Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

hazretlerinin

 1. hanne

  İmam-ı Azam Hazretlerinin nasihatı...

  İmam-ı Azam hazretleri oğluna şu nasihatte bulunuyor: Ey oğlum; 500 bin hadis arasından seçtiğim şu 5 hadise uy. * Amel ancak niyetledir. Ve bir kişiye ancak niyet ettiği vardır. * Kişinin malayaniyi (manasız boş söz) terk etmesi İslamiyet’inin güzelliğindendir. * Kendi nefsiniz için...
 2. hanne

  İmam-Azam Hazretlerinin oğluna vasiyeti

  İmam-ı Azam Ebu Hanife, oğlu Hammad'a bir vasiyette bulunmuş, eğer bunları tatbik ederse, dünya ve âhiret mutluluğuna erişeceğini söylemiştir, tavsiyesi şu şekildedir: 1. Bütün günahlardan sakınmalı ve takva sahibi olmalısın, 2. Daima ilmi arayarak, cehaletten kurtulmaya çalışmalısın, 3. Din...
 3. dost-semihbaba4125

  Kafirler Hakkında İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubu – 165. Mektup

  Kafirler Hakkında İmamı Rabbani Hazretlerinin Mektubu – 165. Mektup İslâmiyyetin sâhibi Muhammed aleyhisselâma uyanları övmekde ve Onun islâmiyyetine uymak istemiyenleri !!! sevmemek, onları düşmân bilmek lâzım olduğu...
 4. incinme

  Abdülkadir geylani hazretlerinin besmele-i şerife duası

  ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN BESMELE-İ ŞERİFE DUASI Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi hurmeti bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi fadlı bismillahir rahmanirrahiym* Ve bi azameti bismillahir rahmanirrahiym*...
 5. incinme

  şeyh muhammed haznevi (k.s.) hazretlerinin vasiyetnameyi şerifinin tercümesidir.

  ŞEYH MUHAMMED HAZNEVİ (K.S.) HAZRETLERİNİN VASİYETNAMEYİ ŞERİFİNİN TERCÜMESİDİR. ( Bu zarf ancak kardeşlerimin,alimlerin ve hazır bulunan cemaatın huzurunda açılacaktır.Açıldıktan sonra muhtevasının mümkünse Üstad Molla Abdullah veya Molla Ali El-Esvet ya da bu işe...
 6. incinme

  Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Duası

  Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Duası Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri'nin Sultan I Ahmed Han'ın talebi üzerine yaptığı şu duâsı ne kadar mânâlı ve güzeldir: "Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kerre türbemize gelip rûhumuza...
 7. incinme

  ömer öngüt efendi hazretlerinin bazı duaları

  Allah'ım! Senin dileğin ne ise benim arzum da odur. Allah'ım! Dileğin dileğimdir. • Allah'ım! Ayaklarımı rızânda sabit kıl, lütfunla beni destekle, alıncaya kadar değil, aldıktan sonra da mücadelemi devam ettir. • Ey Rabb'imiz! Sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle. Vech-i...
Üst Alt