Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

mevlânâ

 1. zersin

  Birgün Hz. Mevlana hanımıyla kasabaya iner

  Birgün Hz. Mevlana hanımıyla kasabaya iner .. Hanımı öyle giyinir ki ; Zerre k...adar... açık bir yeri yoktur .. Satıcının biri : -'' Hocam yazıkdır, bu sıcakta sen ince giyinmişsin , zevcenin de heryerini kapatmışsın , günah değil mi ? .. '' demiş .. ... ... Hz. Mevlana ; -''Sana bir...
 2. hanne

  Mevlana Öğretisi - 4 Kapı

  Öğrencilerinden biri Mevlana'ya sormuş; ‎"-Efendim, bu 4 kapı meselesini ben pek anlayamıyorum. Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatır mısınız?" "-Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var ve hepsi rahlelerine eğilmiş. Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at, sonra...
 3. dost-semihbaba4125

  Ulvi Hocalara Şiirler - 3

  Ulvi Hocalari Anlatan Hz. Mevlana Siiri GÖNÜL EHLİ Gönül ehlinin ilimleri, kendilerini taşır.Ten ehlinin ilimleriyse kendilerine yüktür. Gönüllerini cilâlamış olanlar; renkten, kokudan kurtulmuşlardır. Her nefeste zahmetsizce bir güzellik görürler. Onlar, ilmin kabuğundaki nakşı bırakmışlar...
 4. dost-semihbaba4125

  Reddiye-DİYALOGCULARA MEVLANA TOKADI

  DİYALOGCULARA MEVLANA TOKADI Dinler arası diyaloğu savunan bazı kesimler Büyük Tarikat önderi Mevlana Hazretleri’ni de bu oyunlarına dahil etmeye çalışıyorlar. Mevlana Hazretlerinin Müslümanları tövbeye, kâfirleri imana...
 5. dost-semihbaba4125

  Mevlana Hz.' den çok güzel bir söz

  "İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin." (Hz. Mevlâna)
 6. ulvi

  Mevlana Celalettin Rumi Hem Evliya Hem Alimdir

  Bazı forumlarda okudumki kendini hoca zanneden bazı cahiller Mevlana Hazretlerine batıl demiş, kalpsiz olan Mevlana 'dan ne anlar. Mümin aynadır bakan kendini görür diye Emreder Hadisi Şerif 'te zavallı hocacık kendini görürde gözleri kördürler göremezler hesabı kendin olduğunu göremez batılın...
 7. incinme

  Hazreti Mevlâna Böyle Dua Etti

  “Ey bizi örtüler arkasında bırakan, gözlerimize gerçeği göstermeyen! Perdeleri kaldır, kaldır da artık kimse murdar nefse av olmasın, esir olmasın. Dünya sevdasına düşüp de mana açlığı çekenlere acı.” “Güneş duvara vurunca rengi sararır. Biz de yarin derdi ile böyle sararmışız. Bazen...
 8. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALALEDDİN RUMİ Düşüncesinde Bazı Tasavvufi Kavramlar 3.(KALP)

  KALP Kalp kelimesi, Arapça’da bir şeyin altını üstüne getirmek, çevirmek vs. gibi anlamlara gelir.[57] Tasavvufî olarak kalp, insanın mahiyeti, madde ile mananın birleştiği yer, akıl, ruh, Allah’ın tecelli ettiği makam, ilahi latife gibi bir çok yönlü manalara gelir.[58] Kalbin...
 9. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALALEDDİN RUMİ Düşüncesinde Bazı Tasavvufi Kavramlar 2.(DÜNYA)

  DÜNYA Arapça’da, alçak, yakın gibi manalara gelen dünya, üzerinde yaşadığımız gezegenin adıdır.[29] Dünya Kuran-ı Kerim’de 114 yerde geçmektedir. Hemen hepsinde üzerinde yaşadığımız ahiret yurdunun zıddı olan dünya kastedilir.[30] Tasavvufta dünya çeşitli şekillerde tanımlanmıştır: 1-...
 10. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALALEDDİN RUMİ Düşüncesinde Bazı Tasavvufi Kavramlar 1.(NEFİS)

  NEFİS Lugatta nefs, can, ruh, kan, cesed, nazar değdiren söz, herhangi bir şeyin özü, cevheri, azamet, izzet, hamiyet, gayb gibi manalara gelir.[1] Tasavvufî olarak kendisinde iradî hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharlı bir cevherdir. Kötülüğü emreden manasına anlaşıldığı...
 11. Gakkos23

  MEVLANA HALİD ZİYAUDDİN BAĞDADÎ (Kuddise Sirruh)

  MEVLANA HALİD ZİYAUDDİN BAĞDADÎ (Kuddise Sirruh) Mevlânâ Hâlid hazretleri zahirî ve bâtınî ilimleri zâtında toplamakla "iki kanatlı" mânâsına zül'cenahayndir. Büyük bir âlimdir, itikadda mezhebi Eş'arî, tarîkatı Nakşbendî-Müceddidî, meşrebi Kadirî, Sühreverdî, Kübrevî ve Çeştî'dir. Bu beş...
 12. dost-semihbaba4125

  Mütevazilik mi Görmek İstiyorsunuz İşte Mevlana Celaleddin Rumi Ve Hacı Bektaşi Veli

  Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi birşey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş Veli’nin dergahına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevi görüyordu. Durumu Hacı...
 13. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Sanki bizimle idin

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 14. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)-Evliya şefkati

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 15. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Bir tepsi helva

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 16. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Görülmemiş şey

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 17. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Bu yolda edep lazım

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 18. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Gönlümden öyle geçti

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 19. dost-semihbaba4125

  24 - MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Hırka ve yağmur

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 20. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - İhlassız iyilik

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 21. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Son hastalığı

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 22. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Ben Azrail�im

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 23. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Tabut parçalandı

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 24. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Niçin çok seviyorsun? MÜKEMMELLL

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 25. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Melekler ağlıyordu

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 26. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Mevlana ney çalmadı

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 27. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Onlar kırklardan idi

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 28. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Kullardan istemeyin!

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 29. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) - Anladı hatasını

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 30. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) Simya ilmi

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 31. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) Eşyalar altın oldu

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 32. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) Hepsi iman ettiler

  24 - MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 33. dost-semihbaba4125

  24 - MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) Meleklerle konuşurdu

  24 - MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 34. ulvi

  Mevlana 'yı Lekelemeye Çalışan Ehli Sünnete ve İslam Alimlerine Düşman Olanlara Cevaptır

  Bazı sitelerde okudumki güzeller güzeli Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri 'ni sapık göstermeye kalkmışlar Hadisi Şerif 'te Emrettiği Gibi Mümin aynadır anca kendilerini görmüşler yani kendi sapıklıklarını farketmişler Hz Peygamber 'den Bahsedip diğer taraftanda Peygamber Efendimiz 'in Alimler...
 35. dost-semihbaba4125

  Mevlana demiş ki

  Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Işıgi gördüm, korktum. Ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi sonsuz karanlığa ugurladım sevdiklerimi. .. Ağladım. Yaşamayı öğrendim. Doğumun, hayatın bitmeye başladığı an olduğunu; aradaki bölümün...
 36. S

  Mevlânâ hâlid-i bağdâdî

  MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ; On sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın başında Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velîlerden. İnsanlara hak yolu göstererek hakîki saâdete, kurtuluşa kavuşturan ve Silsile-i aliyye adı verilen âlimler ve velîler zincirinin yirmi dokuzuncusudur. Asrının...
Üst Alt