Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3300 GÜN 9 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Sakın unutmayın Kür Şad Adlı Çeriyi

ilimyuvasi.png

Madem ki unuttunuz Kür Şad adlı Çeriyi,
Hatırlatırız size yağmur kokan o geceyi.

Bu geceye nasıl gelindi,önce onu bilmek lazım?
Kür Şad neden ihtilal yaptı,sebebini bulmak lazım.

Göktürk töresine bağlı yiğit bir bay idi Kür Şad,
Çulluk Kağan'ın küçük oğlu bir bey idi Kür Şad.

Babası prensesin eşi tarafından ortadan kaldırılmıştı,
Üvey annesi İçing Katun eliyle zehirlenip öldürülmüştü.

Kara Kağan ile Göktürkler iyi yönetilecek sanıldı,
Kıtlık yüzünden Göktürk ordusu Çinlilere yenildi.

Çinlilerin koyduğu ağır şartlar yerine getirildi,
Kür Şad Beyde esir edilerek,Çin'e götürüldü.

Kara Kağan,Çin'de ölünce Çinliler tahtımızı kaptılar,
Hain olan Göktürk prensi Sirba'yı Türk Hanı yaptılar.

Han Sirba Çine aldanıp düşmanların yolundan gitti,
Türklüğe ihanet ederek,Çin'e bağlanmayı kabul etti.

Türkler,gizlice kırk kişilik bir ihtilal birliği kurdular,
Başına Kür Şad'ı getirerek Çin'e karşı durdular.

Kürşad yapılacak ihtilali önce herkesten gizli tuttu,
İhtilal başarısızlığa ulaşır endişesi onları korkuttu.

İhtilalciler Kürşad'ın yeğeni İşbara Alp'i Han ilan ettiler,
Çinde Tang imparatoru Li-şih-min'i öldürmeye gittiler.

Kürşad'ın planına göre önce imparator bulunacaktı,
Çindeki esir Türklerle, Türk toprakları geri alınacaktı.

İmparator gece kılık değiştirip çarşıda bulunuyordu,
Çanganda dolaştığı Kürşad tarafından biliniyordu.

Ancak o gece yağmur yağdı imparator dışarı çıkmadı,
Kür Şad ve Kırk yiğit arkadaşı yağmura bile bakmadı.

Kürşad ihtilal planını değiştirip yiğitlerini coşturdu,
Çin sarayına gece baskını yapmayı kararlaştırdı.

O gece kırk Türk, Çin imparatorluk sarayını bastı,
Yüzlerce Çinli muhafız öldürüldü,Çin için bu yastı.

Baskında imparator ele geçirilemedi oradan kaçtı,
İhtilalciler de atlarına binerek Vey ırmağını geçti.

Fakat Çin ordusu Kür Şadla arkadaşlarını takip etti,
Vey ırmağının yanında Kürşad onların üzerine gitti.

Kür Şad ve arkadaşları kabaran ırmağı geçemediler,
Burada yapılan efsanevî savaştan geri kaçamadılar.

Kahramanca dövüştüler Kürşad ile arkadaşları,
Sonra birer birer öldüler,toprağa düştü başları.

Bu ihtilal başarıya ulaşamadı ama esaret zinciri kırıldı,
İstiklal ateşini alevlendi,Göktürk devleti yeniden kuruldu.

Yusuf Tuna
 

Benzer Konular

Üst Alt