Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

kevser

  1. dost-semihbaba4125

    Kevser Sûresinin Fazîleti

    Kevser Sûresinin Fazîleti Kevser Sûresinin Fazîleti Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM “Kim innâ a'taynâ sûresini okursa Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.” “Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve...
  2. dost-semihbaba4125

    Kevser Sûresinin Fazîleti

    Kevser Sûresinin Fazîleti Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM “Kim innâ a'taynâ sûresini okursa Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.” “Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa...
  3. K

    KEVSER SÛRESİ Meali

    KEVSER SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2. O hâlde, Rabbin için namaz...
  4. türkislam74

    Kevser Sûresi Arapça Yazılışı ve Latince Okunuşu

    Okunuşu: İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter. Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.
  5. türkislam74

    Kevser Süresi"Al-Kauthar (Abundance)" ingilizce okunusu ve manasi

    Al-Kauthar (Abundance) Bismillaah ar-Rahman ar-Raheem Innaa a'atainaakal kauthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shaani'aka huwal abtar In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Truly, We have given you abundance. So turn to your Lord in prayer and sacrifice. It is those who...
Üst Alt