Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3700 GÜN 10 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

türkçe

 1. islam73

  İftar Duası Arapça ve Türkçe

  Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu veli savmi ğadin neveytu fağfir limâ kaddemtu vemâ ahhertu." Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet...
 2. islam73

  Beraat Duası latin alfabesi ile arabca ve türkce

  Beraat Gecesi’nde Akşam namazından sonra,3 tane Yasin-i Şerif okunacaktır. Her Yasin okunduktan sonra,1 kere yukarıdaki Berat duası okunacaktır. 1.okuyuşta Cenab-ı Hak’tan hayırlı ve uzun ömür talep; kaza ve beladan emin olmak niyetiyle, 2. okuyuşta, bol ve helal rızık temenni niyetiyle...
 3. F

  Arapça Harflerin Türkçe okunuşu ve okunuşları

  ARAPÇA HARFLERİN TÜRKÇE OKUNUŞLARI Tablo : 15 Bu tabloda Arapça harflerin Türkçe okunuşları verilmiştir. Vefk bittikten sonra, yemin ve hizmetlilerin isimleri oluşturulurken bu tablo kullanılacaktır. Yine yemin meydana getirirken Kuran-ı Kerim okumayı...
 4. E

  Arapça Hitap İfadeleri ve Türkçe Anlamları

  نَعَمْ Evet لاَ Hayır صَبَاحُ الْخَيْرِ İyi sabahlar مَسَاء الْخَيْرِ. İyi akşamlar تُصْبِحْ عَلَى الْخَيْرِ. İyi geceler مِنْ فَضْلِكْ. Lütfen شُكْرًا Teşekkür ederim أَعْطِنِي. Bana ver حَظًّا سَعِيدًا İyi...
 5. F

  Arapça Atasözleri ve Türkçe Anlamları

  Arapça Atasözleri ve Türkçe Anlamları -------------------------------------------------------------------------------- البُعْدُ جَفَاءٌ Gözden ırak olan gönülden ırak olur جَزَاهُ جَزَاءَ سِنِّمارٍ Koynumuzada yılan beslemişiz.Besle kargayı oysun gözünü. لا يَجْمَعُ سَيفانِ فِي...
 6. F

  Online Türkçe Arapça Sözlük

  Türkçe Arapça Sözlük - online Türkçe Arapça çeviri Online Çevirmen + SMS Çevirmen + SMS Sözlük Türkçe Arapça Sözlük - online Türkçe Arapça çeviri
 7. F

  Online Arapça Türkçe Sözlük

  Aşağıdaki Metin kutusuna Arapça yada Türkçe sözcüğü yazıp istediğiniz dilde çevirisini yapabilirsiniz. Diller arasında geçiş yapmak için çeviri kutusun altındaki açılır bölümü kullanabilirsiniz. Aşağıdaki LINKE TIKLA Arapça Türkçe sözlük Arapça okunusu Arapça sözlük Çeviri...
 8. türkislam74

  Tarik Suresi (Alfabetik Sıra) Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve Türkce aciklamasi

  Tarik Suresi Bismillahirrahmânirrahîm 1. Vessemai vettarikı. 2. Ve ma edrake mettariku. 3. Ennecmüssakıbü. 4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun. 5. Felyenzuril'insanü mimme hulika. 6. Hulika min main dafikın. 7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi. 8. İnnehu 'ala rec'ıhı...
 9. türkislam74

  Talak Suresi (Alfabetik Sıra) Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve Türkce aciklamasi

  Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ya eyyuhennebiyyu iza tallaktumunnisae fetallikuhunne li'ıddetihinne ve ahsıl'ıddete vettekullahe rabbekum la tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne illa en ye'tiyne bifahışetin mubeyyinetin ve tilke hududullahi ve men yete'adde hududallahi fekad zaleme...
 10. türkislam74

  Tahrim Suresi (Alfabetik Sıra) Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve Türkce aciklamas

  Tahrim Suresi Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya eyyuhennebiyyu lime tuharrimu ma ehallellahu leke tebteğıy merdate ezvacike vallahu ğafurun rahıymun. 2. Kad feredallahu lekum tehıllete eymanikum vallahu mevlakum ve luvel'alıymulhakıymu. 3. Ve iz eserrennebiyyu ila ba'dı ezvacihi hadiysen...
 11. türkislam74

  "Fil Suresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve Türkce aciklamasi

  Bismillahirrahmanirrahim 1. E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl 2. E lem yec'al keydehüm fı tadlıl 3. Ve ersele aleyhim tayran ebabıl 4. Termıhim bi hıcaratin min siccıl 5. Fecealehüm keasfin me'kul Bismillahirrahmanirrahim 1- Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı...
 12. türkislam74

  " Hucurat Suresi"Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve türkce aciklamasi

  Bismillâhirrahmânirrahîym 1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım 2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba'dıküm li ba'dın en tahbeta a'malüküm ve entüm la...
 13. türkislam74

  " Kıyame Suresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve türkce aciklamasi

  Kıyame Suresi 1لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ 2وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 3أَيَتْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ 4بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ 5بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ 6يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ...
 14. türkislam74

  "Fetih Suresi"Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve türkce manasi

  Fetih Suresi Fetih Suresi Bismillâhirrahmânirrahîym 1- Innâ fetahnâ leke fethan mübiynâ. 2- Liyagfire lekâllahü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müs tekıymen. 3- Ve yensurekâllahü nasren aziyzâ. 4- Hüvelleziy...
 15. türkislam74

  "Yasin Süresi" Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu ve türkce aciklamasi

  Bismillâhirrahmâmirrahîym 1- Yâsîyn. 2- Velkur’ânilhakîym. 3- Inneke leminelmürseliyn. 4- Alâ sırâtın müstekıym. 5- Tenziylel’ aziyzirrahiym. 6- Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gaâfilün. 7- Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn. 8- Innâ ce’alnâ fiy a’nâkıhim aglâlen...
 16. türkislam74

  Fatiha Sûresi arapca yazilisi ve latince okunusu ( Türkce)

  Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan...
 17. türkislam74

  Ayetel kürsi arapca ve türkce okunusu ve manasi

  ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ...
Üst Alt