Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

okunusu

 1. dua11

  sekine duası ve okunuşu

  Sekine duâsı Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra)...
 2. F

  Arapça Harflerin Türkçe okunuşu ve okunuşları

  ARAPÇA HARFLERİN TÜRKÇE OKUNUŞLARI Tablo : 15 Bu tabloda Arapça harflerin Türkçe okunuşları verilmiştir. Vefk bittikten sonra, yemin ve hizmetlilerin isimleri oluşturulurken bu tablo kullanılacaktır. Yine yemin meydana getirirken Kuran-ı Kerim okumayı...
 3. türkislam74

  Ezânın Okunusu ve Ezân Kelimelerinin Ma’nâları:

  Allahü ekber ................................................................4 def’a Eshedü en lâ ilâhe illallah ..........................................2 def’a Eshedü enne Muhammeden Resûlullah ..................2 def’a Hayye ales-salâh...
 4. türkislam74

  Okunuşu Zor Tekerleme Örnekleri

  Acaba sarımsaklasak da mı saklasak samanı Sarımsaklamasak da mı gelir zamanı Sarımsaklamasak da gelirse zamanı Niye sarımsaklayalım o zaman samanı. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem ki Adem madende badem yemiş niye bize getirmemiş. Al bu takatukal arı takatukacıya...
 5. türkislam74

  Tarik Suresi (Alfabetik Sıra) Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve Türkce aciklamasi

  Tarik Suresi Bismillahirrahmânirrahîm 1. Vessemai vettarikı. 2. Ve ma edrake mettariku. 3. Ennecmüssakıbü. 4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun. 5. Felyenzuril'insanü mimme hulika. 6. Hulika min main dafikın. 7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi. 8. İnnehu 'ala rec'ıhı...
 6. türkislam74

  Talak Suresi (Alfabetik Sıra) Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve Türkce aciklamasi

  Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ya eyyuhennebiyyu iza tallaktumunnisae fetallikuhunne li'ıddetihinne ve ahsıl'ıddete vettekullahe rabbekum la tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne illa en ye'tiyne bifahışetin mubeyyinetin ve tilke hududullahi ve men yete'adde hududallahi fekad zaleme...
 7. türkislam74

  Tahrim Suresi (Alfabetik Sıra) Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve Türkce aciklamas

  Tahrim Suresi Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya eyyuhennebiyyu lime tuharrimu ma ehallellahu leke tebteğıy merdate ezvacike vallahu ğafurun rahıymun. 2. Kad feredallahu lekum tehıllete eymanikum vallahu mevlakum ve luvel'alıymulhakıymu. 3. Ve iz eserrennebiyyu ila ba'dı ezvacihi hadiysen...
 8. türkislam74

  "Fil Suresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve Türkce aciklamasi

  Bismillahirrahmanirrahim 1. E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl 2. E lem yec'al keydehüm fı tadlıl 3. Ve ersele aleyhim tayran ebabıl 4. Termıhim bi hıcaratin min siccıl 5. Fecealehüm keasfin me'kul Bismillahirrahmanirrahim 1- Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı...
 9. türkislam74

  " Hucurat Suresi"Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve türkce aciklamasi

  Bismillâhirrahmânirrahîym 1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım 2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba'dıküm li ba'dın en tahbeta a'malüküm ve entüm la...
 10. türkislam74

  " Kıyame Suresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve türkce aciklamasi

  Kıyame Suresi 1لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ 2وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 3أَيَتْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ 4بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ 5بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ 6يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ...
 11. türkislam74

  "Fetih Suresi"Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve türkce manasi

  Fetih Suresi Fetih Suresi Bismillâhirrahmânirrahîym 1- Innâ fetahnâ leke fethan mübiynâ. 2- Liyagfire lekâllahü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müs tekıymen. 3- Ve yensurekâllahü nasren aziyzâ. 4- Hüvelleziy...
 12. türkislam74

  "Yasin Süresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve türkce aciklamasi

  Bismillâhirrahmâmirrahîym 1- Yâsîyn. 2- Velkur’ânilhakîym. 3- Inneke leminelmürseliyn. 4- Alâ sırâtın müstekıym. 5- Tenziylel’ aziyzirrahiym. 6- Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gaâfilün. 7- Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn. 8- Innâ ce’alnâ fiy a’nâkıhim aglâlen...
 13. türkislam74

  "Kunut Duaları" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere...
 14. türkislam74

  "Rabbenâğfirlî " Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.
 15. türkislam74

  "Rabbenâ âtina" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
 16. türkislam74

  "Allâhümme Barik" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref...
 17. türkislam74

  "Allâhümme Salli" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin...
 18. türkislam74

  "Ettehiyyâtü" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh. Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey...
 19. türkislam74

  "Sübhaneke" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük) * Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır. Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden...
 20. türkislam74

  "Nâs Sûresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı...
 21. türkislam74

  "Felak Sûresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden...
 22. türkislam74

  "İhlas Sûresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.
 23. türkislam74

  "Tebbet Sûresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed. Anlamı: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da...
 24. türkislam74

  "Nasr Sûresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ. Anlamı: (Ey Muhammed!) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et...
 25. türkislam74

  Kâfirûn Sûresi Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben...
 26. türkislam74

  Kevser Sûresi Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter. Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.
 27. türkislam74

  Mâun Sûresi Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn. Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya...
 28. türkislam74

  "Kurayş Sûresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. Anlamı: Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven...
 29. türkislam74

  "Fil Sûresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

  Okunuşu: Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl. Anlamı: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların...
 30. türkislam74

  Fatiha Sûresi arapca yazilisi ve latince okunusu ( Türkce)

  Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan...
 31. türkislam74

  Ayetel kürsi arapca ve türkce okunusu ve manasi

  ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ...
 32. türkislam74

  "Amanar Rasul" ingilizce okunusu ve manasi

  Amanar Rasul Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Amanar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-muminun Kullun amana billahi wa mala ikatihi wa kutubihi wa rusulih La nufarriqu bayna ahadin min rusulih Wa qalu sami'na wa a-ta'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir La yukallifullahu nafsan...
 33. türkislam74

  "At-Takáthur (Competition)" okunusu ve manasi

  At-Takáthur (Competition) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Alhaa-kum at-takáthur H'attaa zurtum al-maqaabir Kallaa sawfa ta'lamon Thumma kallaa sawfa ta'lamon Kallaa law ta'lamon 'ilm al-yaqeen La-tarawunna al-jah-em Thumma la-tarawunna-haa 'ayn al-yaqeen Thumma la-tus'alunna...
 34. türkislam74

  Kâfirun Süresi "Al-Kafirún (The Unbelievers)" Okunusu ve manasi

  Al-Kafirún (The Unbelievers) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Qul yaa ayyuhal kaafiruun Laa 'abudu maa t'abuduun Walaa antum 'aabidunna maa a'abud Walaa ana 'aabidun maa 'abadttum Walaa antum 'aabiduuna maa a'abud Lakmu deenukum wa liya deen In the name of Allah, the Beneficent, the...
 35. türkislam74

  Asr Süresi "Al-'Asr (Time)" Ingilizce okunusu ve manasi

  Al-'Asr (Time) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Wal 'Asr Innal insaana lafee khusr Illal ladhenna aamannu Wa 'amilus saalihaati wa tawaasau bilhaqq Wa tawaasau bis sabr In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful Time is witness that, surely, mankind suffers loss, except for...
 36. türkislam74

  Mâun Sûresi "Al-Má'ún (Neighborly Kindness)" Ingilizce okunusu ve manasi

  Al-Má'ún (Neighborly Kindness) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Ara ayta ladhee ukadhibu bid Deen Fa dhaalikal ladhee yadu'ul yateem Wa laa yahuddu 'alaa ta'aamil miskeen Fa wailun lilmur salleen Alladheena hum' an salaatin saahuun Alladheena hum yuraa uun Wa yamna 'uunal maa'uun In...
 37. türkislam74

  Nasr Sûresi "An-Nasr (Succour)" Ingilizce okunusu ve manasi

  Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Idhaa jaa a' nasrullaahi wal fathu Wa ra aitan naasa yadkhuluuna fee deenil laahi afwaaja Fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahuu kaana tawaaba In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful When God's succor comes, and victory and thou seest...
 38. türkislam74

  Kevser Süresi"Al-Kauthar (Abundance)" ingilizce okunusu ve manasi

  Al-Kauthar (Abundance) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Innaa a'atainaakal kauthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shaani'aka huwal abtar In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Truly, We have given you abundance. So turn to your Lord in prayer and sacrifice. It is those who...
 39. türkislam74

  "Hashr (The Gathering)" ingilizce okunusu ve manasi

  Hashr (The Gathering) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Hu wallahu ladhila illaha illa hu alim al ghaib wa shahadati Hu ar rahman ar rahim Huwallahu ladhila illaha illa hu al malik ul quddus as salaam ul mutmin ul muhaiymin al aziz ul jabbar ut mutakabbir Subhanallah hi amma yusrikun Hu...
 40. türkislam74

  Ayetel kürsi "Ayat al-Kursi (The Throne Verse)" okunusu ve manasi

  Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Allahu la illaha illa hu Wal Hayyul Qayyum La te huzuhu sinetun wala nawmun Lahu ma fissemawati wa ma fil'ardi Men thallathiy yeshfe'u indehu illa biznih Ya'lemu ma beyne eydiyhim wa ma halfehum wa la yuhiytune bishey'in min ilmihi illa bima sha-a wasia...
 41. türkislam74

  Nas Süresi "An-Náas (Mankind)" Ingilizce okunusu ve manasi

  An-Náas (Mankind) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Qul a'uudhi bi rabbin naas Malikin naas Ilaahin naas Min sharril wawaasil khannas Alladhee yuwaswisu fee suduurin naas Minal Jinnati wa naas In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful Say: I take refuge in the Lord of mankind...
 42. türkislam74

  Felak süresi"Al-Falaq (The Dawn)" Ingilisce okunusu ve manasi

  Al-Falaq (The Dawn) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Qul a'uudhu birabbil falaq Min sharri ma khalaq Wa min sharri ghaasiqin idhaa waqab Wa min sharrin naffaathaati fil 'uqad Wa min sharri haasidin idhaa hasad In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Say: I seek refuge with...
 43. türkislam74

  Fatiha süresi "Ingilizcesi" okunusu ve manasi

  Surah 1 The Fatiha Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Al hamdu lillaahi rabbil 'alameen Ar-Rahman ar-Raheem Maaliki yaumid Deen Iyyaaka na'abudu wa iyyaaka nasta'een Ihdinas siraatal mustaqeem Siraatal ladheena an 'amta' alaihim Ghairil maghduubi' alaihim waladaaleen Aameen In the...
Üst Alt