Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Veysel karani'nin duası ve zikri

hanne

Uzman Çavuş
Ey yüce rabbim!Ben senin aciz biçare kulunum.Sana layık sana yakışır bereketlifeyizli kelimelerle dua edip yalvarmayı bilemiyorum.Ancak senin yüce katında büyük kıymet ve değeri olduğuna inandığım senin sevgili kulun Veysel' Karani'nin şu dua ve münacatı ile sana dua ediyor ve yalvarıyorum .ALLAH'ım ! Ona açtığın o yüce dergahının lutuf kapısını rahmet ve lutfunla bizede aç ya Rabbi!İşte o sevgili kulunun duasıylaonun söylediği gibi ben aciz biçare kulunun da dua ediyor ve diliyorum.

Okunuşu
1-İlahi!Ente Rabbive enel'abdü
Ve Entel'Haliku ve enel' mahluku
2-Ve Enter'Rezzakuve enel'merzuku
Ve Entel'Maliküve enel'memlukü
3-Ve Entel'Azizüve enez'zelilü
Ve Enel'Ğaniyyüve enel'fakiru
4-Ve Entel'Hayyüve entel'meyyitü
Ve Entel'Bakive enel'fani
5-Ve Entel'Kerimüve enel'leimü
Ve Entel'Muhsinüve enel müsiü
6-Ve Entel'Ğafüruve enel'müznibü
Ve Entel'Azimüve enel'hakiru
7-Ve Entel'Kaviyyüve enez zaifü
Ve Entel'Mu'ti ve enes'sailü
8-Ve Entel'Eminüve enel'haifü
Ve Entel'Cevvadüve enel'miskinü
9-Ve Entel'Mücibüve ened'dai
Ve Enteş'Şafive enel'merizu
10-Fağfirli zünübi ve tecavez anni veşfi emrazi ya ALLAHüya Kafi ya Rabbiya Vafiya Rahimüya Şafiya Kerimüya Müafi!Fa'fü anni külle zenbin.Ve afini min külli dain varza anni ebedenbirahmetike ya erhamerrahimin

Türçe Anlamı
1-ALLAH'ım!Sen benim Rabbimsin;Ben ise senin kulunum(Sen benim sahibimsin;ben ise senin kölenim)
Sen Halık'sın(yaratansın)ben ise mahlukum (yaratılanım)

2-Sen Rezzaksın(Rızk verensin);ben ise merzükum (rızık verilenim)
Sen Maliksin(mülkün sahibisin);ben ise memlükum (sahiblenilenim.Benim sahibim sensin)

3-Sen Aziz'sin(çok güçlüsün);ben ise fakirim(yoksul ve muhtacım)
Sen Ğanisin(çok zenginsin);ben ise fakirim(yoksul ve muhtacım)

4-Sen Hayy'sın(hayat-ı ebedi ile hayy'sındirisin);ben ise meyyitim(ölümlüyümölüyüm)
Sen Baki'sin(ölümsüzsün)ben ise faniyim(ölümlüyüm geçiciyim)

5-Sen Kerim'sin(kerem sahibisin); ben ise leimim( değersizim)
Sen Muhsin'sin (iylik edenihsan edensin);ben ise kötüyüm(kötülük edenisyan edenim)

6-Sen Ğafur'sun(günahları silen bağışlayanaffedensin);ben ise günahkarım(günah işleyenim)
Sen Azim'sin (ululuk ve azame sahibisin büyüksün yücesin); ben ise hakirim( küçük ve değersizim).

7-Sen Kavi'sin (güçlüsün kuvvetlisin); ben ise zaifim(çok güçsüz ve acizim)
sen Mu'ti'sin (verensin);ben ise sailim(isteyen ve dilenenim)

8-Sen Emin'sin (emniyetlisinemniyet verensin)ben ise haifim(korkudayım korkuluyumemniyetsizim)
Sen Cevvad'sın(çok cömersinbol bolverensin); ben ise miskinim (çok muhtacım yoksulum)

9-Sen Mücib'sin(duaları kabul edensin duaları gereğini yerine getirensin)ben ise dua edenim (dua ederek isteyenim)
Sen Şafi'sin(şifa veren sensin );ben ise merizim(hastayım)
(Ya Rabbişifa veren sensin hasta olan ise benim)

ALLAH'ım gerçek budur;Benim günahlarımı affedip bağışla .Beni azrlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver (şia veren ancak sensin ).Ya ALLAHüya Kafiya Rabbiya Vafiya Rahimya ŞafiyaKerimya Muafi !ALLAH'ım benim bütün günahlarımı bağışla beni affetbenim bütün dertlerime devalar verafiyetler nasip eyle.Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle merhamet edenlerin en merhamedlisi
olan ALLAH'ım!beni rahmetinle muamele eyle! amin
 
Üst Alt