Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

ilmi

 1. dost-semihbaba4125

  havas , ilmi ledün ve gerçeği

  <ulvi> Selamun Aleykum <veyselkarani> Aleyküm Selama efendim hoş geldiniz <ipek>...
 2. M

  Hadiselerin İlmi (Olayların Bilimi)

  Hadiselerin İlmi (Olayların Bilimi) Geleceği Bilme Merakı: Kim geleceğini bilmek istemez ki? Bunun için önemli bir parayı bile gözden çıkarabiliriz. Çünkü geleceğe yönelik umutlarımız ve beklentilerimiz vardır. Bir şeylerin meydana gelmesi için zaman, para ve emek harcamaktayız. Ama...
 3. dost-semihbaba4125

  Yanlış Görüşlere , İlmi Cevaplar...

  İsmail Nacar çıkmış,onun da ilmi yok bir bilgisi yok.Peygamberin sakalı yanarmış diyor.Hazreti Peygamberin sakalı şerifi biz de var.Sakalın üstüne erimiş cam dökülmüş de sakalı yanmamış.Ama senin sakalının değil telini, hepsini koysak yanar hepsi. Peygamberin sakalı şerifi yanmaz. Peygamber...
 4. ulvi

  Bir İlmi İsmet Talebesinin Üstü Kimdir

  Bir İlmi İsmet talebesinin üstü sadece sadece başka bir İlmi İsmet Talebesidir. İlmi İsmet Talebelerinin ne tarikatlardan ne cemaatlerden nede başka gruplardan asla ve asla başka üstü bulunmaz vede olamaz. Bu misafir talebeler içinde böyledir. İlmi İsmet Taleberi tarikatlar ve cemaatler üstü bir...
 5. A

  Ilmi gizlemek ve Dünya icin Ögrenmek

  Ilmi gizlemek ve Dünya icin Ögrenmek Allah-u Teala söyle buyuruyor: "Kullari icinde ancak alimler Allah"tan korkar. "(Fatir:28)". Gercekten indirdigimiz belgeleri ve dogru yolu kitapta insanlara acikladiktan sonra gizleyen kimseler var ya, onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet...
 6. T

  ıı. Ilmî verim

  Osmanlı medreselerinin ilk dönemlerini, diğer bir deyişle İstanbul’un fethine kadar geçen zaman zarfını, bir ölçüde emekleme dönemi olarak kabul etmek mümkündür. Bu durum, ortaya konulan ilmî ürünler bakımından da geçerlidir. İlk dönemlerde, Osmanlı medreselerinde esas îtibâriyle dînî nitelikli...
 7. T

  İLİM ANLAYIŞI ve İLMÎ VERİM

  Klâsik İslâm dünyâsında olduğu gibi, Osmanlı ilim ve eğitim-öğretim çevrelerinde de ilimler ana hatlarıyla aklî ve naklî olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Biz, bu yazıda Osmanlı medreselerinin ilim anlayışı ve ikiye ayrılan söz konusu ilim dallarından ikincisi, yâni naklî denilen dînî kaynaklı...
 8. T

  Tasavvuf ilmi

  Ey kardeşim, bilmiş ol ki, aklî ilim mahiyeti itibariyle müfred (yalın) olup, mürekkeb (bileşik, zahirle bâtının, bilgi ile amelin, akıl ile kalbin birleştiği) ilim bundan doğar. Mürekkeb ilim tasavvuf ilmidir ki, bu ilim diğer ilimleri ihtiva eder. Tasavvuf ilmi, mutasavvıfların kullandığı...
 9. T

  Tefsir ilmi ve müfessir

  İlim Allah’ın insanlara bahşettiği en değerli hazinedir. İnsanın en büyük zenginlik kaynağı ilimdir. İlim ise akıl, zekâ ve Allah’ın insana verdiği göz, kulak, kalp ve duygularını müspet bir şekilde kullanması ve çalışmalarını bu yöne yoğunlaştırması ile kazanımıdır. “Rahman olan Allah Kur’ânı...
 10. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh) Simya ilmi

  MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)...
 11. nurkul

  İlmi İsmet (İlmi Hızrullah)

  Hiçbir kitapta geçmeyen ve açığa çıkmadıkça bilinmeyen Bir İslami Gizli İlim 'dir. sadece bu yüzyılda insanların Din Hakkındaki Görüşleri bozulmasın diye kısmen Tanıtılmasına Müsade Verilmiş ve Kısmen insanlara gösterilmiştir. İlmi İsmet Hayır ve Şihaya Vesile olan İlimlerden Bir Tanesidir...
 12. dost-semihbaba4125

  İLİM Mi Görmek İstiyorsunuz Buyrun O Zaman Bu Konuyu Okuyun Ulvi Hoca ve İlmi İsmet MAŞALLAH

  EVET BURDA YAZICAĞIM KİŞİLERLERLE (MEVLANA , ŞEMS ...) KİŞİLERLE GÖRÜŞÜLMÜŞ BUR DA YAZILANLARIN HEPSİ GERÇEKTİR ALLAH (ZT.C.C.) A HAMD OLSUN .....evet aylardan bilmiyorum ama sene 2010 aylardan galiba nisan mayıs olabilir her neyse her zamanki gibi Ulvi abimi bekilyordum :) telde...
 13. ulvi

  Fıkıh İlmi ve Usulü ( Fıkıh Dersi 1 )

  Usul-i Fıkıh: Usul-i Fıkıh Kur’ân ve sünnetten hüküm çıkarmanın kurallarını anlatan ilimdir. (Bugün İslâm Hukuku metodolojisi denilmektedir.) Usul-i fıkıh ilminde, Kur’ân, Sünnet, İcma, Kıyas, İstihsan, örf, mesalih-i mürsele gibi mevzular üzerinde durarak, “ef’ali mükellefin” denilen farz...
 14. ulvi

  Kelam İlmi ( Kelam Dersleri 1 )

  Başta imanın 6 esası olmak üzere imani mevzular üzerinde duran Kelâm ilmi, konusu ve gayesi itibarıyle iki şekilde tarif edilmiştir: Konusuna göre kelâm ilminin tarifi: İlm-i kelâm Allah u Teâlâ’nın zâtından ve sıfatlarından, nübüvvet ve risâlete dair meselelerden, mebde’ ve me’ad (yani...
 15. ulvi

  Hadis İlmi ( Hadis Dersi 1 )

  Hadis ilmi, “Kendisiyle, Peygamber Efendimiz (asm)’ın söz, fiil ve hallerinin bilindiği ilimdir.” diye tarif edilmiştir. Hadis ilmi, rivâyet ve usul olmak üzere iki kısma ayrılır. a. Hadis Usulü: Hadisi rivâyet edenlerin durumları (hadisin senedi) ve hadisin metni üzerinde durarak hadisin...
 16. ulvi

  Tefsir İlmi ( Tefsir Dersi 1 )

  Tefsir ilmi; “Beşerin takatı derecesinde, Allah’ın muradına delâleti yönünden, Kur’ân-ı Kerîm’den bahseden ilimdir” diye tarif edilir. Ayrıca “Kur’ân’ı Kerîm’in mânâlarını keşif ve onda olan müşkil ve garip lafızlardan, kastedilen şeyi beyandır.” diye de tarif edilmiştir. Kur’ânı ilk tefsir...
Üst Alt