Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3700 GÜN 10 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

meali

 1. F

  Feyzü'l Furkan Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali - Hasan Tahsin Feyizli

  Selamün Aleyküm; Kuran-ı Kerimi açıklamalı meal üzerinden daha iyi anlamayı isteyenlere tavsiyem aşağıdaki linki tıklamalarıdır. Tıklayın>> Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali * Sağ alt köşesindeki özellikleri kullanarak postit, tam ekran vb. ayaları yapabilirsiniz. Fare ile yakınlık...
 2. K

  NÂS SÛRESİ Meali

  NÂS SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5,6. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”
 3. K

  FELÂK SÛRESİ Meali

  FELÂK SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden...
 4. K

  İHLÂS SÛRESİ Meali

  İHLÂS SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. De ki...
 5. K

  TEBBET SÛRESİ Meali

  TEBBET SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. 2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. 3. O, bir alevli ateşe girecektir. 4,5. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir...
 6. K

  NASR SÛRESİ Meali

  NASR SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2,3. Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü...
 7. K

  KÂFİRÛN SÛRESİ Meali

  KÂFİRÛN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. De ki: “Ey Kâfirler!” 2. “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.” 3. “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” 4. “Ben sizin kulluk ettiklerinize...
 8. K

  KEVSER SÛRESİ Meali

  KEVSER SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2. O hâlde, Rabbin için namaz...
 9. K

  MÂ'ÛN SÛRESİ Meali

  MÂ'ÛN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! 2,3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 5. Onlar...
 10. K

  KUREYŞ SÛRESİ Meali

  KUREYŞ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2,3,4. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini...
 11. K

  FÎL SÛRESİ Meali

  FÎL SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? 2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı...
 12. K

  HÜMEZE SÛRESİ Meali

  HÜMEZE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline! 3. O, malının...
 13. K

  ASR SÛRESİ Meali

  ASR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı...
 14. K

  TEKÂSÜR SÛRESİ Meali

  TEKÂSÜR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2. Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı. 3. Hayır; ileride bileceksiniz! 4. Hayır, Hayır! İleride...
 15. K

  KÂRİ'A SÛRESİ Meali

  KÂRİ'A SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Yürekleri hoplatan büyük felaket! 2. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? 3. Yürekleri...
 16. K

  ÂDİYÂT SÛRESİ Meali

  ÂDİYÂT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5,6. Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına...
 17. K

  ZİLZÂL SÛRESİ Meali

  ZİLZÂL SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2,3. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman, 4. İşte o gün, yer, kendi haberlerini...
 18. K

  BEYYİNE SÛRESİ Meali

  BEYYİNE SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. 2. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan...
 19. K

  KADR SÛRESİ Meali

  KADR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi...
 20. K

  TÎN SÛRESİ Meali

  TÎN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. 2. Sinâ dağına andolsun, 3. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki, 4. Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. 5. Sonra onu, aşağıların...
 21. K

  İNŞİRÂH SÛRESİ Meali

  İNŞİRÂH SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2,3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? 4. Senin şânını yükseltmedik mi? 5. Şüphesiz güçlükle beraber...
 22. K

  DUHÂ SÛRESİ Meali

  DUHÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Kuşluk vaktine andolsun, 2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, 3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. 4. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha...
 23. K

  LEYL SÛRESİ Meali

  LEYL SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, 2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, 3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, 4. Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir...
 24. K

  ŞEMS SÛRESİ Meali

  ŞEMS SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, 2. Onu izlediğinde Ay’a andolsun, 3. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, 4. Onu...
 25. K

  BELED SÛRESİ Meali

  BELED SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2,3,4. Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir...
 26. K

  FECR SÛRESİ Meali

  FECR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Tan yerinin ağarmasına andolsun, 2. On geceye andolsun, 3. Çifte ve teke andolsun, 4. Geçip giden...
 27. K

  ĞÂŞİYE SÛRESİ Meali

  ĞÂŞİYE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? 2. O gün birtakım yüzler vardır ki zillete...
 28. K

  A'LÂ SÛRESİ Meali

  A'LÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Yüce Rabbinin adını tespih et. 2. O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene...
 29. K

  TÂRIK SÛRESİ Meali

  TÂRIK SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 Göğe ve târıka andolsun. 2 Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? 3 O, (ışığıyla...
 30. K

  BÜRÛC SÛRESİ Meali

  BÜRÛC SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Burçlarla dolu göğe andolsun, 2. Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun, 3,4,5. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene...
 31. K

  İNŞİKÂK SÛRESİ Meali

  İNŞİKÂK SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-, 3,4. Yer...
 32. K

  MUTAFFİFÎN SÛRESİ Meali

  MUTAFFİFÎN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir. . Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! 2. Onlar insanlardan (bir...
 33. K

  İNFİTÂR SÛRESİ Meali

  İNFİTÂR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Gök yarıldığı zaman, 2. Yıldızlar saçıldığı zaman, 3. Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, 4...
 34. K

  TEKVÎR SÛRESİ Meali

  TEKVÎR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Güneş, dürüldüğü zaman, 2...
 35. K

  ABESE SÛRESİ Meali

  ABESE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2. Kendisine o âmâ...
 36. K

  NÂZİ'ÂT SÛRESİ Meali

  NÂZİ'ÂT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât” kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm...
 37. K

  NEBE' SÛRESİ Meali

  NEBE' SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe’” kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir...
 38. K

  MÜRSELÂT SÛRESİ Meali

  MÜRSELÂT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûrede başlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti ve günahkârların akıbeti konu edilmektedir...
 39. K

  İNSAN SÛRESİ Meali

  İNSAN SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgili meseleler ve özellikle takva sahiplerinin...
 40. K

  KIYÂME SÛRESİ Meali

  KIYÂME SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm...
 41. K

  MÜDDESSİR SÛRESİ Meali

  MÜDDESSİR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin...
 42. K

  MÜZZEMMİL SÛRESİ Meali

  MÜZZEMMİL SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Ey örtünüp bürünen...
 43. K

  CİN SÛRESİ Meali

  CİN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin sûresi” adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldükten sonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2. (Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden...
 44. K

  NÛH SÛRESİ Meali.

  NÛH SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Sûrede başlıca, Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye...
 45. K

  ME'ÂRİC SÛRESİ Meali.

  ME'ÂRİC SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûrede başlıca, Mekke müşriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazı yönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu...
 46. K

  HÂKKA SÛRESİ Meali

  HÂKKA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalar ve mü’minler ile kâfirlerin dehşetli Kıyamet günündeki...
 47. K

  KALEM SÛRESİ Meali

  KALEM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetleri konu edilmiştir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2...
 48. K

  MÜLK SÛRESİ Meali

  MÜLK SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1...
 49. K

  TAHRÎM SÛRESİ Meali

  TAHRÎM SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını Hz. Peygamber’in, helâl olan bir şeyi kendisine haram kıldığından söz eden ve “Tahrîm Âyeti” diye adlandırılan birinci âyetten almıştır. Tahrîm, haram kılmak demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamber’in eşleriyle olan bazı...
 50. K

  TALÂK SÛRESİ Meali

  TALÂK SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını işlediği konudan almıştır. “Talâk“ boşamak demektir. Sûrede talâk ile ilgili diğer bazı hükümler konu edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate...
 51. K

  TEĞÂBUN SÛRESİ Meali

  TEĞÂBUN SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “et-Teğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne “Yevmü’t-Teğâbun (aldanma günü)” denmiştir. Sûrede, başlıca mü’min...
 52. K

  MÜNÂFİKÛN SÛRESİ Meali

  MÜNÂFİKÛN SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. (Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler...
 53. K

  CUM'A SÛRESİ Meali

  CUM'A SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “el-Cumu’a” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir...
 54. K

  SAFF SÛRESİ Meali

  SAFF SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 14 âyettir. Sûre, adını 4. âyette geçen “saff” kelimesinden almıştır. Saff, sıra, dizi demektir. Sûrede başlıca, Allah yolunda cihadın fazileti konu edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O...
 55. K

  MÜMTEHİNE SÛRESİ Meali

  MÜMTEHİNE SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için sûreye mecazen, “imtihan eden” anlamında “mümtehine” denmiştir...
 56. K

  HAŞR SÛRESİ Meali

  HAŞR SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “el-Haşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca, Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli...
 57. K

  MÜCÂDELE SÛRESİ Meali

  MÜCÂDELE SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını ilk âyette sözü edilen olaydan almıştır. “Mücâdele”, münakaşa etmek, tartışmak demektir. Bir adamın “zıhâr” yaptığı karısı, Hz. Peygambere gelerek onu şikâyet etmiş ve Hz. Peygamberle de tartışmıştı. Sûrede başlıca, zıhar...
 58. K

  HADÎD SÛRESİ Meali

  HADÎD SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Hadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin...
 59. K

  RAHMÂN SÛRESİ Meali

  RAHMÂN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve...
 60. K

  KAMER SÛRESİ Meali

  KAMER SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûrede ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Kıyamet...
 61. K

  NECM SÛRESİ Meali

  NECM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 62 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah’ın kudretinin delilleri konu edilmektedir...
 62. K

  TÛR SÛRESİ Meali

  TÛR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret hâlleri, kâfirlerin karşılaşacakları...
 63. K

  ZÂRİYÂT SÛRESİ Meali

  ZÂRİYÂT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir. Sûrede başlıca, öldükten sonra hesap için toplanma, inkârcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü’minlere verilecek mükâfatlar...
 64. K

  KÂF SÛRESİ Meali

  KÂF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki “Kâf” harfinden almıştır. Sûrede başlıca İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler...
 65. K

  HUCURÂT SÛRESİ Meali

  HUCURÂT SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz. Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü’minlerin, gerek Hz. Peygambere karşı...
 66. K

  FETİH SÛRESİ Meali

  FETİH SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve...
 67. K

  MUHAMMED SÛRESİ Meali

  MUHAMMED SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 38 âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen adından almıştır. Sûre, ayrıca yirminci âyette geçen “el-Kıtâl” kelimesinden dolayı “Kıtâl sûresi”, diye de anılmaktadır. Sûrede temel konu cihad olmak üzere başlıca, savaş, esirler...
 68. K

  AHKÂF SÛRESİ Meali

  AHKÂF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21. âyette geçen “Ahkâf” kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir...
 69. K

  CÂSİYE SÛRESİ Meali

  CÂSİYE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 37 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilmesi, dış âlemde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, Allah’ın kullarına bahşettiği nimetler...
 70. K

  DUHÂN SÛRESİ Meali

  DUHÂN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması...
 71. K

  ZUHRUF SÛRESİ Meali

  ZUHRUF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir. Sûrede başlıca tevhit, iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların bu hakikatlere ters düşecek...
 72. K

  FUSSİLET SÛRESİ Meali

  FUSSİLET SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin...
 73. K

  MÜ'MİN SÛRESİ Meali

  MÜ'MİN SÛRESİ 56 ve 57. âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir. 85 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır. Mü’min inanan kimse demektir. Âyette sözü edilen mü’min, Firavun ailesinin; gizlice iman eden ve çevresindekileri hakka yönlendirmeye çalışan bir ferdidir...
 74. K

  SÂD SÛRESİ Meali

  SÂD SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın birliği, müşriklerin inkârları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları, Davûd, Süleyman, Eyyüp, İbrahim, İshak, İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl...
 75. K

  SÂFFÂT SÛRESİ Meali

  SÂFFÂT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. Sûrede başlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak...
 76. K

  Yâsîn sûresi meali

  YÂSÎN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Sûrede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren...
 77. K

  FÂTIR SÛRESİ Meali

  FÂTIR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “Fâtır” kelimesinden almıştır. Fâtır, yaratan, yoktan var eden demektir. Yine ilk âyette geçen “el-Melâike” kelimesinden dolayı “Melâike sûresi” diye de anılır. Sûrede başlıca, Allah’ın varlığına ve birliğine...
 78. K

  SEBE' SÛRESİ Meali

  SEBE' SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını 15. âyette geçen “Sebe’ ” kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. Sûrede başlıca müşriklerin ahireti inkâr etmeleri, Davûd ve Süleyman Peygamberlerin kıssaları ve müşriklerin...
 79. K

  AHZÂB SÛRESİ Meali

  AHZÂB SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. Sûrede başlıca Hendek ve Benî Kureyza savaşları ile aile hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Ey...
 80. K

  SECDE SÛRESİ Meali

  SECDE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. âyetten almıştır. Sûrede ayrıca Allah’ın kudretinden, ahiret gününden, kitaplardan, peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1...
 81. K

  LOKMÂN SÛRESİ Meali

  LOKMÂN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 34 âyettir. Sûre, adını 12. ve 13. âyetlerde anılan Hz. Lokmân’dan almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Lokmân’ın oğluna öğütleri, tevhid, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve haşr konularına dikkat çekilmekte, kıyamet günü için hazırlıklı olunması...
 82. K

  RÛM SÛRESİ Meali

  RÛM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca kıyametin hâllerinden, Allah’ın kudretine ve birliğine delalet eden kevnî meseleler ile Kureyş kabilesinin İslâm’a karşı olumsuz tutumu konu edilmiştir...
 83. K

  ANKEBÛT SÛRESİ Meali

  ANKEBÛT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 69 âyettir. Sûre, adını 41. âyette geçen “el-Ankebût” kelimesinden almıştır. Ankebût, örümcek demektir. Sûrede başlıca, Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile Nûh, İbrahim, Lût ve Şu’ayb gibi peygamberlerin...
 84. K

  KASAS SÛRESİ Meali

  KASAS SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 88 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır. Sûrede başlıca Hz. Mûsâ’nın çocukluğunu, peygamber oluşunu, Musevîleri Mısır’dan çıkarmasını ve...
 85. K

  NEML SÛRESİ Meali

  NEML SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 93 âyettir. Sûre, adını 18. âyette yer alan “en-Neml” kelimesinden almaktadır. Neml, karınca demektir. Sûrede başlıca, Süleyman peygamber ve Sebe’ melikesi, Belkıs kıssası ile Salih ve Lût peygamberler konu edilmekte, ayrıca mü’minlerin kurtuluşa ereceği...
 86. K

  ŞU'ARÂ SÛRESİ Meali

  ŞU'ARÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 227 âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir. Sûrede başlıca Mûsâ, İbrahim, Nûh, Hûd, Salih ve Şu’ayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte; müşriklerin, Kur’an’ın vahiy dışı bir kaynağa...
 87. K

  FURKÂN SÛRESİ Meali

  FURKÂN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûrede temel...
 88. K

  NÛR SÛRESİ Meali

  NÛR SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 64 âyettir. Adını, 35. âyette geçen “nûr” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Bu, bizim...
 89. K

  MÜ'MİNÛN SÛRESİ Meali

  MÜ'MİNÛN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir...
 90. K

  HAC SÛRESİ Meali

  HAC SÛRESİ Âyetlerinin çoğu Mekke’de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. 78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır. Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehşetinden, kıyamet günü yaşanacak sahnelerden, cihattan ve helâk edilmiş eski toplumlardan söz edilmektedir...
 91. K

  ENBİYÂ SÛRESİ Meali

  ENBİYÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir. Sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı...
 92. K

  TÂ HÂ SÛRESİ Meali

  TÂ HÂ SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel...
 93. K

  MERYEM SÛRESİ Meali

  MERYEM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûrede başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin...
 94. K

  KEHF SÛRESİ Meali

  KEHF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûrede temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten...
 95. K

  İSRÂ SÛRESİ Meali

  İSRÂ SÛRESİ 26,32,33 ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, Mekke’den Kudüs’e...
 96. K

  NAHL SÛRESİ Meali

  NAHL SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır...
 97. K

  HİCR SÛRESİ Meali

  HİCR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin...
 98. K

  İBRÂHİM SÛRESİ Meali

  İBRÂHİM SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. İçinde Hz. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sûrede başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2. Elif...
 99. K

  RA'D SÛRESİ Meali

  RA'D SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 43 âyettir. Sûre, adını 13. âyette geçen “Ra’d” kelimesinden almıştır. “Ra’d” gök gürültüsü demektir. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm hakkında ortaya attıkları şüpheler konu...
 100. K

  YÛSUF SÛRESİ Meali

  YÛSUF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler, önemli mesajlar verilmektedir. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek...
Üst Alt