Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Uzaktan Yönetim Nedir

ulvi

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
20. yüzyıla kadar sömürgeci ile ünlü haçlı zihniyetine sahip batı dünyası, yeterince tecrübeye ulaşmış ve bu tecrübelerini masaya yatırarak akıl yolu ile uğradığı zararı en aza indirgeme gayretine düşmüştür.

Bu yüzyıla kadar geçen süreyi incelediklerinde görmüşlerdir ki ekonomik ve maddi kazancı savaşlarla elde etmekle beraber aynı oranda kendileri de zarara uğramak da ve kanları akmaktadır.

Aynı zamanda tüm dünyada kendilerine karşı kazandıkları kin ve öfke de cabasıdır.

Öncelikle savaş yoluyla bir ülkeyi ele geçirseler olacak olan nedir.

O Ülkenin insanlarının kin ve öfkesi, bu insanları durdurabilmek ve kontrol altında tutabilmek, canlarını koruyabilmek ise bayağı büyük can, silah ve maddi külfet istemektedir.

Bunun farkına varan batı dünyası, milleti millete teslim et mantığının gelişmiş halini uygulamıştır. Yani misal olarak işgal ettikleri ülkeleri o ülkenin insanına değil de başka milletlerin insanına teslim ederek halkı halka kırdıran ve tüm toplumlara baskı uygulayan batı dünyası bu sefer ülke ve toprakları o ülkenin vatandaş ve milletine teslim etmeye başlamıştır.

Bunu yapabilmek için ise bir tür uysallaştırma yani sanal köleleştirme politikası uygulayarak, o ülkenin milletlerini kendilerine tabii, kendi kültürlerine uygun ensesine vur ekmeğini elinden al insanlar topluluğuna dönüştürmüşlerdir.

Zaten bir ülkeyi işgal etseler ellerine geçecek olan nedir, o ülkedeki değerli madenler ve sermaye.

Aklı ön plana çıkararak artık bunları alabilmek için savaşmaya ve kendi kanlarını akıtmaya gerek görmemişler ve bunları masabaşında almaya başlamışlardır.

Zaten içinde zenginlik olmasa toprağın anlamı nedir ki, sayıları tüm topraklara yayılmaya yetmez.

Bunun yerine tüm dünya topraklarını sömürgeleri haline getirmeleri daha efdal ve karlıdır.

Zaten tüm dünyayı fethetmeye kalksalar güçleri yetmez!

Bunun farkına varan batılılar, milletlerde bir tür uysallaştırma yani ehlileştirme politikası uygulamaya başlamışlardır.

Öncelikle milletlerin öz benliğini oluşturan din, dil, ırk, ahlak gibi kavramları yıkmışlar ve içlerini boşaltarak değiştirmişlerdir.

Yani Dinin adı İslam kalmış ama içi hristiyanlığa benzetilmiştir benzetmeyle anlatacak olursak.

Sonrada eğitim ve öğretimi özellikle medyayı el altında tutarak ve kullanarak halklara toplu bilinçaltı eğitim vermişlerdir.

Milletlerin neye itibar ettiğini bularak itibar edilen kaynaklara sahih olmayan nesneler ve kişiler sokulmuş ve milletler gerçek değer verdiği şeylerden uzaklaştırılmıştır.

Ama en acı olanı dur ki sahte din alimleri çıkarılarak ve bunlar insanlara âlim gösterilerek hatta bediizaman ilan edilerek görüşleri ve yazıları Kuranı Kerim 'in gerçeğiymiş gibi gösterilerek bizim Din ' ikizin içi boşaltılmaya kalkılmış ve adı İslam içi hıristiyan sempatizanı bir hale getirilmiştir.

Ilımlı İslam ya da hıristiyanlara cennetliktir, dava Allah 'ı reddedenlere karşıdır diyerek Peygamber Efendimiz ' i unutturmaya ve İmanın Şartlarından Olan Peygamberlere İman ve Kitaplara İmanı çürütmeye çalışan bediizaman eserleri Kuranı Kerim Tefsiri olarak nakledilmeye ve kabul ettirilmeye çalışılmıştır.

Olayın özü incelendiğinde ise İmanın Şartlarından Birini kabul etmeyenin kafir olduğu hükmünü göze alırsak Kuranı kabul etmeyen hristiyanlar zaten kafirdirler.

Kafirler ise cehennemliktirler.

İkinci husus ise hrıstiyanlık Semavi bir Din midir yoksa putperestlik mıdır.

Şu anki hristiyanlık putperestliktir, Çünkü Allah 'ın Tekliğini inkar etmişler ve Allah 'tan başkasını ilah edinerek Allah üçtür demişlerdir.

Yani şimdi İslamiyet'e yapmaya kalktıklarını zamanında kendi dinlerine yapmışlardır ve adı hristiyanlık ama içi putperestlik olan bir din üretmişlerdir.

Bunu bile bile bu zamanın sözde alimleri kabul edilen said gibi bazı sahte alimler hristiyanlığı bu putperest haliyle semavi bir din kabul ederek İslamiyet'e eş değer tutmaya kalmışlardır.

Ona göre La İlahe İllallah'ın önemi vardır, Muhammedun Resulullah'ın önemi yoktur çünkü tüm semavi dinler Allahın Varlığını kabul için vardır şeklindeki yorumlarıyla İmanın şartlarından Peygamberlere İmanı önemsiz hale düşürmeye kalkmışlardır.

Bunlarla ilgili belgeler ve açıklamalar zaman içinde sizlere aktarılacaktır.

Hatta bu saidin talebelerinden bazıları papaya cenap gibi hitaplarda bulunarak bizler de sizlerin misyonunun bir parçasıyız diyerek Dinleri bozmakla ünlü putperestliğin bir halkasının parçası olduklarının ispatını yapmışlardır.

Zaman içinde pek çok şey açıklanacaktır.

Ama herkes şunu bilmeli ki bu Din asla değiştirilemez ve bozulamaz ne saidlerin gücü yeter buna ne de fettoşların.

Ya Asrı Saadete uyacaklar ve kendi ilham yoluyla yazılmış hrıstiyan yandaşı eserlerine Kuranı Kerim Tefsir demeyi bırakacaklar ya da Manevi Alemlerin tepkisiyle karşılaşacaklardır.

Allah kişilerin zanlarından ve hüsnü niyetlerinden ırak ve uzaktır.

En Doğrusunu Allah Bilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
güncel
 
güncel
 
güncel
 
güncel
 

Benzer Konular

Üst Alt