Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Salavat ile hayatı değişen kız....

birgün

Uzman Onbaşı
SALAVAT İLE HAYATI DEĞİŞEN KIZ....
Getirilen bir salevât-ı şerife insanı Cehennem azabından kurtarabilir. Bir kimse candan salevât getirirse olur ki; o salevât ı-onun için can olur.

Hasan Basri Hazretlerinin zamanında bir kadın gelip göz yaşları içinde oturdu. Bu dertli kadının günlerce göz yaşı döktüğü bitkin ve halsiz halinden belliydi.

Hasan Basri Hazretleri kadına:

-Buyur hanım bir isteğin mi var? Dedi. Kadın:

-Hocam Üstadım dedi. Bir kızcağızım vardı. Dünyaya doymadan genç yaşında vefat

etti. Anne yüreği bu! Bilirsin ya. Evlat acısıyla yanıp kavrulmaktayım. İstiyorum ki evladımı rüyamda olsun bir kerecik göreyim. Sizler bilirsiniz. Bir yolu bir uslü kaidesi varsa ne olur Allah rızası için söyleyin diye yalvarır.

Hasan Basri Hazretleri:

- Hanım ben sana bir yol öğreteceğim onu yaparsan biiznillahi Teala (Yüce Allah�ın

izniyle) rüyada kızını görmek saadetine erebilirsin. Yapacağın iş şu:

Yatsı namazını kıldıktan sonra ayrıca Allah rızası için dört rekat namaz kılacaksın. Namazın her rekatında bir �Fatihanın� arkasından bir kere �El hâkümüttekâsür� suresini oku. Bu şekilde dört rekat namaz kıl. Namazı kılıp bitirdikten sonra yatıncaya kadar Sevgili Peygamberimize Salevât-ı Şerife okumaya devam et.

Dertli ana bu şekilde geceleri ibâdet ve salevâta devam ederken bir gece rüyasında kızını gördü. Gördü gördü ama kızının kabir hayatı içler acısı. Eli ayağı ateşten zincirlere vurulmuş ateşten elbiseler giydirilmiş azab çekmektedir.

Kadıncağız göz yaşları içinde gider. Ölmüş kızı için sadakalar verir dualar eder. Cenab-ı Hak�tan kızının affümağfireti için niyaz ve dileklerde bulunur.

Bir gün Hasan Basri Hazretleri rüyasında Cenneti ve Cennet bahçelerini görür. Bahçenin birinin ortasında bir köşk köşkün içinde genç ve güzelce bir kız üzerinde nurdan elbiseler. Hasan Basri Hazretleri kıza sorar. Kız:

-Efendin der sana gelen dertli ananın kızıyım.

Üstad:

-Annen seni başka bir şekilde azablar içinde görmüş. Senin bu halin ise cennet hayatı der. Kızcağız:

Üstadım annemin gördüğü gibiydik. Azab çekmekteydik. Yetmiş bine yakın mevtâ azab çekmekteydik. Allah dostlarından salih kimselerden bir zât okumuş olduğu Salevât-ı Şerifelerin sevabını bize bağışladı. Allahü Teâla da bizleri affü mağfiret buyurdu dedi.

Hasan Basri Hazretleri hemen uyanır uyanmaz kızın annesini çağırttı. Ve durumu ona bildirdi. Kadın:

-Efendim bundan böyle Efendimize salevât getirmekle vaktimi geçireceğim dedi...

BELKİ OKUYACAGIN BİR SALAVAT SENİNDE HAYATINI DEĞİŞTİRECEK....

Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.....
 
Üst Alt