Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

gönül

 1. bikovali

  Gönül sultanları

  aziz mahmut hüdayinin mürşidi UFTADE HAZRETLERİ Kaddesallahu Sırrahulaziz HAYATI Üftâde, düşmüş, aşık, mazlum, uysal, alçak gönüllü. Âriflerin Sultanı, aşıkların burhanı, Bursa’nın kutbu, Cenâb-ı Pir Üftâde Hazretleri… Onu yãd edenler hep böyle yãd etmişlerdir. Onun hakkında sarf edilen...
 2. bikovali

  Gönül sultanları

  AZIZ MAHMUT HUDAİ Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmûd'dur. "Hüdâyî" ismi ve "Azîz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri'nin neslinden olup, "seyyid"dir. Bunu ilâhîlerinin birinde: Ceddim ü pîrim sultan Sensin yâ Resûlallâh...
 3. bikovali

  Gönül sultanları

  ŞEYH YAHYA EFENDİ H.Z. Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi diye şöhret olan Yahya Efendi h. 900/1495 yılında babası Şamlı Ömer Efendi (Amasyalı Ömer Efendi) Trabzon kadısı olarak görev yapmakta iken Trabzon’da doğmuştur.Bu tarihte Yavuz Sultan Selim’de Trabzon’da vali olarak bulunmakta idi.Oğlu...
 4. bikovali

  Gönül sultanları

  Mehmet Emin Tokadi Hz. O evliyalar bahçesinin her yaprağında ayrı güzellikler bulunan yüz yapraklı gülüdür. O hidayet yolunun rehberi, o evliyaların hocasıdır. İstanbul'da Ashab-ı Kiram'dan sonra medfun bulunan üç büyük evliyadan biridir. 1664 senesinde Tokat'ta doğmuş ve 83 yaşındayken...
 5. hanne

  Gönül, insanın duygu merkezidir

  Gönül, in-sanın duygu merkezidir. Gönül bir irfan hazinesidir. Gönül bir kitap-tır, gerçek aşk hikayesi bu kitaptan okunur. Bunun için gönlü aşk ile doldurmak gerekir. “Gerçekten de Allah; sûretleri-nize, mallarınıza bakmaz; fakat ancak gönüllerinize ve amellerini-ze bakar.” (1) hadisinde...
 6. hanne

  gönül gözü ile görmek bu mudur ?

  Hastahanenin bir odası: İki hasta uzu zamandır tedavi görüyorlar.Pencerenin yanında yatan hasta ,sürekli dışarı bakıyor ve hiç konuşmuyormuş.Hemen yanındaki hasta ,bir gün dayanamaz sorar.Kardeş pencereden ne görüyorsun ,banada anlatırmısın. Pencere kenarındaki hasta ,hay hay der başlar...
 7. hanne

  (ALLAHIM )Bana öyle bir gönül ver ki

  Allahım; BANA ÖYLE BİR GÖNÜL VER Kİ: Bir kuruluşun tepe noktasında yetkili olsam bile, bunu asla başka şekilde kullanmamalıyım. Günlük yaşamda "ben" yerine, daha çok "sen" sözcüğünü kullanabileyim... BANA ÖYLE BİR SEVGİ VER Kİ: Sonsuz bir hazine gibi bitmesin, çoğalsın daha da...
 8. P

  Allah ile Mutlu gönül

  yahya b.muaz r.a şöyle buyurmuşlar,allaha hizmet etmekle mutlu olana ,bütün varlıklar hizmet etmekten mutluluk duyar.kimin gönlü allah ile mutlu olursa ,onu gören herkesin gözü aydın olur...
Üst Alt