Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3300 GÜN 9 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Yuşa aleyhisselam’ın okuduğu ism-i azam duası

islam73

Uzman Onbaşı
Allahümme inni es’elüke bismikez zekiyyit tahrit tahiril mütahheril mükaddesil mübarakil mahzunil meknunil mektubi ala süradikıl mecdi ve süradikıl hamdi ve süradikıl kudrati ve süradikıs sültani ve süradıkıs sirr* İnni ed’uke ya rabb* Bi enne lekel hamde la ilahe illa enten nurul barrür rahmanür rahıymüs sadiku alimül ğaybi veş şehadeti bediy’us semavati vel erdı ve nuruhünne ve kayyimühünne zül celali vel ikrami hannanün mennanün cebbarun nurun daimün kuddusün hayyün la yemut*
Manası:
Ey Mübarek, mukaddes, en temiz,her şey kendinde gizli Allah’ım! Hamde layık, kudret sahibi! Sır vesultanlık yüceliklerinde yazılı olan isimlerin hürmetine Sen’den niyazediyorum,Allah’ım! Ey bütün övgülerin kendisine layık olduğu, kainatı aydınlatan, her şeyi ihsanıyla kuşatmış,esirgeyip, bağışlayan, sadık, görünen ve görünmeyen alemleri bilen, semaları ve yerleri yaratan, onları nurlandıran, ayakta durmasını sağlayan, azamet ve ikram sahibi! Hannan, Mennan, Cebbar, Nur, Daim, her şeyden arınmış, ölmeyen diri Rabbim! Sana yalvarıyorum.
Fazileti:
Yuşa aleyhisselam bu İsm-i A’zam’ıokuyarak Rabbine dua edip niyazda bulununca bir müddet güneşi olduğu yerde durdurdu.Batmasını Allah’ın izni ileönledi.(K.Ummal,11,524)
 
Üst Alt