 yasindayım bazn sehvet bazn rahmani duygularim kabariyor,hükmü nedir - Cübbeli Ahmet Hocam

  25 yasindayım bazn sehvet bazn rahmani duygularim kabariyor,hükmü nedir - Cübbeli Ahmet Hocam - YouTube
 27. F

  Zimen Defteri Nedir ? Osmanlida Zimen Defteri

  Sual: Osmanlı’da zimem defteri diye bir şey varmış, o nasıl bir şey? CEVAP Zimem, zimmet kelimesinin çoğuludur. Zimmet burada borç demektir. Zimem defteri borçluların borçlarının yazılı olduğu defter demektir. Osmanlı zenginleri, borçlarını ödeyemeyenlere yardımcı olurlardı. Bir de kendi...
 28. hanne

  Halil İbrahim bereketi nedir?

  Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyüğü Halil. Küçüğü ise İbrahim... Halil, evli çocuklu. İbrahim ise bekârmış... Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin... Ne mahsul çıkarsa, iki pay ederlermiş. Bununla geçinip giderlermiş... Bir yıl, yine harman...
 29. hanne

  Sadaka-i Fıtır Nedir?

  Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır Buna yalnız fıtra da denir Bu kelime halk arasında fitre şeklini almıştır Fıtır sadakası (fitre), insanın...
 30. islam73

  Esbab-ı Nüzul Nedir?

  M. Ali KAYA Kur’ân-ı Kerimin pek çok ayetleri ve hükümleri insanların sordukları sorular veya başlarına gelen olaylar üzerine nazil olmuştur. Sure ve âyetlerin nâzil olmasına sebep olan bu gibi durumlara “Esbâb-ı Nüzul” denir. Müfessirler bir ayetten hüküm çıkaracakları ve doğru olarak...
 31. islam73

  İftar Vermenin Sevabı Nedir

  Ramazan ayının girmesiyle iftar ziyafetleri, iftar davetleri daha da artar. Dostlarımızı, yakınlarımızı iftara davet ettiğimiz gibi, biz de onların davetine gideriz, birlikte iftar ederiz. Bu güzel âdet, hem insanların birbirlerine yaklaşmalarını sağlar, hem de yardımlaşma ve cömertlik...
 32. dost-semihbaba4125

  Darül Harp Nedir, Türkiye Darül Harp midir ? - Cübbeli Ahmet Hoca -

  Darül Harp Nedir, Türkiye Darül Harp midir ? - Cübbeli Ahmet Hoca - www.cubbeliahmethoca.tv - YouTube
 33. islam73

  Vird nedir

  Vird, günlük vazife demektir. Her gün belli miktar yapılan zikre de vird denir. Bu zikir belli miktar Kur’an okumak, salavat getirmek ve tövbe- istiğfar etmek de olabilir. Vird kalp için günlük ilaç hükmündedir. Kalbin gafletten uyanması ve şifa bulması için her gün bu ilacın...
 34. incinme

  Din düşmanlığının kaynağı nedir ?

  Her şeyin bir sebebi oluyor, normaldir. Mesela; insan kimin ekmeğini yerse onun davulunu çalar, diye bir söz var. Din düşmanlığında menfaatler ağır basabiliyor. Bazıları da bilerek veya bilmeyerek İslam korkusu telaşı içerisine girebiliyor. Bence kimse böyle bir korku taşımamalıdır. Çünkü...
 35. T

  islam dininin akla ve bilgiye verdiği önem nedir

  İslâmî ilimler, (Aklî ilimler) ve (Naklî ilimler) olmak üzere ikiye ayrılır Aklî ilimler, hissedilerek, âkıl ile incelenerek, tecrübe edilerek ve hesaplanarak elde edilir Bu ilimler, naklî ilimlerin anlaşılmasına ve tatbik edilmesine yardımcıdır Öğrenilmeleri farz-ı kifâyedir Bu ilimler...
 36. dost-semihbaba4125

  Sapık vehhabilik nedir

  Vehhabilik nedir Vehhabiliği kuran, Mehmed bin Abdülvehhabdır. İngiliz casuslarından, Hempher’in tuzağına düşerek, ingilizlerin (İslamiyet’i imha) etmek çalışmalarına alet oldu. Eline geçirdiği, ibni Teymiye’nin Ehl-i sünnete uymayan...
 37. C

  siz özür nedir bilirmisini ?

  selamunaleykum siz engel nedir bilirmisiniz? kişinin bir uzvunun doksanlığımıdır ? kaza sonucu tekerlekli sandalyede oturmakmıdır ? doğuşdan ağma olmasımıdır ? doğuştan sağır olmasımıdır ? yoksa bazı yetersiz hareket etme yeteneğinin kısıtlı olmasımıdır ? bunların hiç biri engel ve özür...
 38. T

  İstihare nedir ve istihare namazı nasıl kılınır?

  İstihare, bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra bu husustaki duayı okuyarak o işle ilgili rüya görmek üzere uykuya yatmaktır. İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki: Dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz: 1- Şükreden, nimetin...
 39. A

  Sevinç Meleği Nedir?

  Cafer bin Muhammed, dedesinden rivayet ediyor: "Bir kimse, bir mü´mini sevindirince, ALLAH verdiği bu sevinç sebebiyle, onun için bir melek yaratır. Kul, kabrine vardığında, o Sevinç Meleği gelir ve ölen kişiye: - Beni tanıyor musun? der. Ölen kişi: - Sen kimsin? diye sorar. Sevinç...
 40. incinme

  Intiharın dinimizde yeri nedir

  İNTİHAR Insanın kendisini öldürmesi. Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine "intihar" denir. Intihar Allah'ın yaratmış olduğu cana kıymaktır. Bu yüzden de büyük günahlardandır. Insana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur. Intihar etmenin...
 41. A

  ayrılılığın en acısı nedir bilirmisiniz

  ayrılığın en acısı nedir bilirmisiniz kardeşler söylemek istediğin şeyler olması na karşın söyleyememektir arkanı dönüp gitmek değil gitmek zorunda kalmaktır en acısıda giderken yüreğinden bir parcayı bırakmaktır.kader beni nası buraya sürüklediyse bi bildiği vardır çünkü bende hala parçalar...
 42. hanne

  dua nedir??

  DUA sığınaktır DUA sevgimizi tazeleyiş,ruhumuzu ve asli vatanımızı hissediştir DUA fukaranın besinidir,gariplerin yol arkadaşıdır,Ezeli sevgiliye giden yolun adıdır DUA Allah'ı Allah'la paylaşma noktasıdır DUA dünyaya,cehalete,küfre karşı Allah'la birlikte olma hali içinde O'nun adına...
 43. ulvi

  Hüddam Nedir ve Hüddam Hakkında Herşey

  Çok merak edilen bir konu ve insanların kendi kafalarına göre bol bol yorum yaparak saçmaladıkları bir konu 1- Hüddam nedir 2- Hüddam Sahibi olabilmek için ille Evliya 'mı Olmak gerekir 3- Hüddam Sahibi Olabilmek için İmandan olmak gerekirmi 1- Hüddam görevliler topluluğu demektir Hadim...
 44. A

  Nedir O meşale Nurun mu Ya Rasulullah

  Ya Nebi! Şu halime bak! Nasıl ki bağrı yanar, gün kızınca sahranın Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın! Harim-i pakine can atmak istedim durdum Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum "Tahammül et" dediler…Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde...
 45. ulvi

  Alem Nedir, Ne Değildir

  Aslında anlam benzerliğinden çokça karıştırılan bir konudur Alemler Bahsi Mesela Derki Hz. Yunus 18000 Alemden geçtik Elhamdulillah İnsanların çoğu bu satırdaki latifeyi anlamamış ve alemleri canlıların yaşadığı boyutlar gibi kabul etmişler ve çeşitli sayılar ifade edip öne sürmüşlerdir...
 46. ulvi

  Peri Yeli Nedir

  Peri Yeli üç dört anlam taşımakla beraber hepsi tek anlam etrafında toplanırlar 1- perinin yada perilerin yada perise alemin vermiş olduğu kalıcı iz ve hasara denir 2- peri aleminin ( dikkat edin perilerin değil ) çarpması sonucu yani grup seviyyesi çarpması sonucu insanın düşmüş olduğu...
 47. Lâ TaHZeN

  Arkeoloji Hakkında

  Arkeoloji Nedir? Arkeoloji, "eski kültür ve uygarlıkları onlardan kalan maddi kalıntıları açısından inceleyen; yer ve zamanını saptamakla uğraşan bir bilimdir". Maddi kalıntılar terimiyle insan elinden çıkan, insan düşüncesinin ürünü olan eserler,alet ve malzeme ile ev eşyaları,sanat...
 48. F

  Tecvid Namazı nedir? Tecvid Nasıl kılınır?

  tecvid namazı nedir? tecvid Nasıl kılınır?
 49. F

  Voltmetre ve ampermetre nedir ?

  Cevap voltmetre gerilim ölçer,devreye paralel bağlanır. ampermetre akım ölçer devreye seri bağlanır.
 50. ulvi

  Büyü Nedir

  Büyü Harut ve Marut adlı iki Meleğin insanlara uayarmadan öğretmediği, yapanı ve yaptıranı küfre düşürerek İmanından eden ve yaptığı, yaptırdığı büyü bozulmadan ölürse İmansız gitmesine sebep olan kullanılması haram ve günah bir meşgaledir
 51. ulvi

  Esmaul Hüsna Nedir

  Cenâb-ı Allah'ın güzel isimleri. Yasadığımız dünya, felekler, yıldızlar, ay ve güneş birer âlemdir. Bütün bu âlemler bir ahenk içindedirler. Bu, Allah'ın Rab sıfatının bir tecellisidir. Dünyadaki düzenin kaidelerini koyup, varlıkları bir ahenk içinde yaşatma da Rab sıfatının gereğidir...
 52. ulvi

  Ateş Daveti Nedir

  Ateş daveti bir bakım türüdür, cin yada cinnileri suya değilde ateş içine davet ederek, ateşin elevleri içinde iletişime geçersin. ( Sen ateşe girmezsin cinni mahluklar o ateşin içinde gelirler ) Sana ateşin alevleri içinde görükürler ve ateşin alevleri içinde görüntü oluştururlar ( Hoş ne...
 53. ulvi

  Uzaktan Yönetim Nedir

  20. yüzyıla kadar sömürgeci ile ünlü haçlı zihniyetine sahip batı dünyası, yeterince tecrübeye ulaşmış ve bu tecrübelerini masaya yatırarak akıl yolu ile uğradığı zararı en aza indirgeme gayretine düşmüştür. Bu yüzyıla kadar geçen süreyi incelediklerinde görmüşlerdir ki ekonomik ve maddi...
 54. dost-semihbaba4125

  Tilâvet Secdesi Nedir?

  Tilâvet Secdesi... Secde âyetleri hangi surelerdedir? Kur'an-i Kerimde 14 Tilâvet secdesi var: Araf 206, Rad 15, Nahl 49, İsra 107, Meryem 58, Hac 18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet 37, Necm 62, İnşikak 21, Alak 19 Tilâvet Secdesi Nedir? Kur'an'daki bir secde...
 55. türkislam74

  Ahzab suresinde geçen “Cilbab” nedir?

  Cilbab, erkeklerin de, kadınların da giydikleri bir elbise, bir gömlektir. Zevacir ve Berika'daki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Haramdan cilbab [gömlek] giyen erkeğin namazları kabul olmaz.) [Bezzar] (Haya cilbabını [örtüsünü] çıkarandan [aleyhinde] söz etmek gıybet olmaz.) [Beyheki]...
 56. ulvi

  Kadim Nedir, Hadim Nedir

  Arkadaşlar Belkide çoğunuzun yeni duyacağı bir kavram Kadim Öncelikle Kadim Nedir Ona bakalım Kadim Ayetin Ters Okunmasıyla devreye giren görevlilerdir, Hadimlere yakın güç ve yeteneklerde ama çoğu zaman zayıftırlar. Bazı kadimler ise bazı hadimlerden güçlü ve yeteneklidir. Onun için...
 57. S

  Ehl-i Sünnet Nedir?

  Ehl-i Sünnet Nedir? Ehl-i Sünnet, kısaca; Hz. Peygamber’in sünnetine uyan ve Hz. Peygamber’i hayatta örnek edinen ve onun sünnetine göre hayatına yön veren demektir. Bu ifadeyi biraz açmak için, önce Sünnet nedir? Bunun üzerinde durmamız gerekmektedir. Sünnet: Arapça bir kelime olup; “yol...
 58. kocareis

  Nizamı alem nedir

  ÜÇ TUĞ ve HİLÂL Üç Tuğ ve Hilâl: Hilâlin içindeki üç tuğ Hakimiyet, Devlet ve Milleti temsil eder. En Solda Yükselen Tuğ : Büyük Türk Devletini temsil eder. Devlet birliğin, beraberliğin, gücün ve otoritenin adıdır. Devletsiz bir toplulukların hayat hakkı bulunmayacağı gibi...
 59. zersin

  Msg nedir , katkı maddesi / koruyucu madde farkı

  MSG NEDİR , KATKI MADDESİ / KORUYUCU MADDE FARKI HİÇBİR KATKI MADDESİ YOKTUR" İL...E " HİÇBİR KORUYUCU MADDE İÇERMEZ" ARASINDAKİ AYRIM VE MSG ( ÇİN TUZU) DENEN ZEHİR Knorr un hazır çorbalarının üzerinde"hiç bir koruyucu madde içermez" yazıyor diye alıyordum.Özellikle son çıkardıkları...
 60. mucahid67

  Dua nedir?

  Dua nedir? Dua ibadetin özü, inanan insanın her an hakka yönelen sözüdür, yakarisidir. Dua ibadetin beynidir ya da iligidir Özlü ibadet istiyorsan duaya yönel ve duanın kabul olması için en yakın yer secdedir. "Duanız olmasaydı Allah size neden değer verseydi" (Ayet) "Allahım...
 61. Manevi Türk

  Fıkıh nedir

  FIKIH Bilmek, anlamak, bir şeyin bütününe vakıf olmak. Istılahta, bir kimsenin leh ve aleyhindeki hükümleri bilmesi demektir. Başka bir tarife göre fıkıh; kişinin ibadetlere, cezalara ve muamelelere ait şer'î hükümleri mufassal delilleriyle bilmesidir. Ayrıca, söz ve fiillerin amaçlarını...
Üst Alt