Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3700 GÜN 10 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

bazı

 1. B

  Bazı Hayvanların Seslerini Duyunca Okunacak Dualar

  Eûzü bi-kelimâtillâhit-tâmmâti min gazabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezâtiş-şeytâni ve en yehdurûn. Anlamı:Allah’ın gazabından ve cezasından, şeytanların hilelerinden ve zarar veren (şeylerden) Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurdular...
 2. B

  Sevgili peygamberimizin (sav) ana hatlarıyla bazı özellikleri

  SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN (SAV) ANA HATLARIYLA BAZI ÖZELLİKLERİ •Kendisi bir işe üzüldüğünde namaz kılardı. •Yatağına yattığında Kâfirun suresini okurdu. •Bir elbisesini yenilediğinde onu ilk cuma günü giyerdi. •Durumu kolaylaştığı zaman Allah’a şükür için secdeye kapanırdı. •Güldüğü...
 3. I

  Dinden Çıkaran ( Küfre Düşüren ) Bazı Sözler

  - İslamiyetin emir ve yasaklarından birini bile hafife almak, Kur'an-ı Kerim ile Meleklerle, Peygamberlerle alay etmek. - Din bilgilerine inanmamak, din alimlerini ve dini kitapları aşağılamak. - "Allah-u Teâla'nın buna gücü yetmez" demek. - "Allah bizi unuttu" demek. - Birisi için; "Onun...
 4. islam73

  Bazi Güzel Dualar, ve anlamları

  SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUŞU: "Subhânallâhil Aziym!" MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'ı tesbih ederim!" BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA OKUNUŞU: Bismillâhi evvelehü ve âhirehü MANASI: Başından sonuna kadar Allah'ın adıyla. BU DUA KORKULARI GİDERİR OKUNUŞU: "Hasbinallahü ve...
 5. M

  Huzur Kaynağı Namaz, Namazın Bazı Sırları

  Namaz o kadar büyük bir nimettir ki, insanlar namazın büyüklüğünü ve kıymetini ancak öldükten sonra anlayabilirler. Hadislerden anlaşılacağı üzere bir Müslüman ölür ölmez kabir hayatında ve diriltilip mahşer meydanında, önce namazdan sorguya çekilecektir. Namazın hesabını verenin diğer...
 6. T

  Sehadet ve Sehitlerle Ilgili Bazi Ayetlerin Mealleri

  1. "Eger Allah yolunda öldürülürseniz veya ölürseniz, Allah'in size lütfedecegi magfiret ve rahmet onlarin biriktirdiklerinden daha hayirlidir. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de muhakkak ki Allah'in huzurunda toplanacaksiniz." (Ali Imran, 3/157-158) 2. "Allah yolunda öldürülenleri ölüler...
 7. incinme

  ömer öngüt efendi hazretlerinin bazı duaları

  Allah'ım! Senin dileğin ne ise benim arzum da odur. Allah'ım! Dileğin dileğimdir. • Allah'ım! Ayaklarımı rızânda sabit kıl, lütfunla beni destekle, alıncaya kadar değil, aldıktan sonra da mücadelemi devam ettir. • Ey Rabb'imiz! Sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle. Vech-i...
 8. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALALEDDİN RUMİ Düşüncesinde Bazı Tasavvufi Kavramlar 3.(KALP)

  KALP Kalp kelimesi, Arapça’da bir şeyin altını üstüne getirmek, çevirmek vs. gibi anlamlara gelir.[57] Tasavvufî olarak kalp, insanın mahiyeti, madde ile mananın birleştiği yer, akıl, ruh, Allah’ın tecelli ettiği makam, ilahi latife gibi bir çok yönlü manalara gelir.[58] Kalbin...
 9. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALALEDDİN RUMİ Düşüncesinde Bazı Tasavvufi Kavramlar 2.(DÜNYA)

  DÜNYA Arapça’da, alçak, yakın gibi manalara gelen dünya, üzerinde yaşadığımız gezegenin adıdır.[29] Dünya Kuran-ı Kerim’de 114 yerde geçmektedir. Hemen hepsinde üzerinde yaşadığımız ahiret yurdunun zıddı olan dünya kastedilir.[30] Tasavvufta dünya çeşitli şekillerde tanımlanmıştır: 1-...
 10. dost-semihbaba4125

  MEVLANA CELALALEDDİN RUMİ Düşüncesinde Bazı Tasavvufi Kavramlar 1.(NEFİS)

  NEFİS Lugatta nefs, can, ruh, kan, cesed, nazar değdiren söz, herhangi bir şeyin özü, cevheri, azamet, izzet, hamiyet, gayb gibi manalara gelir.[1] Tasavvufî olarak kendisinde iradî hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharlı bir cevherdir. Kötülüğü emreden manasına anlaşıldığı...
 11. F

  Bazı arapça kelimeler

  BAZI ARAPÇA KELİMELER ED DAMÂİR Ene Enti Ente Hiye Hüve Nahnü Entüma Hüma Entünne Entüm Hünne Hüm EL E’DÂD Vahid İsnan Selase Erbea Hamse Sitte Seb’a Semaniye Tis’a Aşra İşrin Selasin Erbain Hamsin Sittin Seb’in Semanin Tis’in Mie Elf ELVAN Ebyad...
 12. yaraliasik

  Ayetel Kürsi Bazı Hassaları

  Ayetel kursi hassalarindan. Ayet-el Kürsî Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia...
 13. dost-semihbaba4125

  Dua Hakkında Bazı Hadisi Şerifler

  Dua Hakkında Bazı Hadisi Şerifler BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM esselatu vesselamu aleyke ya resul allah Hadisi Şerifte; “Duadan daha güzel Allah-ü Tealaya ikram edilecek hiçbir şey yoktur.” (Tirmizi, İbn. Mace) Hadisi Şerifte; “Ezanla ikamet arasında yapılan dua geri...
 14. dost-semihbaba4125

  Bazi Faydali Dualar OKUMADAN GEÇME

  Bazi Faydali Dualar HER DUAYA BESMELEYLE BAŞLAYALIM Sifa için okunacak duâlar Hasta, sabâh ve yatsi namazlarindan sonra, abdestli olarak üç istigfâr, sonra üç Fâtiha okuyup söyle duâ yapar: 1.dua “Elhamdülillâhi Rabbil’âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve âlihî ve...
 15. S

  Özürlü Kimselere Ait Bazı Meseleler

  Özürlü Kimselere Ait Bazı Meseleler 97- Abdesti bozup da devam eden illete Özür denilir. Çoğulu A'zar gelir. Erkek olan özür sahibine "Ma'zur" kadma da "Ma'zure" denir. Örnek: Zaman zaman kısa fasılalarla burun kanaması, herhangi bir organdan kan çıkıp devamlı akması, bir ağrıdan dolayı gözün...
 16. S

  Hayız hali ve bazı meseleler

  Hayız hali ve bazı meseleler Kadınlara özel haller fıkhın en önemli konularından birini teşkil etmektedir. Zira kadının namaz kılması, oruç tutması, Kur’an’ı eline alması ve okuması, Kâbe’yi tavaf etmesi, mescide girmesi, cinsî münasebeti, iddet müddeti vb. dinî hükümler bu hallerle yakından...
Üst Alt