Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

dersi

 1. hanne

  Turnalardan İnsanlara Hayat Dersi.

  Göç Eden Turnaların Havada Süzülürken ‘v’ şeklinde Uçtuklarını Görmüşsünüzdürbilim Adamları Turnaların Neden Bu şekilde Uçtuklarını Araştırmışlar Ve: ‘v’ şeklinde Uçulduğunda,uçan Her Turna,kanat çırptığında Arkasındaki Turna Için,onu Kaldıran Bir Hava Akımı Yaratıyormuşböylece ‘v’ şeklinde...
 2. rana1981

  Bir Dilenciden İmparatora Hayat Dersi

  Bir imparator sabah gezintisi sırasında bir dilenciye rastlar. "Dile benden ne dilersen" der. Dilenci güler ve : "Sanki dileğimi gerçekleştirebilecekmiş gibi soruyorsunuz." diye yanıtlar. Kral alınır ve söyleşi koyulaşır. - Pek tabii her dediğini yerine getirebilirim. Sen söyle hele...
 3. E

  Din Dersi Müfredatı Tüm Konularla

  Din Dersi 1. Dönem Sinavlari icin toplu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim 4-8. sınıfların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi müfredatını yeniledi. Yeni programda her bir sınıfta öğrencilerin edinmeleri gereken kazanımlara ve etkinlik örneklerine yer verildi. Öğrenciler 4. sınıfta...
 4. F

  Arapçada Zamirler Pratik Dersi

  Zamirler الظَّمَاءِرُ أَنَا Ben أنْتَ Sen هُوَ O هِىَ O أنْتُمَا İkiniz هُمَا İkisi نَحْنُ Biz أَنْتُمْ Siz أََنْتُنَّ Siz (bayanlar) هُمْ Onlar هُنَّ Onlar (bayanlar) عِنْدِي Bende عِنْدَكَ Sende عِنْدَهُ Onda عِنْدَنَا Bizde عِنْدَكُمْ Sizde...
 5. F

  Arapça Gramer Dersi 10

  FİİL CÜMLESİ: Fiil cümlesi: meful(nesne)+fail(özne)+fiil(yüklem)Cümlenin kestirme bir tanımı yapmak istersek (ifade şekli)diyebilirmiyiz? Şu halde arpaça’da iki çeşit ifade şekli vardır. 1.isimle başladıgında isim cümlesi olarak :ögeleri müptada va haber. 2.fiille başladıgında da fiil...
 6. F

  Arapça Gramer Dersi 9

  CÜMLE Arapçada cümle ikiye ayrılır: 1.isim cümlesi 2.fiil cümlesi 1.isim cümlesi: isim(belirsiz)+isim (belirli) اَلِْأسْمُ + اِسْمُ 1.isim cümlesi:isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir.isim cümlesi iki ögeden meydana gelir. a.isim ال(eliflam)lıyani belirli bir kelime b.isim tenvinli...
 7. F

  Arapça Gramer Dersi 8...

  EMİR FİİLİ Emir üç kısma ayrılır: a)Emri Gaib اَمْرٌ غَائِبٌ b)Emri Hazır اَمْرٌ حَاضِرٌ c)Emri Mütekellim اَمْرٌ مُتَكَلِّمٌ EMRİ GAİB MALUM Emri gaib malum, fiili muzarinin malum olan altı gaib çekiminin başına, cazim kelimelerden olan لِ harfini getirmekle meydana gelir. Emri gaib...
 8. F

  Arapça Gramer Dersi 7...

  EMİR FİİL Eylemin yapılmasını emreder Bir fiilin emir kipini elde etmek için o fiilin önce müzari (şimdiki zaman ) seklini almamiz gerekir. Örnegin : (Yaz) emrini yapmak istiyoruz.. Önce (Yazıyor) şeklini alacagız.yapalım.. يَكْتُبُ Mazinin üç kök harfine bir harf eklenir,(ki bu harf...
 9. F

  Arapça Gramer Dersi 6

  Muzari fiilin çekimi: Fiili Muzari iki kısımdır: 1) Muzari Malum 2) Muzari Meçhul Muzari malum üç şekil üzere bulunur: 1) يَفْعُلُ kalıbında gelir. يَكْتُبُ gibi. 2) يَفْعِلُ kalıbında gelir. يَغْسِلُ gibi. 3) يَفْعَلُ kalıbında gelir. يَعْلَمُ gibi. Üç kalıbın...
 10. F

  Arapça Gramer Dersi 5

  MUZARİ FİİL Arapca da fiileri üçe ayrıldıgını biliyorsunuz.. Bu fiilelr için üç zamn vardır.Mazi fiilinin geçmiş zaman tekebül ettigini söyledik.kaç harfli oldukları nasıl elde edildiklerini ve çakımleri nasıl oldugunun gördük…şimdi ikinci fiil ceşidinden ve bu fiilin karşıladıgı zamandan...
 11. F

  Arapça Gramer Dersi 4

  4.ders:mazi fiilin çekimi MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: 1) فَعَلَ kalıbında gelir. كَتَبَ gibi. 2) فَعِلَ kalıbında gelir. عَلِمَ gibi. 3) فَعُلَ kalıbında gelir. كَبُرَ gibi...
 12. F

  Arapça Gramer Dersi 3

  3.ders Fiil tarif ederken ;zamana baglı olarak bir işin bir hareketin oluşunu bildiren kelimeler demiştik . -arapçada fiil için üç zaman vardır 1.mazi(geçmiş zaman) 2.muzari(şimdiki zaman) 3.emir(gelecek zamanda bir işin yapılması istenen) Şimdi bunları sırasıyla görelim.. 1.MAZİ FİİL (GEÇMİŞ...
 13. F

  Arapça Gramer Dersi 2

  SÖZLER KARDEŞİMİZİN İLK DERSİNİN DEVAMIDIR.. 2.ders isimlerin özlelikleri ikiye ayırmıstık şimdi ikincisi özellikten söz edecegim hatırlamınıza yardımcı olayım .erilik dişilik arapcada bazı isimler dişil ya da eril olarak kabul edilir. Örnegin : Araba سَيَّارَةٌ Kadın امْرَأَةً Pencer...
 14. F

  Arapça Gramer Dersi 1

  :Bismillah diyelim baslayalım önce harflarden söz edecegim .cünkü harf:bir sesin yazıdaki işaretidir.isterseniz önce kendi dilimizdeki harflerden bahsedelim biraz ‘’türkcedeki harfleri ya sessiz yada sesli diye sesli 8 tanedir.bunlar sesiz harflerin seslendirriler.Sessiz harfeler başlı başına...
 15. ulvi

  Fıkıh ( Fıkıh Dersi 2 )

  Fıkıh Fıkıh ilmini İmam-ı A’zam “Kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir.” diye tarif etmiştir. Daha sonraki âlimler imamın bu tarifini “amel yönüyle” diyerek kayıtlamışlardır. Osmanlı Devletinin sonlarında yaşamış ve Mevlana Hâlid’in talebelerinden olan İbni Abidin, fıkhın...
 16. ulvi

  Fıkıh İlmi ve Usulü ( Fıkıh Dersi 1 )

  Usul-i Fıkıh: Usul-i Fıkıh Kur’ân ve sünnetten hüküm çıkarmanın kurallarını anlatan ilimdir. (Bugün İslâm Hukuku metodolojisi denilmektedir.) Usul-i fıkıh ilminde, Kur’ân, Sünnet, İcma, Kıyas, İstihsan, örf, mesalih-i mürsele gibi mevzular üzerinde durarak, “ef’ali mükellefin” denilen farz...
 17. ulvi

  Hadis İlmi ( Hadis Dersi 1 )

  Hadis ilmi, “Kendisiyle, Peygamber Efendimiz (asm)’ın söz, fiil ve hallerinin bilindiği ilimdir.” diye tarif edilmiştir. Hadis ilmi, rivâyet ve usul olmak üzere iki kısma ayrılır. a. Hadis Usulü: Hadisi rivâyet edenlerin durumları (hadisin senedi) ve hadisin metni üzerinde durarak hadisin...
 18. ulvi

  Tefsir Çeşitleri ( Tefsir Dersi 2 )

  Tefsir; rivâyet, dirâyet ve işarî olmak üzere 3 kısımdır. a. Rivâyet Tefsiri: Kur’ân’ın âyetlerini peygamberimizden, sahâbe ve tabiinden nakledilen rivâyetlerle yapılan tefsirdir. b. Dirâyet tefsiri: Arapça dil bilgisine ve gramerine, Arap edebiyatına (belagatına), usul-i fıkıh kurallarına...
 19. ulvi

  Tefsir İlmi ( Tefsir Dersi 1 )

  Tefsir ilmi; “Beşerin takatı derecesinde, Allah’ın muradına delâleti yönünden, Kur’ân-ı Kerîm’den bahseden ilimdir” diye tarif edilir. Ayrıca “Kur’ân’ı Kerîm’in mânâlarını keşif ve onda olan müşkil ve garip lafızlardan, kastedilen şeyi beyandır.” diye de tarif edilmiştir. Kur’ânı ilk tefsir...
Üst Alt