Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Yavuz Selim'in Peygamber Sevgisi...

F@lsefe

Uzman Onbaşı
#1"Kimse Sensiz bulamaz Hakk'a vüsûl
Feyz-i lutfunla olur merd-i kabûl
"Rahmeten li'l-alemîn"sin ya Resûl
El-meded ey ma'den-i nûr-i Huda
Ey kerem kanı Resûl-i Kibriya
Kemterindir bu Selîm-i pür-hata
Dergehinden iltica eyler ata
El-meded vey ma'den-i nûr-i Huda"
(Yavuz Sultan Selim)
 

Benzer konular