Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

imâmı

 1. rana1981

  Imam-ı azam'ıın ikna kabiliyeti

  Bir adam hem çok iyi bir müslüman olduğunu iddia ediyor, hem de Resülüllahın halifeleri olan Hulefa-i Raşidine karşı bile son derece kin ve nefret besliyordu. Ondaki bu nefret öylesine aklını başından almıştı ki, o büyük zatlar hakkında iftira dahi edebilecek reddeye gelmişti. Öyle ki Hz...
 2. dost-semihbaba4125

  İmam-ı Azam’ın Vasiyeti

  İmam-ı Azam’ın Vasiyeti Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla İman; lisan ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Sadece ikrar iman olmaz. Çünkü sadece ikrar iman olsaydı, bütün münafıkların mü’min olmaları gerekirdi. Keza sadece tasdik de iman...
 3. hanne

  İmam-ı Azam Hazretlerinin nasihatı...

  İmam-ı Azam hazretleri oğluna şu nasihatte bulunuyor: Ey oğlum; 500 bin hadis arasından seçtiğim şu 5 hadise uy. * Amel ancak niyetledir. Ve bir kişiye ancak niyet ettiği vardır. * Kişinin malayaniyi (manasız boş söz) terk etmesi İslamiyet’inin güzelliğindendir. * Kendi nefsiniz için...
 4. dost-semihbaba4125

  Kafirler Hakkında İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubu – 165. Mektup

  Kafirler Hakkında İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubu – 165. Mektup İslâmiyyetin sâhibi Muhammed aleyhisselâma uyanları övmekde ve Onun islâmiyyetine uymak istemiyenleri !!! sevmemek, onları düşmân bilmek lâzım olduğu...
 5. dost-semihbaba4125

  Cuma namazında imamı görmezsen namaz sahih olurmu - Cübbeli Ahmet Hocam

  Cuma namazında imamı görmezsen namaz sahih olurmu - Cübbeli Ahmet Hocam - YouTube
 6. dost-semihbaba4125

  Reddiye-Diyalogculara Bir Darbede İmami Rabbani Hazretlerin’den

  Diyalogculara Bir Darbede İmami Rabbani Hazretlerin’den Müslümanların din öncülerinden ve fikirleri İslam dünyası tarafından tereddütsüz kabul edilen İmam-ı Rabbani Hazretleri “Mektubatı Rabbani” adlı eserinin 163. Mektubunda Kur’anın ve sünnetin Hristiyan ve Yahudilerle...
 7. dost-semihbaba4125

  İmam-ı Gazali den Mükemmel bir Söz

  Küfür ile imanın mahiyetlerini, hakikatlerini ve tariflerini, hak ile dalaletin sırlarını kalpleri mal ve makam sevgisi ile kirlenmiş ve paslanmış olan kimseler idrak edemezler. İlahları heva heves, mabudları amirler, kıbleleri maddi menfaat, yöntemleri benlik, arzuları makam ve şehvet...
 8. kırık günül

  İmam-ı Azam'ın (Tespih Duası)

  İmam-ı Â'zam Hazretlerinin gece gündüz dilinden düşürmediği rivayet edilen meşhur tesbih duası "Subhâne'l-ebediyyi'l-ebed. Subhâne'l-vâhidi'l-ehad. Subhâne'l-ferdi's-samed. Subhâne râfi's-semâi bi-gayri amed. Subhâne men beseta'l-arda alâ mâin cemed. Subhâne men haleka'l-halka fe-ahsâhüm...
 9. ulvi

  Formun İmamı Peygamber Efendimiz ve Asrı Saadet 'tir

  Formun İmamı Peygamber Efendimiz ve Asrı Saadet 'tir BismillahirRahmanirRahim Formun İmamı Peygamber Efendimiz ve Asrı saadet 'tir. Tüm üyelerimiz lütfen bunu böyle kabul etsin. Ne ulviyi İmam bilsin nede başka bir forum üyesini. Yazılan herşeyi Asrı Saadet 'le karşılaştırsın...
 10. mucahid67

  Fıkhın kurucusu imâm-ı a’zam Ebû Hanîfedir

  Fıkhın kurucusu imâm-ı a’zam Ebû Hanîfedir Ehl-i sünnetin reîsi, fıkhın kurucusu, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfedir . Bütün dünyâda tatbîk olunan ahkâm-ı islâmiyyenin dörtde üçü, onundur. Kalan dörtte birinde de, ortaktır. İslâmiyette ev sâhibi, âile reîsi odur. Bütün diğer müctehidler, onun...
Üst Alt