Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

sozleri

 1. hanne

  Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin Sözleri

  Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin Sözleri Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki...
 2. hanne

  Tevazu hakkında büyüklerin sözleri

  Tevazu, cahilden veya çocuktan da olsa, hakkı işitince boyun büküp hemen kabul etmektir Tevazu, karşılaştığı her Müslümanı kendinden aşağı bilmemektir Baş olmayı seven, iflah olmaz Kendinden daha kötü birinin bulunduğunu sanan kibirlidir Her nimet sahibi haset edilir Haset edilmeyen tek...
 3. islam73

  Hz. Alinin Edebi Sözleri

  1. “Asil insan acıktığında, alçak insan doyduğunda saldırgan olur.” 2. “Kendi değerini bilen insan mahvolmaz.” 3. “Kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz, ne olduğunu anlarsınız.” 4. “Yaşlanıp Rabbini bilmesi, küçükken cennete girmesinden hayırlıdır.” 5. “Cahil bilmediğini sormaktan...
 4. dost-semihbaba4125

  Mevdudi ye Reddiye- Necip Fazıl’ın Mevdudi (Merdudi) Hakkındaki Sözleri

  Necip Fazıl’ın Mevdudi (Merdudi) Hakkındaki Sözleri Necip Fazıl’ın Mevdudi hakkındaki şu sözleri gerçekten vaziyeti tam çerçevesiyle ortaya koyuyor: “Sapıklık misallerini bir laboratuar katiyetiyle göz önüne serdiğimiz Hamidullah isimli “Baidullah” denilmeyi lâyık...
 5. incinme

  Abdülkadir Geylani ilahi sözleri

  Abdülkadir Geylani ilahi sözleri ABDULKADİR GÜGREDİ YER İLE GÖK İNLEDİ SEMADAKİ MELEKLER GEYLANİYİ DİNLEDİ YAR GEYLANİ GEYLANİ SAR GEYLANİ GEYLANİ DERTLİLERİN DERMANI ABDULKADİR GEYLANİ ELLERİ KUTUN ÇALAR KUTUN ALLAH DER ALLAH BENİM PİRİM GEYLANİ CÜMLE ALEME CAN KATAR YAR...
 6. incinme

  Hz. Abdulkadir Geylani'nin gafletten uyandıran sözleri..

  Abdülkadir Geylani hazretlerinin insanları gafletten uyaran, kendilerine gelmesine vesile olan pek çok sözü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: "İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak...
 7. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Kuran ve Sünnet ile İlgili Sözleri

  Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitabı ve Resulü’nün sünneti. Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 328 “Kim ki Kuran’ı öne alırsa, Kuran onu cennete götürür. Kim de...
 8. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Sabırla İlgili Sözleri

  … Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki nusret sabırla birlikte gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, bir zorluk iki...
 9. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Temizlik ile İlgili Sözleri

  Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin, Zira cennete temizler girer. (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 96/2) Câbir anlatır: “Peygamber salla’llahü ‘aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Hilâl eylemek dişleri arıtır, pâk eyler...
 10. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Cennet ile İlgili Sözleri

  … Kadının boynundaki incilerin bir tanesi garble(Batı) şark(Doğu) arasını aydınlatır… Başında bulunan taçların en küçük incisi de yine şarkla garb arasını aydınlatır. (Ramuz el-Ehadis-1, s. 99/8) Bir kerpici gümüş, bir kerpici altın, harcı keskin kokulu misk, döşemesi inci ve yakut, toprağı...
 11. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Ölüm ile İlgili Sözleri

  “Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır. İşte akıllılar bunlardır.” (Hz. Enes r.a.: Ibnu Mace, Zuhd 31, Kütüb-i Sitte, 16. Cilt , Sf. 330)
 12. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Kader ile İlgili Sözleri

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Kader ile İlgili Sözleri “Bir nefse takdir edilmiş şey mutlaka olur !” (Hz. Cabir r.a. Kütüb-i Sitte, 16. Cilt, Sf. 499) “Kul, hayır ve şerriyle, tatlı ve acısıyla kadere inanmadıkça imanın halavetini bulamaz.” (Hz. Enes r.a. Kütüb-i Sitte, 2. Cilt sf. 133)
 13. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Oruç ile İlgili Sözleri

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Oruç ile İlgili Sözleri Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. (Buhari, İman 28, Savm 6; Müslim, Sıyam 203, Müsafirîn 175. Aynca bk. Ebu Davüd, Ramazan l, Savm 57; Tirmizî, Savm l. Cennet...
 14. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Eşitlik ile İlgili Sözleri

  Peygamberimiz (sav) insanları ırka ve renge göre değerlendirme anlayışının basitliği üzerinde durmuş ve Veda Hutbesinde Arap kavmine hitaben şöyle söylemiştir: Soylarla övünülmez. Araplar, Arap olduklarından Acemlerden; Acemler de, Acem olduklarından Araplardan üstün sayılamazlar. Çünkü...
 15. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Tevazu ile İlgili Sözleri

  Allah için mütevazi olanı Allah yüceltir Böbürleneni Allah alçaltır Allah’ı çok ananı Allah sever (İbn Mace İhya’u Ulum’id-Din Huccetü’l-İslam, İmam Gazali, cilt 4, s655) Allah Teala Hazretleri güzeldir, güzelliği sever Kibir ise hakkın ibtali (hükümsüz bırakılması), insanların tahkiri (hor...
 16. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in İhlas ile İlgili Sözleri

  Peygamber Efendimiz (sav)’in İhlas ile İlgili Sözleri “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir O’na zulmetmez onu yalnız bırakmaz, bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da ona yardım eder Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarından...
 17. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in İman ile İlgili Sözleri

  Sana, arşın altından, cennet hazinelerinden bir söze delalet edeyim mi? Şöyle dersin: “La havle vela kuvvete İlla Billah” (Allah’tan başka ne men edecek ve ne de yapacak bir kuvvet vardır) O zaman Allah buyurur ki: “Kulum teslim oldu ve selamet buldu” (Ramuz el-Ehadis-1, s 166/3) Allah’tan...
 18. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Namaz ve Abdest ile İlgili Sözleri

  Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir” (Müslim, Mesâcid 284) Osman İbni Affân radıyallahu...
 19. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Şirk ile İlgili Sözleri

  (En büyük günah) Allah seni yaratmış iken, O’na ortak koşmandır (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof Dr İbrahim Canan, 2 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s130) Allah (zchz)leri buyurur: “Bir adam bilse ki Ben kudret sahibiyim, günahları affederim O şirk etmedikçe, Ben onu affederim”...
 20. incinme

  Peygamber Efendimiz (sav)’in Yalandan Kaçınmak ile İlgili Sözleri

  Eğer siz, Allah ve Resulü’nün sizi sevmesini istiyorsanız, size verilen emaneti yerine verinizSöylediğiniz vakit doğru söyleyiniz, komşularınız ile güzel komşuluk yapınız” (Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s278; Taberani’den) “Kıyamet günü Allah Katında mahlukların en...
 21. incinme

  Peygamber Efendimizin (S.A.V) Birlik,Beraberlik Ve Tenasüd İle İlgili Sözleri

  Peygamber Efendimizin (S.A.V) Birlik,Beraberlik Ve Tenasüd İle İlgili Sözleri Atâ el-Horasân anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Musâfaha edin ki (el sıkışın ki), kalplerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.”...
 22. incinme

  Peygamber Efendimizin (S.A.V) Tevekkül İle İlgili Sözleri

  Peygamber Efendimizin (S.A.V) Tevekkül İle İlgili Sözleri Hz Muhammedin Tevekkül Sözleri Muhammed s.a.v Tevekkül Hadisleri Ebû Hureyre (r.a.) Resûlullah’ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Kuvvetli mü’min, Allah Katında zayıf mü’minden daha hayırlı, (daha üstün) ve daha sevimlidir...
 23. incinme

  Peygamber Efendimizin (S.A.V) Güzel Söz Söylemek İle İlgili Sözleri

  Peygamber Efendimizin (S.A.V) Güzel Söz Söylemek İle İlgili Sözleri Hz Muhammedin Güzel Söz Söylemekle Sözleri Muhammed s.a.v Güzel Söz Söylemek Hadisleri Ebu Hureyre, Peygamber (S)’den, “Güzel ve hoş söz sadakadır” buyurduğunu nakletmiştir. (Sahih-i Buhari, Cilt 13, syf.6013) … Adiyy ibn...
 24. incinme

  Peygamber Efendimizin(S.A.V) Kardeşinin Kusurlarını Araştırmamak İle İlgili Sözleri

  Peygamber Efendimizin(S.A.V) Kardeşinin Kusurlarını Araştırmamak İle İlgili Sözleri Hz Muhammedin Kardeşinin Kusurlarını Araştırmamak Sözleri Muhammed s.a.v Kardeşinin Kusurlarını Araştırmamak Hadisleri “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. O’na zulmetmez onu yalnız bırakmaz, bir kimse Müslüman...
 25. dost-semihbaba4125

  Süleyman Hilmi Tunahan (k.s) H.z nin Hayatı ve Sözleri

  Süleyman Hilmi Tunahan (k.s) H.z nin Hayatı ve Sözleri HAYATI: Adı Süleymân Hilmi, soyadı Tunahan'dır Babası zamânın müderrislerinden Hâfız Osman Efendidir Soyu FâtihSultan Mehmed Hanın "Tuna Hanı" olarak tâyin ettiği ve kendi kızkardeşi ile evlendirdiği İdris Beye dayanmaktadır 1888...
 26. dost-semihbaba4125

  Efendimiz Hz Muhammed(s.a.v) ın sözleri

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM * Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. * İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. * Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız. * Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder. *...
 27. türkislam74

  Banlanan uyelerin son sozleri

  Banlanan uyelerin son sozleri Banlanan uyelerin son sozleri Admin: Arkadasim bu konu daha once verilmisti Forumu aramadan niye konu aciyorsun user: arama emrim yoktu arayamadim Admin: Banned ! user: Hocam actigim konuyu kilitlemissin ya Admin: ee user: Bizim bir arkadas icerde kalmis...
Üst Alt