Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Ezânın Okunusu ve Ezân Kelimelerinin Ma’nâları:

türkislam74

Uzman Onbaşı
Allahü ekber ................................................................4 def’a
Eshedü en lâ ilâhe illallah ..........................................2 def’a
Eshedü enne Muhammeden Resûlullah ..................2 def’a
Hayye ales-salâh ..........................................................2 def’a
Hayye alel-felâh...........................................................2 def’a
Allahü ekber ................................................................2 def’a
Lâ ilâhe illallah ............................................................1 def’a
Yalnız sabâh ezânında, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre
(Es-salâtü hayrun minen-nevm) okunur.
Ikâmetde ise, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (Kad
kâme tis-salâtü) denir.
Ezân Düâları:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:
(Ezân okunurken su düâyı okuyun:
“Ve ene eshedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ serîkeleh ve
eshedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhi
rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü
aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”).
Yine bir hadîs-i serîflerinde buyurdular ki, “Ey benim ümmetim.
Ezân bitince su düâyı da okuyunuz:
“Allahümme rabbe hâzihid-da’vetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti
âti Muhammedenil-vesîlete vel-fadîlete ved-dereceter-refîate
veb’ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve’adtehü inneke lâ
tuhlifül-mîâd”).

Ezân Kelimelerinin Ma’nâları:
ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ, büyükdür. Ona birsey lâzım
degildir. Kullarının ibâdetlerine de muhtâc olmakdan büyükdür.
Ibâdetlerin, Ona hiçbir fâidesi yokdur. Bu mühîm
ma’nâyı zihnlerde iyi yerlesdirmek için, bu kelime, dört kerre
söylenir.
ESHEDÜ EN LÂ ILÂHE ILLALLAH: Kibriyâsı, büyüklügü
ile kimsenin ibâdetinemuhtâc olmadıgı hâlde, ibâdet olunmaga,
Ondan baska kimsenin hakkı olmadıgına sehâdet eder,
elbette inanırım. Hiçbir sey Ona benzemez.
ESHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÛLULLAH:
Muhammedin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”, Onun gönderdigi
Peygamberi olduguna, Onun istedigi ibâdetlerin yolunu
bildiricisi olduguna ve Allahü teâlâya ancak Onun bildirdigi,
gösterdigi ibâdetlerin yarasır olduguna sehâdet eder, inanırım.
HAYYE ALES-SALÂH, HAYYE ALEL-FELÂH:
Mü’minleri felâha, se’âdete, kurtulusa sebeb olan namâza çagıran
iki kelimedir.
ALLAHÜ EKBER: Ona lâyık bir ibâdeti kimse yapamaz.
Herhangi bir kimsenin ibâdetininOna lâyık, yakısır olmasından
çok büyükdür, çok uzakdır.
LÂ ILÂHE ILLALLAH: Ibâdete, karsısında alçalmaga
müstehak olan, hakkı olan ancak Odur. Ona lâyık ibâdeti kimse
yapamamakla berâber, Ondan baska kimsenin ibâdet olunmaga
hakkı yokdur.
Namâzın serefinin büyüklügü Onu herkese, haber vermek
için seçilmis olan bu kelimelerin büyüklügünden anlasılmalıdır
 
Üst Alt