Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Sevgili peygamberimizin (sav) ana hatlarıyla bazı özellikleri

birgün

Uzman Onbaşı
SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN (SAV) ANA HATLARIYLA BAZI ÖZELLİKLERİ
•Kendisi bir işe üzüldüğünde namaz kılardı.
•Yatağına yattığında Kâfirun suresini okurdu.
•Bir elbisesini yenilediğinde onu ilk cuma günü giyerdi.
•Durumu kolaylaştığı zaman Allah’a şükür için secdeye kapanırdı.
•Güldüğü zaman eliyle ağzını kapatırdı. Gülmesi ise ancak tebessümdü.
•Elbisesinin kıymeti 10 dirhemdi. (yani çok sade ve ucuz giyinirdi)
•İnsanlar içinde çocuklarla en çok eğleneni idi.
•Cuma günü vaazı uzatmazdı ve hutbelerin kısa kesilmesini emr ederdi.
•Kölenin davetine icabet ederdi ve fakirlerle beraber otururdu.
•Yanlarından geçtiği zaman çocuklara selam verirdi.
•İşlerinde daima mümkün olduğu ölçüde sağdan başlamayı severdi.
•Mutlaka hizmetçisiyle yemek yerdi.
•Nazara karşı okumayı tavsiye ederdi.
•Kendisini vahy indiğinde üzerinde parlaklık olur ve yüzünün rengi de-ğişirdi.
•Sözünü duyan herkes söylediklerini ezberlerdi.
•Gecenin karanlığında da gündüz gördüğü gibi görürdü.
•Savaş esnasında ses yükseltmekten (haykırmaktan) hoşlanmazdı.
•Bana tüccar olmam ve mal toplamam vahy edilmedi derdi. Nitekim peygamberlikten
•Önce zengin olduğu halde son nefesini fakir olarak verdi.
•İnsanlara karşı yumuşak huylulukla davranırdı ve çok affediciydi.
•Hiddetlendiği zaman ise Hz. Ali’ den başka kimse ile görüşmemeye ça-lışırdı.
•Beniisrail ve ez-Zümer Surelerini okumadıkça yatağa yatmazdı
ALINTIDIR.
 
Üst Alt