Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

ilimler

 1. ulvi

  Gizli İlimler Hakkında

  İnsanlar cahil alimlerin elinde oyuncak olmasın diye gizli ilimler hakkında genel bir bilgilendirme bizler tarafından yapılacaktır. Yani Ayette geçen Hazreti Süleyman Hakkında şeytanların uydurduklarına kandılar, denilen kesmin kandığı ilimler nelerdir kısaca açıklanacaktır. Böylece İlmi Ledün...
 2. T

  İbn Hazm’ın İlimler Tasnifi

  Çalışmamızda, Endülüslü büyük ilim adamı İbn Hazm’ın (öl.1064) ilimler tasnifini ele alacağız. Ancak bundan önce, konunun daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için İslam düşüncesinde ilimler tasnifi ve İbn Hazm’ın ilim anlayışı hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bilindiği gibi İslam’ın ilk...
 3. T

  Akli ilimler- nakli ilimler

  İlim, dinden ayrı değildir. İslam ilimleri ikiye ayrılır: 1- Akli ilimler, 2- Nakli ilimler. Fizik, kimya, matematik, edebiyat gibi tecrübi ilimlere, akli ilimler denir. Tefsir, kelâm, hadis, fıkıh gibi ilimlere de nakli ilim veya din ilimleri denir. "İslamiyet, ilmi, fenni emreder"...
 4. T

  Akli İlimler

  Bundan başka ilim, aklî ve naklî olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisini şu üç kategoride hulâsa etmek mümkündür: 1- Sağlık ve eğitim gibi topluma lüzumlu ilimlerdir ki, lüzumları nisbetinde vâcib veya farz-ı kifâye sayılmışlardır. 2- Din nazarında mezmum olan ilimlerdir ki...
 5. T

  Akli ilimler

  Düşünen bir varlık olması itibariyle insanlar için tabii olan akli ilimler, her hangi bir topluma özgü değildir. Aksine bütün toplumlarda bu ilimlere yönelen, onlar üzerinde araştırmalar ve incelemeler yapan kimseler bulunur. Bu ilimler yaratıldıklarından itibaren insanlar arasında mevcuttur...
Üst Alt