Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3700 GÜN 10 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

ömer

 1. incinme

  ömer öngüt efendi hazretlerinin bazı duaları

  Allah'ım! Senin dileğin ne ise benim arzum da odur. Allah'ım! Dileğin dileğimdir. • Allah'ım! Ayaklarımı rızânda sabit kıl, lütfunla beni destekle, alıncaya kadar değil, aldıktan sonra da mücadelemi devam ettir. • Ey Rabb'imiz! Sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle. Vech-i...
 2. F

  Gazi Ömer Ateş

  GAZİ ÖMER ATEŞ Yaş:109 Sakarya Muharebesinde Süvariydi.Avanos-Özkonak’ta Mevlüt Özden Vakfı Huzurevi’nde yaşıyor Avanos, Özkonak Beldesi’nde bulunan Mevlüt Özden Vakfı Huzurevi’ndeyiz. Hicri 1316 (Miladi 1898) doğumlu Gazi Ömer Ateş, nüfus kağıdının dört yaşındayken çıkarıldığını söylüyor...
 3. F

  Gazi Ömer Kamış

  GAZİ ÖMER KAMIŞ Yaş:106 Çanakkale ve Sakarya Savaşı’na katıldı,İstanbul Alibeyköy’de gecekonduda yaşıyor Gazi Ömer Kamış, sadece Kurtuluş Savaşı’nda değil, Çanakkale Savaşı’nda da savaşmış. Çanakkale’ye giden son Anzak geçen yıl, son İngiliz askeri de bu yaz öldüğüne göre, belki de o, şu...
 4. S

  ömer bin zer

  ÖMER BİN ZER; Tebe-i tâbiîn devri velîlerinden. İsmi Ömer bin Zer, künyesi Ebû Zer'dir. Aslen Hemedanlıdır. kûfe'de yaşadı. Vefât târihi bilinmemektedir. Ömer bin Zer, Tâbiîn devri âlim ve velîlerinden Atâ, Mücâhid, Saîd bin Cübeyr, Tâvûs, İkrime, Ebü'z-Zübeyr, Nâfi', Şa'bî, babası Zer...
 5. S

  ömer bin abdülazîz

  ÖMER BİN ABDÜLAZÎZ; Tâbiînin büyüklerinden. Adâleti, insâfı ve güzel ahlâkı ile meşhur sekizinci Emevî halîfesi. Hazret-i Ömer’in oğlunun torunu. İsmi Ömer bin Abdülazîz, künyesi Ebû Hafs’tır. 679 (H.60) târihinde Medîne’de doğdu. 720 (H.101) târihinde kölesi tarafından zehirlenerek şehîd...
 6. mucahid67

  Ömer Nasuhi BiLMEN

  Ömer Nasuhi BiLMEN ALINTIDIR... (1883 m.-1971 m.) 1883'te Erzurum'un Salasar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım'dır. Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak...
 7. mucahid67

  Hazret-i Ömer anlayamadı

  Hazret-i Ömer anlayamadı Kur’an-ı kerim İslamın anayasasıdır. Her şey anayasada bulunmaz. Anayasalarda, temel esaslar, genel prensipler bulunur. Teferruatlar, uygulamalar kanun, yönetmelik gibi diğer kaynaklarda bildirilir. Mesela, anayasamızda, “Herkes mali gücüne göre vergi vermekle...
 8. mucahid67

  Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: Hz. ÖMER

  Hz. Hamza’nın Müslüman olması üzerine, Mekkeli müşriklerin telâş ve endîşeleri had safhaya varmıştı. Çünkü parmakla gösterilen kahramanlardan biri de Müslüman olmuş, Resûlullahın saflarında yer almıştı. Bu beklenmedik hâdise, müşrikleri, büsbütün çileden çıkardı. Hz. Ömer bu sırada daha...
 9. türkislam74

  Abdullah b. ömer b. El-hattâb

  İkinci halife Hz. Ömer (r.a.)'in oğlu ve mü'minlerin annesi Hz. Hafsa'nın ana-baba bir kardeşi, fâkih ve muhaddis sahâbî. Ebû Abdurrahman künyesi ile tanınan Abdullah'ın annesi Zeynep bnt. Maz'un el-Cümeyhî'dir. Abdullah b. Ömer'in, peygamberliğin üçüncü yılında doğduğu kaydedildiği gibi onun...
Üst Alt