Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Şia'nın Cuma Namazı Sapkınlığı

F@lsefe

Uzman Onbaşı
‘Ey iman edenler ! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman,hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın ! Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır.’ [Cum’a Suresi : 9]
İslâm ; bu açık ve kat’î nass ile ( delil ile ) Cuma namazını,Allah’a,Rasul’e ve Kitaba inanan herkese farz kılmıştır.Ancak Şia ; Cuma namazı konusunda Ehl-i sünnet ve diğer tüm islâm’i fırkalardan ayrılmaktadır.Şiî fakihlerin ( fıkıh alimlerinin ) bir çoğu bu kadar açık ve net bir delil var iken,Cuma namazı vaktinde,Cuma namazı ve Öğle namazı arasında seçim yapılabileceğini belirtmiştir.Ayrıca Cuma namazının kılınması için Hz.Mehdi’nin gelmesini beklemek gerektiğinide söyleyerek büyük bir sapıklığa düşmüşlerdir.
Yine sayıları azımsanmayacak kadar olan bir gurup Şiî fakih’e göre ise Mehdi gelene kadar Cuma namazını kılmak ‘haram’dır. [1]
Çok az sayıda Şiî alimine göre ise Cuma namazını kılmak farz olmasa da ‘vacip’tir.[2]
Kur’an’ın bu açık ayetine ve bir çok hadis-i şerife rağmen Şîî alimlerinin bu hükümlerinin tek sebebi ; İslâm’ın birliktelik şiârı olan Cuma namazını ‘ehl-i sünnet’ ile bir arada kılmamak,hak olan ehl-i sünnet ile beraber bulunmamak içindir.
Bunun açık sebebi olarak şunu görüyoruz ki Şiî’lerin tarihinde önemli bir yer kaplayan ve bugünün İran’ı olan geçmişteki ‘Safevi’ devleti’nde ‘Cuma namazı kılınırdı’. Üstelik bu devlette,şehirlerdeki en büyük camiye ‘Cuma mescidi’ adı verildiği gibi o cami’nin imamına’da ‘Cuma imamı’ denirdi. [3]
Yani Şiî alimlerin ‘Cuma namazı haramdır’,’Cuma namazı Mehdi gelince kılınacaktır.’,’Cuma ile Öğle namazı arasında tercih hakkı vardır’ gibi sözleri aslında Ehl-i Sünnet ile Şiî’liğin bir arada olduğu toplumlarda ki Şiî’ler için geçerlidir.Gaye ise Ehl-i sünnet ile bir arada bulunmamaktır.
Kur’an’ı Kerim’de ‘Cuma’ adını taşıyan bir sure olması ve bu surenin 9.ayet’inde Allah’ın ‘Cuma’ namazının farz olduğunu bildirmesine karşın böyle yanlış görüşlere sahip olan Şiâ ; aslında hem Allah’ın ayetine olmadık manalar yüklüyor hem de ümmet birliğini nozarak,fitne/fesat yayıyor.
Cuma namazı konusunda bozuk itikada sahip olmanın yanı sıra,Hz.Aişe’ye iftira eden,Hz.Ebu Bekir’i,Hz.Ömer’i ve daha bir çok sahabe’yi küfür ile itham ederek kafir kabul eden Şîa mensuplarının Şerr’inden Allah’a sığınıyoruz.Ümmet için büyük bir bela olan Şîa’yı Allah’ın bitirmesini diliyoruz.Allah ümmet-i Muhammedi bu fitneden muhafaza etsin. (AMİN)
 

polathoca

Uzman Onbaşı
‘Ey iman edenler ! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman,hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın ! Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır.’ [Cum’a Suresi : 9]

İslâm ; bu açık ve kat’î nass ile ( delil ile ) Cuma namazını,Allah’a,Rasul’e ve Kitaba inanan herkese farz kılmıştır.Ancak Şia ; Cuma namazı konusunda Ehl-i sünnet ve diğer tüm islâm’i fırkalardan ayrılmaktadır.Şiî fakihlerin ( fıkıh alimlerinin ) bir çoğu bu kadar açık ve net bir delil var iken,Cuma namazı vaktinde,Cuma namazı ve Öğle namazı arasında seçim yapılabileceğini belirtmiştir.Ayrıca Cuma namazının kılınması için Hz.Mehdi’nin gelmesini beklemek gerektiğinide söyleyerek büyük bir sapıklığa düşmüşlerdir.
Yine sayıları azımsanmayacak kadar olan bir gurup Şiî fakih’e göre ise Mehdi gelene kadar Cuma namazını kılmak ‘haram’dır. [1]
Çok az sayıda Şiî alimine göre ise Cuma namazını kılmak farz olmasa da ‘vacip’tir.[2]

Kur’an’ın bu açık ayetine ve bir çok hadis-i şerife rağmen Şîî alimlerinin bu hükümlerinin tek sebebi ; İslâm’ın birliktelik şiârı olan Cuma namazını ‘ehl-i sünnet’ ile bir arada kılmamak,hak olan ehl-i sünnet ile beraber bulunmamak içindir.
Bunun açık sebebi olarak şunu görüyoruz ki Şiî’lerin tarihinde önemli bir yer kaplayan ve bugünün İran’ı olan geçmişteki ‘Safevi’ devleti’nde ‘Cuma namazı kılınırdı’. Üstelik bu devlette,şehirlerdeki en büyük camiye ‘Cuma mescidi’ adı verildiği gibi o cami’nin imamına’da ‘Cuma imamı’ denirdi. [3]
Yani Şiî alimlerin ‘Cuma namazı haramdır’,’Cuma namazı Mehdi gelince kılınacaktır.’,’Cuma ile Öğle namazı arasında tercih hakkı vardır’ gibi sözleri aslında Ehl-i Sünnet ile Şiî’liğin bir arada olduğu toplumlarda ki Şiî’ler için geçerlidir.Gaye ise Ehl-i sünnet ile bir arada bulunmamaktır.
Kur’an’ı Kerim’de ‘Cuma’ adını taşıyan bir sure olması ve bu surenin 9.ayet’inde Allah’ın ‘Cuma’ namazının farz olduğunu bildirmesine karşın böyle yanlış görüşlere sahip olan Şiâ ; aslında hem Allah’ın ayetine olmadık manalar yüklüyor hem de ümmet birliğini nozarak,fitne/fesat yayıyor.

Cuma namazı konusunda bozuk itikada sahip olmanın yanı sıra,Hz.Aişe’ye iftira eden,Hz.Ebu Bekir’i,Hz.Ömer’i ve daha bir çok sahabe’yi küfür ile itham ederek kafir kabul eden Şîa mensuplarının Şerr’inden Allah’a sığınıyoruz.Ümmet için büyük bir bela olan Şîa’yı Allah’ın bitirmesini diliyoruz.Allah ümmet-i Muhammedi bu fitneden muhafaza etsin. (AMİN)
rabbim ıslah eylesın doğru yolu göstersin
 
Üst Alt