Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1700 GÜN 4 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Yahudilikte Allah İnancı ve İman Esasları

nurkul

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
#1
Yahudilerin, Müslümanlık ve Hristiyanlık'ta olduğu gibi belli başlı iman esaslarına kavuşmaları filozof Rabbi Moşe ben Maymon (Maymonides (1135-1204)'le mümkün olabilmiştir O'nun meydana getirdiği günümüze ulaşan inanç sistemi şudur;

1-Allah var olan her şeyi yaratmıştır
2-Allah birdir
3- Allah'ın bedeni yoktur, tasvir edilemez
4- Allah'ın başlangıcı ve sonu yoktur
5- Yalnız Allah'a dua etmeliyiz
6- Peygamberlerin bütün sözleri doğrudur
7- Musa, bütün peygamberlerin en büyüğüdür
8- Elimizdeki Tora, Allah tarafından Musa'ya verilen ve günümüze kadar
değiştirilmeden gelen kitabın aynıdır
9- Dinimiz ilâhî bir dindir
10- Allah, insanların bütün hareket ve düşüncelerini bilir
11- Allah, emirlerine uyanları mükâfatlandırır, uymayanları cezalandırır
12- Allah Mesih'i gönderecektir
13- Ruhum ölümsüzdür Allah dilediğinde ölüleri diriltecektir

Yahudiler ibadetlerini "sinagog"larda (Bet ha Kneset) yaparlar (6) Sinagoglarda rulo halinde el yazması Tevrat tomarlarının saklandığı, Aron ha-Kodes denilen, Kudüs'e yönelik kutsal bir bölme vardır Sinagoglarda Yedi Kollu Şamdan (Menora) da bulunur Bundan ayrı olarak Kral Davud'un mührü kabul edilen iki üçgenden meydana gelmiş Magen David denilen altı köşeli bir yıldız da vardır

.................................................................................

Dikkat edilmesi gereken şudur her Allah Vardır, Birdir diyen Müslüman değildir. Bir Müslüman asla ben yahudiyim yada hırıstiyanım demez ama bir yahudi yada hırıstiyan Müslümanları kandırabilmek için Müslüman'ım der. Çünkü yahudi ve hırıstiyan bunu dmekle yahudilikten ve hırıstiyanlıktan çıkmaz. Kıssamız Ezan'ın indirilmesidir, insanları Namaz!a çağırabilmek için Asrı Saadet'te hırıstiyanlara benzememek adına çan kullanılmamış, mecusilere benzememek adına ateş kullanılmamıştır. Buda Müslümanlar'ın yahudi ve hırıstiyanlara benzemekten kaçmaları gerektiğini göstermektedir.
Günümüzde halkı kandırmaya çalışan bazı haydarı kerrar gibi gizli masonlar ise başlarının üstünden Peygamber Efendimiz'in İsmi Şerifini indirmekte ve yahudi bayrağının altıgenini koymaktadırlar. Bunuda havas için olduğunu iddia ederek trajikomik bir halde insanları ahmak yerine koyarak kandıurmaya çalışmaktadırlar.
Haydarı kerrar çokmu Müslüman'sın Asrı Saadet 'te olduğu gibi yahudi ve hırıstiyanlara benzemekten kaç o zaman, yahudi bayrağını başının üstüne koymaktan kaç o zaman. Yada yahudi bayrağının altıgenini Peygamber Efendimiz'in İsmi Şerifi'nin altında tut. Yapamıyormusun velet haydarı kerrar, niye efendeilerin yahudilermi sana kızar diye korkuyorsun. Dikkat et ben kızdımmı sülaleni darmadağın ederim ve sen bunu görüceksin :))))
 
#3
güncel