Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

bağdâdî

 1. rana1981

  Cüneyd-i Bagdadi

  Şeytan hizmetçi kılığına girmiş ve yirmi sene Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri'nin yanına gidip gelmişti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona istediklerini yaptırmaya muvaffak olamamıştı.,Birgün: - Ey Üstad! Yoksa siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? dedi.Hazreti Cüneyd: - Sen lanetli...
 2. Gakkos23

  MEVLANA HALİD ZİYAUDDİN BAĞDADÎ (Kuddise Sirruh)

  MEVLANA HALİD ZİYAUDDİN BAĞDADÎ (Kuddise Sirruh) Mevlânâ Hâlid hazretleri zahirî ve bâtınî ilimleri zâtında toplamakla "iki kanatlı" mânâsına zül'cenahayndir. Büyük bir âlimdir, itikadda mezhebi Eş'arî, tarîkatı Nakşbendî-Müceddidî, meşrebi Kadirî, Sühreverdî, Kübrevî ve Çeştî'dir. Bu beş...
 3. S

  Mevlânâ hâlid-i bağdâdî

  MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ; On sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın başında Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velîlerden. İnsanlara hak yolu göstererek hakîki saâdete, kurtuluşa kavuşturan ve Silsile-i aliyye adı verilen âlimler ve velîler zincirinin yirmi dokuzuncusudur. Asrının...
Üst Alt