Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

hazreti

 1. rana1981

  Hazret-i Aişe'nin duası

  Resul-i Ekrem Efendimiz,mübarek hanımı H.z Aişe validemize,"Bütün duaların manalarını içine alan cümleler ilr şöyle dua et"buyurdu ve şu duayı ögretti:"Allahümme inni es'elüke mine'l-hayri küllihi a'cilihi ve acilihi ma alimtü minhü vema lem a'lem ve euzü bike mine'ş-şerri küllihi a'cilihi ve...
 2. dost-semihbaba4125

  Reddiye- Hazreti Aişe’ye iftira kitabı yazan Şii sapık – Şia Belası

  Hazreti Aişe’ye iftira kitabı yazan Şii sapık – Şia Belası Bizler Şia’ya reddiye...
 3. dost-semihbaba4125

  Hilye-i Şerif Hazret-i Ali (keremallâhü veche) Hazreti Peygamber sallallâhü aleyhi vesellemi vasfet

  Hilye-i Şerif (Peygamberimiz (S.A.V.) 'in Fiziksel Özellikleri) Hilye-i Şerif Hazret-i Ali (keremallâhü veche) Hazreti Peygamber sallallâhü aleyhi vesellemi vasfettiği zaman, şöyle buyurdu: Hazreti Peygamberin boyu ne çok kısa, ne de çok uzundu, orta boyluydu. Ne kıvırcık kısa ne düz uzun...
 4. F

  Hazreti Mehdi Muhakkak Gelecek Fakat Bu Yüzyılda Değil

  Hazreti Mehdi Muhakkak Gelecek Fakat Bu Yüzyılda Değil Ebû Sa'îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Mehdî ben(im neslim)dendir. Alnı (başının ön kısmı) açıktır (saçsızdır veya alnı geniştir). Burnu...
 5. A

  Hazret-i Âdem aleyhisselâm Bütün Dilleri Biliyordu

  Taş devri, tunç devrinin aslı yoktur. İnsanların maymundan gelmesi, uzay insanları, Ufo yalanları gibi bu da hayal mahsulüdür. Bir karıncayı, bir hücreyi bile yaratmaktan aciz olan dinsizler, bütün kâinatı yoktan yaratan Allahü teâlâyı inkâr maksadıyla böyle şeyler uyduruyorlar. Her şeye gücü...
 6. incinme

  Dünyada dost istersen Hazreti ALLAH yeter,

  Dünyada dost istersen Hazreti ALLAH yeter, Dünyada dost istersen Hazreti ALLAH yeter, Mürşidi kâmil istersen Hazreti KUR’AN yeter, Delil istersen Hazreti MUHAMMED yeter, Meşgul...
 7. ebru76

  Hazret-i aişe´nin[r.anha] duası

  Allah`ım ! Şimdi ve ileride ,bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister ,şimdi ve gelecekte,bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden sana sığınırım.Allah´ım!Cenneti ve cennete götürecek olan söz ve işleri ister,cehennem ve cehenneme götürecek olan söz ve hareketlerden sana...
 8. incinme

  Hazreti Mevlâna Böyle Dua Etti

  “Ey bizi örtüler arkasında bırakan, gözlerimize gerçeği göstermeyen! Perdeleri kaldır, kaldır da artık kimse murdar nefse av olmasın, esir olmasın. Dünya sevdasına düşüp de mana açlığı çekenlere acı.” “Güneş duvara vurunca rengi sararır. Biz de yarin derdi ile böyle sararmışız. Bazen...
 9. dost-semihbaba4125

  Nurettin Zengi, bir gece, Halep'te Hazret-i Resülüllah(S.A.V.)'ı rüyasında görür.MÜKEMMELL

  Nurettin Zengi, bir gece, Halep'te Hazret-i Resülüllah'(S.A.V.)ı rüyasında görür. =1003883298&p[]=290190197351"] Suriye atabeklerinden Nureddin Zengi, l2'nci asrın sonLarına doğru Ortadoğu'ya akın etmiş Haçlı askerlerini küçücük ordusuyla püskürtüp, o günkü İslam dünyasını Haçlı...
 10. türkislam74

  Hazreti isa ve havarileri

  Isa aleyhisselâm otuz yaşında iken İsrail Oğullarına peygamber olarak vazifelendirildi. Hazreti Allah bu büyük peygamberinin gelişini Kur'ân'ında meâlen şöyle beyan ediyor: «Habîbim, Meleklerim Meryem'e şöyle dediklerini de an: Ey Meryem! Allah sana kendi tarafından bir kelime, bir mucize...
 11. türkislam74

  Hazretî zekeriyya ve yahya

  Zekeriyya aleyhisselâmın nesebi Hazreti Süleyman'a çıkar. Hazreti Zekeriyya marangoz olup elinin emeğiyle geçinirdi. Aynı zamanda Beyt-i Makdis'de imamlık da yapan Zekeriyya aleyhisselâmın yetmiş yaşına kadar evlâdı olmamıştı. Allahü Teâlâ'ya bu hususta yaptığı niyazı üzerine kendisine Yahya...
 12. türkislam74

  Hazreti îlyas ve elyesa

  İsrail Oğulları Peygamberlerinden Hazkîl aleyhisselâmın vefatı üzerine bu kavim içerisinde kötülükler çoğalmış, halk kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamıştı. Bunun üzerine Allahü Teâlâ İsrail Oğullarına peygamber olarak İlyas aleyhisselâmı gönderdi. Hazreti Musa'dan sonra gelen...
 13. türkislam74

  Hazreti musa ve asası

  Hazreti Yakub'un nesli olan îsrail Oğulları Yusuf aleyhisselâm Mısır'da vezir olduktan sonra buraya gelmişler ve onun yanında toplanmışlardı. Zamanla çoğaldılar ve sayıları yüzbinleri aştı. Mısır'da mal, mülk ve geniş arazilere sahip oldular. Bunların bu derece nüfus ve mal bakımından...
 14. türkislam74

  Hazreti şuayb ve medyenliler

  Şuayb aleyhisselâm da Medyen kavmine peygamber olar-ak gönderilmiştir. Medyen, İbrahim aleyhisselâmın amcası oğludur. Medyen'in nesebinden gelen kavme de Ehl-i Medyen denilmiştir. Hazreti Şuayb da İbrahim aleyhisselâm'ın evlâdından ve Medyen ehlindendir. Medyen daha sonra Kızıldeniz civarında...
 15. türkislam74

  Hazreti yusuf'un güzel kıssası

  Hazreti Yakup, on iki oğlundan en küçüğü olan Yusuf aleyhisselâmı ileride kendisine peygamberlik rütbesi verileceğini bildiği ve onda bu sebeple üstün meziyetler gördüğü için daha çok seviyor ve ayrı bir alâka gösteriyordu. Bir gün Yusuf aleyhisselâm babasına dedi ki: — Ey babacığım, ben...
 16. türkislam74

  Hazreti ibrahim haliilullah

  İbrahim aleyhisselâm Allahü Teâlâ'ya aşırı muhabbeti ve O'nun rızâ ve muhabbetini celbeden ibâdetler ve taâtlerde bulunması sebebiyle, bu peygamberini halis bir dost ittihaz ederek kendisine ilâhî sırlarını vâkıf kılarak ikram buyurmuştur, işte bu sebepten dolayı Hazreti ibrahim'e «Halîlullah =...
 17. türkislam74

  Hazreti salih'in devesi

  Birinci Ad kavmi helak olduktan sonra, onların geri kalanları Vâdi'l Kura ve Şam taraflarını imar ederek hâlâ eserleri bakî olan bir takım eski menziller meydana getirdiler. Büyük binaları barındıran şehirleri, kasabaları ve dağ zirvelerinde oyulmuş san'at eseri mağaraları vardı. Bunların...
 18. türkislam74

  Hazreti nuh'un gemisi

  Nuh aleyhisselâm, Hazreti îdris'den sonra yer yüzündeki insanlara, kendilerini irşad etmek üzere Allahü Teâlâ'nın gönderdiği büyük bir peygamberdir. Hazreti Nuh'a ait haberler Kur'ân-ı Kerîm'in yirmi sekiz yerinde zikredilmiştir ki, bunlardan birisi müstakil bir sûredir. Allahü Teâlâ, bir...
 19. mucahid67

  Hazret-i isâ as'ın zuhuru

  HAZRET-İ İSÂ AS'IN ZUHURU a. Hazret-i İsâ AS'ın Tekrar Dünyaya Geleceği 344/7. Nasıl helâk olur bu ümmet ki, evvelinde ben, sonunda Meryem oğlu İsâ AS ve ortasında da ehl-i beytimden Mehdî AS vardır. Hz. İbni Abbas RA 487/12. İş günden güne şiddetini ardırır ve dünyada ancak...
 20. mucahid67

  Hazret-i Ömer anlayamadı

  Hazret-i Ömer anlayamadı Kur’an-ı kerim İslamın anayasasıdır. Her şey anayasada bulunmaz. Anayasalarda, temel esaslar, genel prensipler bulunur. Teferruatlar, uygulamalar kanun, yönetmelik gibi diğer kaynaklarda bildirilir. Mesela, anayasamızda, “Herkes mali gücüne göre vergi vermekle...
Üst Alt