Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3700 GÜN 10 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

hadis

 1. hanne

  Ramazan ve Oruç Hakkında 40 Hadis

  1- İmam Bakır (a.s): “Her şeyin bir baharı vardır, Kur’an’ın baharı da Ramazan ayıdır.” 2- İmam Ali (a.s): “Ramazan Allah’ın ayı, Şaban Resulullah’ın ayı, Recep benim ayımdır.” 3- Resulullah (s.a.a): “İnsan, ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin ramazan olmasını isterdi.” 4-...
 2. dost-semihbaba4125

  Kader Meselesi Ayet ve Hadis Delilleri

  KADER MESELESİ AYET VE HADİS DELİLLERİ Bu konuda felsefe yapanların ifrata veya tefrite düşmeleri kaçınılmaz olmuştur. Kimisi “Allah kulun yapacağı işi istemiş ve yaratmış” diyerek insanların üzerinden kulluk sorumluluğunu almaya çalışır...
 3. dost-semihbaba4125

  Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete Giremez – Ayet ve Hadis delilleri ile

  Yahudi Ve Hıristiyanların cennete giremeyeceği mevzusu Cübbeli Hocamız tarafından mükemmel bir reddiye ile kitap haline getirmiş kitaba da “Yahudi Hıristiyanlar Cennete Girecek diyenler Cennete Giremez” ismini verilmişti. Biz kısa ve öz bir şekilde bu konuya açıklık getireceğiz. Böylelikle...
 4. dost-semihbaba4125

  Diyanetin Hadis Ayıklama Skandalı – 400 binden 20 bin hadis!

  Diyanet “Hadis ayıklama” adlı skandal çalışmasında sona geldi. 400 bin hadis kendilerince uzman(!) 100 kişi tarafından incelenmiş ve elekten geçirilmiş. 400 bin hadis-i şeriften ayıklanan 20 bin hadis altı cilt kitapta yayınlanacakmış… Yazımızın ayrıntılarına geçmeden önce, seçilen...
 5. dost-semihbaba4125

  Doktorları Bitiren Hadis i Şerif

  Hekimleri bitiren HADİS-İ ŞERİF - YouTube Bütün Hastlıkların Başı Tokluktur Hadis i Şerif
 6. hanne

  Rızık nedir? ayet.. hadis.. kıssa

  AYET-İ KERİMELER Bakara / 25. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine)...
 7. dost-semihbaba4125

  Mevzu hadis -uydurma hadis- reddiyesi

  http://www.youtube.com/watch?v=HKNQ1ZtkIts&feature=player_embedded
 8. dost-semihbaba4125

  Türkler hakkında Ayet ve Hadis

  Türkler hakkinda Ayet ve Hadis - YouTube
 9. dost-semihbaba4125

  İslam alemini batıracak olan iç savaştır Hadis

  http://www.facebook.com/photo.php?v=248424351896952
 10. dost-semihbaba4125

  Mükemmel bir Hadis

  Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok neşeli olduğu bir gün, Hz. Aişe validemiz, onun bu halini görünce: - ‘Ey ALLAH’ın Resulü, bana dua et!” dedi. Peygamber Aleyhisselam ona şöyle dua etti: -”ALLAH' ım Aişe’nin geçmiş, gelecek, gizli ve açık bütün günahlarını bağışla!” Hz...
 11. Gakkos23

  Kırk Hadis

  Kırk Hadis 1. “Her işittiğini söylemek, kişiye yalan olarak yeter.” (Müslim, İman 3) 2. “İki özellik vardır ki bunlar bir mü’minde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk.” (Tirmizî, Birr 41) 3. “Kuvvetli mü’min Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlıdır.” (Müslim, Kader 8) 4. “Hiç...
 12. Gakkos23

  Klasik Hadis Usûlü ve Çağdaş Hadis Metodolojilerin Değeri Üzerine

  Klasik Hadis Usûlü ve Çağdaş Hadis Metodolojilerin Değeri Üzerine Herhangi bir ilim dalı hakkında konuşabilmek için, konuşmanın cereyan edeceği ortak bir dil ve üslup gerektiği gibi, konuların ele alınış tarzının da kendine özgü bir zeminde yürütülmesi gerekir. Esasen, bir ilim dalının usûlü...
 13. Gakkos23

  Hadis Ve Hadis Çeşitleri

  Hadis Ve Hadis Çeşitleri Dinî literatürde hadis, “Hz. Peygamber'in sözü, daha sonra da O'nun söz, fiil ve takrirleri” için kullanılmıştır. Hatta sahabe ve tabiun söz ve fiillerine de -mevkuf ve maktu kayıtlarıyla da olsa- hadis denilmektedir. Bu manada hadis yerine haber kelimesini...
 14. Gakkos23

  Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili

  Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili Sünnetin önemini ve dindeki yerini bilmek kadar, sünnet verilerinin günümüze intikalini sağlayan kaynakların genel muhtevasını, tasnif sistemlerini ve ihtiva ettikleri hadislerin güvenilirlik derecesini bilmek de önemlidir. Hadis...
 15. incinme

  Kırk hadis ezberlemek

  Kırk hadis ezberlemek Sual: (Kırk hadis ezberleyen Cennete girer) diye bir hadis var mıdır? CEVAP Sadece kırk hadisi hatta Kur’an-ı kerimi ezberleyen Cennete girmez. Hadisleri bizim anlamamız zordur. Bir kâfir de 40 hadis ezberleyebilir, bid’at ehli de ezberleyebilir. Başka bir hadis-i şerifte...
 16. P

  bir hadis...

  Allah kulun yemek yemesinden ,sonra da ona karşı kendisine hamdetmesinden elbette razı olur.
 17. dost-semihbaba4125

  İbadette Ölçü Hadis

  Üç kişilik bir grup Peygamber aleyhisselâmın gizli olarak yaptığı ibadetlerini sorup öğrenmek için, Resulüllah'ın zevcelerinin evlerine geldiler. Peygamber aleyhisselâmın zevceleri, onun ibadetini kendilerine anlatınca, güya bu yapılanları azımsayarak dediler ki: — Biz Peygamber...
 18. P

  bir hadis

  merhamet etmeyene merhamet olunmaz....
 19. hanne

  40 hadis....

  Hadis-i şerifte: "Kim ümmetime dini işlerine dair kırk hadis hıfzediverirse, Allah Teâlâ onu alimler zümresinde haşreder.... Ben de kıyamet gününde ona şahid ve şefaatçi olurum" buyurulmuştur. 1- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhârî, İ lm, 12; Müslim...
 20. ulvi

  Hadis İlmi ( Hadis Dersi 1 )

  Hadis ilmi, “Kendisiyle, Peygamber Efendimiz (asm)’ın söz, fiil ve hallerinin bilindiği ilimdir.” diye tarif edilmiştir. Hadis ilmi, rivâyet ve usul olmak üzere iki kısma ayrılır. a. Hadis Usulü: Hadisi rivâyet edenlerin durumları (hadisin senedi) ve hadisin metni üzerinde durarak hadisin...
Üst Alt