Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

köprüsü

 1. dost-semihbaba4125

  Sırat Köprüsü Haktır

  Sırat Köprüsü Haktır Aslında Sırat köprüsünün inkarı Mutezile mezhebi kaynaklıdır. Günümüzde ise bazıları Sırat Köprüsünün varlığını inkâr etmekte, Fatiha suresindeki “sırat” kelimesinden yola çıkarak İslam’da “Sırat Köprüsü” denilen şeyin...
 2. hanne

  Sırat köprüsü nedir?

  Sırat köprüsü nedir? “Sırat Köprüsü nedir? Mecâzî midir? Yoksa gerçekten var mıdır? Kesilen kurbanların sahibine sırat köprüsünü geçerken binek olmasının hikmeti nedir?” Âhiretin deresini, tepesini, düzlüğünü, yokuşunu, köprüsünü, yolunu, yordamını, terazisini, mizanını ateşini ancak...
 3. mucahid67

  İlk Boğaz Köprüsü Projesi

  İlk Boğaz Köprüsü Projesi Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlama düşüncesinin ilk olarak bundan yaklaşık bir asır önce (1900), dahi padişah II. Abdülhamid tarafından ortaya atılıp projelendirildiğini . . . Avrupa'nın güney, güneybatı ve merkezindeki demiryollarını bu Boğaz Köprüsü ile Bağdat...
Üst Alt