Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

gül-as kullanıcısının son içeriği

 1. gül-as

  Vahhabilerin dün geceki alçaklığı, düşmanlığı....

  maşallah ne güzel görüntü..
 2. gül-as

  23 Mart 2011 Çarşamba Gününün Tövbesi

  Allah 'ım şu andan vefat edip ruhumu teslim edeceğim ana kadar, dünyaya geldiğim andan şu ana kadar bilerek ve bilmeyerek , isteyerek ve istemiyerek işleyeceğim ve işlemiş olduğumher günahtan, küfürden, şirkten, Azabına Nail Olmamı sağlıyacak, gazabına düşürecek,İmansız gitmemi...
 3. gül-as

  Dâ'dâr eyler

  Dâ'dâr eyler Tercümesi: Milletimin ayrılma bölünme endişesi, Mezarımda dahi rahatsız eder beni. Saldırgan düşmanlara karşı birleşmek iken çâremiz, Birlik olmazsa, kızgın demirle dağlanmış gibi yanarım. Yavuz Sultan Selim
 4. gül-as

  Derdü bela

  Derdü bela Gözlerimden aktı deryalar gibi yaşım benim Dostlar ummadık şeyler gördü bu başım benim Ben geda gurbed diarında kalır idim yanlız Olmasa milletü derdü bela yoldaşım benim. Yavuz Sultan Selim
 5. gül-as

  Şirler Bile

  Şirler Bile Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek Giryemi füzun eşkımı hun etti felek Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek Yavuz Sultan Selim
 6. gül-as

  Serdar Olur

  Serdar Olur Sanma şahım herkesi sen,sadıkhane yar olur Herkesi sen dostum sandın,belki ol ağyar olur Sadıkhane belki ol alemde,dildar olur Yar olur,ağyar olur,dildar olur,serdar olur Şair: Yavuz Sultan Selim
 7. gül-as

  Bahs

  » Gazel / Bahs Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs Bendeye lâyık mıdur kim ide sultân ile bahs İtdügi cevr ü cefâ bana vefadan yeg gelür Kıymet-i derdi bilen ider mi dermân ile bahs Ben de yakdum meclis-i gamda bu gönlüm şem'ini Eyledüm tâ subha dek şem'-i şebistân ile bahs...
 8. gül-as

  Bana

  Gazel / Bana Pâdişâh-ı 'aşkam u dil defter u dîvân bana Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana...
 9. gül-as

  Bî-günâham Dime Bari Tevbe Kıl Cânum Oğul

  » Murabba / Bî-günâham Dime Bari Tevbe Kıl Cânum Oğul Ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân u isyânum oğul Takmayan boynına hergiz tavk-ı fermânum oğul Ben kıyar mıydum sana ey Bâyezid hânum oğul Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a'zam hakkıçün Nûh ü İbrahim ü...
 10. gül-as

  Sakın Aldanma Cihâna Olmasun Sende Gurûr

  Gazel / Sakın Aldanma Cihâna Olmasun Sende Gurûr Sakın aldanma cihâna olmasun sende gurûr Ne kadar devlet bulursan kendözüni eyle mûr Her ne denlü derd ü mihnet kim gele eyle kabûl Hîç işitmedün mi kim dünyâ degül cây-ı sürûr Eyleme kibr ü hased merdûd olan şeytâna bak Zühdüne...
 11. gül-as

  Celîs-i Halvetim Varım Habîbim Mâh-ı Tâbânım

  » Gazel / Celîs-i Halvetim Varım Habîbim Mâh-ı Tâbânım Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim...
 12. gül-as

  Belâsı Hoş Gelir

  Gazel / Belâsı Hoş Gelir Bana dildârın cefâsı hoş gelir Nitekim gayre vefâsı hoş gelir Derdi ile hoş geçer dil dilberin Derd sanma kim devâsı hoş gelir Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost Cânıma tîr-i belâsı hoş...
 13. gül-as

  Halk İçinde Mu'teber Bir Nesne Yok Devlet Gibi

  » Gazel - Halk İçinde Mu'teber Bir Nesne Yok Devlet Gibi Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded Gelmeye bu sise-i...
 14. gül-as

  Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider

  Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider Erişir fasl-ı hazan bağ-u bahar elden gider. Her nice Zühd-ü salaha mail olur hatırım Gördüğümce ol nigarı ihtiyar elden gider. Şöyle hak oldum ki, ah etmeye havf eyler gönül Lacerem bad-ı saba...
Üst Alt