Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Stresin ilacı iman

incinme

Uzman Çavuş
#1
STRESİN İLACI İMAN
- Ruhtaki sıkıntılar nereden kaynaklanıyor?
- Ruhun, nefsin elinden çektiği olaylarla, insanların ruhum sıkılıyor demesi ayrı ayrı şeylerdir. O sıkılan nefs’tir. Ruh, ilahi cereyan olarak hiçbir zaman sıkılmaz. Yalnız, gurbetçi hasreti çeker. Emr âleminden uzak kalmanın hasretini, hicranını çeker ki, bunu zaten nefsi kalınlaşmış insan fark edemez. Kendi kendine yanar ağlar, gönlü coşar ruhun. Nefs âleminde yaşayan insan ancak nefsinin sıkıntısını, stres dediği şeyi kendi iç dünyasında, kendi kendini yer. Bu nefse ait bir şeydir. Bütün ruhi sıkıntılar, hatta ruh hastalıklarının birçok kısmı tamamen nefse aittir, sapmadır. Nefs eğitilmedikçe, nefs Ahlak-ı Muhammedi’ye tabi tutulmadıkça, enva-i çeşit maskaralıklarla stresten kendini harap edecektir. İçinden çıkılmaz, kendisine dünyayı zindan edecek noktaya gelip oturacaktır. Bundan dolayıdır ki, “Ben stresi hallederim, işte oyuncaklar çıktı, elinde bilmem ne oldu, şu oldu bu oldu” denmez. Bunların hepsi yanlıştır. İnanmayınız bunlara… Çözüm; stres ancak imanla hallolur.. Bu da, Sure-i Asır’da Allah bildirilmiş, “Hepiniz perişansınız - İnnel insane lefi husr- Ancak iman edenler hariç”. Çünkü, Allaha inanmadan, ruhunu diri tutmadan mümkün değildir. Mümkün değildir ki, stresten kurtulsun. Nefsinin oyuncağı olur. Nefs aslında insanı çürüten çok sevimsiz bir kurttur.

RUH HASTA OLMAZ


-Burada anlattıklarınızdan şunu sormak istiyorum. Ruh hastalanmaz mı? Çünkü tıpta ruh ve sinir hastalıkları diye bir bölüm var. Bu nedir?


- Şimdi efendim, ruhun hasta olması mümkün değil. Ayet-i kerime tarif etmiş ruhu. Emr aleminin bir unsuru, madde ile bir ilgisi olmadığı gibi cinlerin, mesela kurgu maddesi olan enerji ile, ışınlarla filan da ilgisi olmayan bir hadisedir. Binaenaleyh, ruhun hasta olarak tasavvuru dahi mümkün değildir. Yani, ruh Kur’an hükmü içerisinde o kadar değişik takdim edilmiştir ki, bundan dolayı bütün yeryüzünde şimdiye kadar ruh hakkında söylenen bütün safsata masalların hepsi birden yok olmaktadır, değil ki ruhun hasta olması… Ruh hasta olmaz. Ruh, ilahi cereyanın intikalidir insan vücuduna.
Şimdi, bir cereyan geçtiğini düşünün bir telden. Onun ucundaki ütü yandı veyahut ampul patladı veyahut motor kötü çalışıyor. Cereyanı nasıl sorumlu tutarsınız? Mümkün değil… Ruh hastalıkları diye kastedilmiş şeylerin hepsi nefs hastalıklarıdır. Gerek içe dönüklükle yürüyen ruh hastalıkları, şizofreni dahil olmak üzere, gerekse saldırganlıkla agresif olan ruh hastalıklarına dikkat ederseniz, bunların hepsi nefsin tasavvufta tarif edilen oyunlarındandır. İçe dönüklük, nefsin meskenet kanadıdır. Dışa dönüklük de, nefsin saldırgan tarafıdır.
Bütün hastalıklarını alın bakın, şüpheler, paranoya sınıfı altındaki, ondan sonra hayal görmeler, bunların hepsi, nefse ait enayiliklerdir. Ruhla bir ilgisi yoktur..

(Uğur İlyas Canbolat’ın Dr. Haluk Nurbaki Hoca ile 18 Ocak 1995 tarihinde Vakit Gazetesinde yaptığı röportajdan bir bölüm)
Alıntı
 

Benzer konular