Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

kuranı

 1. M

  Kuran-ı Kerim’i Okuma ve Anlama

  Kuran-ı Kerim’i Okuma ve Anlama Kuran-ı Kerim Allah’ın (c.c.) ezeli ve ebedi sözüdür. Yaratılmamıştır. Yani aslı, ruhu, özü mahlûk değildir. Eğer insanlar onun mahlûk olduğuna inansalar yoldan saparlardı. Çünkü sonuçta dünyadaki her şey yaratılmıştır. Birer mahlûktur. Mahlûk olan şeylerde...
 2. hanne

  Kur'an-i Kerim Kat'i şifadir..

  KUR'AN-I KERIM KAT'İ ŞİFADIR Kur'an-ı Kerim öyle bir kitab-ı ilahidir ki, onun her harfinde yüzbin derde, yüzbin şifa vardır. İmam-ı Rabbani hazretleri Kuddise sirruh, bir gün pencere kenarında hanımı ile beraber oturup, dışarıyı seyrederken, gülmüşler. Hanımı ne gördüklerini merak edip...
 3. hanne

  Kur'an-ı Kerim'e Göre Mutluluğun 40 Formülü

  Kerim'e Göre Mutluluğun 40 Formülü İsra 37: Kibirli olma, alçakgönüllü davran. Müddesir 1-5: Kendini fazla abartma. Tekvir 25-27: Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma. Bakara 156: Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma. Beled...
 4. hanne

  Kuran'ı sular seller gibi ezberlemenin yolları

  6666 altmış altı ayet, 114 sure ve ortalama 600 sayfa olan Yüce Kitabımız Kuran’ı Kerim’i ezberlemek kolay değil. Ama ilk ayetin inmesiyle birlikte ezberlenerek yayılması ve kitaplaştırıldıktan sonra milyonlarca hafızın beynine işlenmesi de kendi mucizelerinden sayılır. Peki Kuran’ı Kerim en...
 5. dost-semihbaba4125

  Kur'an-ı Kerim okumaya başlama duası

  allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. allahümme azzim rağbeti fihi ve cealhü nuran li besari ve şifaen li sadri. allahümme zeyyin bihi lisani ve cemmil bihi vechi ve kavvi bihi cesedi verzukni tilavetehü ala daatike ana elleyli ve edrafennehar vehşurni meannebiyyi sallallahü aleyhi...
 6. islam73

  Kur'ân-ı Kerîm'de Zikredilen Meyveler

  Prof. Dr. Davut Aydüz Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan, sık sık nazarlarımızı kâinat kitabına tevcih etmekte, kader, kudret, ilim ve irade kaleminin kâinattaki icraatına dikkatlerimizi çekmekte ve mü'minleri tefekküre, araştırmaya sevk etmektedir. Kur'ân, insanlara dinî, ahlâkî, hukukî kanunlar ve...
 7. F

  Kur'ân'ı Tertil İle Okumak

  Kur'ân'ı Tertil İle Okumak a. Harflerin Hakkını Vererek Okumak Kelime anlamından yola çıkan bazı müfessirler, 'tertil'in Kur'an'ı tecvit ile okumak anlamına geldiğini söylemişlerdir: "Tertil, bir şeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde açık açık, hakkını vererek...
 8. S

  Sesli Kuran-ı Kerim ve Meal (Online)

  Saygıdeğer Kardeşlerim , Kuran-ı Kerim in tamamını en iyi okuyanların sesinden dinlemek ve aynı anda Türkçe ve Arapça takip etmek için kolaylık sağlıyacak hiç bişe indirmeden ve kurmadan direk web üzerinde çalışan, bir web uygulaması . Translation kısmından Turkish i seçip Türkçe...
 9. F

  Feyzü'l Furkan Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali - Hasan Tahsin Feyizli

  Selamün Aleyküm; Kuran-ı Kerimi açıklamalı meal üzerinden daha iyi anlamayı isteyenlere tavsiyem aşağıdaki linki tıklamalarıdır. Tıklayın>> Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali * Sağ alt köşesindeki özellikleri kullanarak postit, tam ekran vb. ayaları yapabilirsiniz. Fare ile yakınlık...
 10. D

  Renkli kuran-ı kerim arapça ve latince

  1. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ bismillahirrahmanirrahim 2. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. 3. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Errahmânir'rahim 4. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ Mâliki yevmiddin 5. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ İyyâke na'budü...
 11. ebru76

  Kuran-ı Kerim okumanı fazileti

  Onun lafzını okumak da bir ibadettir Namazda okumak farzdır Kur’ân-ı kerîm okumak ve okutmak çok sevâbdır. Hattâ bunun sevâbı dedelerine, çocuklarına ve torunlarına tesîr eder... Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Hz Cabir (r.a) n rivayet ettiği bir hadiste Kuran ı Kerim şefaatı makbul bir...
 12. F

  Kur'an-i Kerim Hakkinda Pratik Bilgiler

  Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane sure vardır? Cevap: 114 Soru: Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır? Cevap:14 tane Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21 Alak 19 Soru: Tilavet...
 13. E

  Kuranı Kerim Ögrenme Yöntemleri

  Önce sûreler kolaydan zora doğru sıralanıyor. Daha sonra bir sayfa alınarak 3′e bölünüyor. Önce ilk 5 satır, daha sonra diğer satırlar 5′er 5′er ezberleniyor ve daha sonra birleştirilerek tekrar yapılıyor. Sonra ikinci sayfaya geçiliyor. Onun ezberinde de aynı metot izlenerek sayfa...
 14. E

  Kur'an-ı Kerim Öğrenme Teknikleri Metodları

  KUR’AN-I KERİM’İ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ( HAFIZLIKTA VE YÜZÜNDEN OKUMADA) GELİŞTİRİLMESİ Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i, okuma usul ve kaidelerine dikkat ederek okumak ve okutmak çok önemli olduğu gibi bu anlamda yapılabilecek her türlü kolaylığı oluşturmak ta bu...
 15. F

  Elif-ba - Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum...(adım adım kolay )

  Dua ile başlar Elifbamız... Ne zaman elimize bir Elifba alsak hep şu dua ile karşılaşırız: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr. Bu duanın anlamı şudur: Ey Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırlı bir sonuca erdir. Başlama duamızın anlamını...
 16. dost-semihbaba4125

  Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan "Zerre" İle İlgili Ayetler

  Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan "Zerre" İle İlgili Ayetler BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 4:40 - Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir mükafat verir. 10:61 - Hangi işi yaparsan...
 17. mucahid67

  Kur'ân-ı kerîm bilgileri

  Kur'ân-ı kerîm bilgileri Kur'ân-ı kerîmde üç kısım bilgi vardır. Allahü teâlâ bunlardan;Birincisini, hiçbir kuluna bildirmemiştir. İkinci kısım bilgileri, yalnız Muhammed aleyhisselâma bildirmiştir. Bu yüce Peygamberden ve O'nun vârisi olan râsih âlimlerden başka kimse bunları...
 18. mucahid67

  Kur'ân-ı kerîmin ifade gücü

  Kur'ân-ı kerîmin ifade gücü İfade yönünden, kelime, harf yönünden Kur'ân-ı kerîmin diğer semavî kitaplardan bir farkı vardır. Tevrât, İncîl ve bütün kitaplar ve sahîfeler, hepsi birden, bir defada inmişti. Hepsi, insan sözüne benziyordu ve lafzları mu'cize değildi. Onun için çabuk...
 19. mucahid67

  Hadislerde kur'ân-ı kerim'in fazîleti

  HADİSLERDE KUR'ÂN-I KERİM'İN FAZÎLETİ 1- Müslim'de rivayet edilen bir hadiste; Ebu Umame (r.a)'den, Resulullah (s.a.v)'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Kur'an'ı öğreniniz. ?üphesiz o, kıyamet günü ehlin için çok iyi bir şefaatçı olacaktır." 2- En-Nevvas b. Sem'an (r.a)...
 20. mucahid67

  Kur'an-ı kerim âyetlerinde kur'an'ın fazîleti

  KUR'AN-I KERİM ÂYETLERİNDE KUR'AN'IN FAZÎLETİ 1- "Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin...
 21. S

  Gerçek yol gösterici Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz(sav)'in Sünnetleridir

  Gerçek yol gösterici Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz(sav)'in Sünnetleridir Din ahlakını yaşamayan bir toplumda yetişen insanların büyük bölümü, genellikle dini sadece kulaktan dolma, yanlış bilgilerle öğrenir ve Kuran’da bildirilen güzel ahlakı gerektiği gibi yaşayamazlar. Bu anlayışın...
 22. S

  Kuran'ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz (sav)'in Sünnetlerine Uymanın Önemi

  Kuran'ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz (sav)'in Sünnetlerine Uymanın Önemi Dünya üzerinde yaşamış olan ve halen yaşayan milyarlarca insanın birbirinden çok farklı hayatları vardır. Ancak bazı gerçekler hiç değişmez. Her insan, kendi iradesi dışında ve yine kendisinin seçmediği bir ortamda...
 23. S

  Müminlerin rehberi Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir

  Müminlerin rehberi Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir Müminlerin yol göstericisi ve rehberi Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir. Samimi bir mümin tüm kişiliğini, karakter özelliklerini, yaşam tarzını, ideallerini, isteklerini, tavırlarını ve ahlakını Kuran'a ve...
Üst Alt