Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Sadece Kendini Var Bilmek

hanne

Uzman Çavuş
Sadece Kendini Var Bilmek

“Kim var olup, kendini var bilip, Allah’ın varlığını unutursa yok olur, yoklukta kalır.”

“Var mısın candan, canandan geçmeye
Zehiri bal ile aynı anda içmeye var mısın?
Benlik padişahlığından sıyrılıp,
Rabbe kulluğa var mısın?”
Var mısın varlığını yok eylemeye
Birlikte hiçliğe yönelebilir misin?
Kendini bilmenin ilim olduğu sahillerde
Ummandan bir katre olmaya var mısın?”
Sadece ben varım demek, bencilliktir. Bencillik ise sadece kendini görmek, yalnız kendini düşünmek, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutmaktır. Bu, ben varım, ben yoksam toplum diye bir şey olamaz, bensiz toplum düşünülemez anlayışıdır.
Bu itibarla, “Ben varım, tekim, biricik ve emsalsizim” şeklindeki kalıplaşmış bencil davranışımızı, “sen de varsın, teksin, biricik ve emsalsizsin” tarzındaki gelişmiş insan olma yönüne çevirebilmeli ve sonuç itibariyle Biz varız’a gidebilmeliyiz. Aksi halde ben güçlü isem sen yoksun, sen güçlü isen ben yokum ifadesi, günümüz insan ilişkilerini tanımlar hale gelecek ve dolayısı ile insan hakları ihlâl edilmeye devam edecektir. O halde her birimiz, kendimiz ve biz’le barışmalı, “Bir nebze tümevarım; ‘ben’den başlayarak ‘biz’e varmalıyız.” Birbirimizin varlığına, var olma hakkına hak tanımalıyız.
“Ben de Varım” Diyebilmek…
"Eğer ben var olmak istediğim değilsem, istediğim, sözle değil, arzu ve tasavvurlarla da değil, fakat bütün kalbimle, bütün kuvvetimle, hareketlerimle istediğim değilsem, ben var değilim... Var olmak, istemek ve sevmektir." (Nurettin Topçu)
Bazen zor dönemlerimiz, hayattan bezdiğimiz anlar, yıkıldığımız zamanlar olur. Vadilerin ulaşılmaz kayalıklarında, asla göremediği güneşe, dokunamadığı suya inat yaşama tutunan vahşi bir zambağın yalnızlığına eşdeğer yaşanan gündelik çatışmaların çıkar ilişkilerinden sıyrılıp umuda tutunmak; yeniden ayağa kalkıp “ben de varım!” diyebilmektir.
Önemli olan, “Kim var?" diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert "ben varım!" cevabını verici, her ferdi "benim olmadığım yerde kimse yoktur!" fikrini besleyici bir dava ahlâkına kaynak bir gençlik...” (Necip Fazıl Kısakürek) şuuruna sahip olabilmektir.
Önemli olan; anlık değil daima varım demek, senle her şeye varım diyerek sevgiyi ve dostluğu perçinlemektir.
Var olmak; hissetmektir, duymaktır, kalbiyle anlamaktır.
Varım, yokum.
“Dünyada iyiliğe, güzelliğe ve sevgiye dair ne varsa ben orada varım; kötülüğe, çirkinliğe, savaşa dair ne varsa ben orada yokum.”
Varım
• Şükretmeye,
• Sevgiye, kardeşliğe, paylaşmaya,
• Vatan için ölmeye,
• Dürüst ve düzgün insan olmaya,
• Dostluğun ve dostların değerini bilmeye,
• Umutsuzluğa kapılmamaya,
• Üretmeye, hizmete,
• İhtiyacı olanlara karşılıksız yardım eli uzatmaya,
• Sorumluluk sahibi olmaya,
• Çevremi temiz tutmaya ve bütün güzelliklere
Varım.
Varımı var eden tüm varlıkların yaratıcısı Allah’ım! Varlığım yoluna feda olsun.

Yokum
• İkiyüzlülüğe,
• Yalana ve yalancılığa,
• Gıybete, iftiraya ve dedikoduya,
• Bağımlılığa,
• Gösterişe ve hasete,
• Şiddete,
• Dinlemeden, düşünmeden yargılamaya,
• Savurganlığa ve israfa,
• Bencilliğe ve kibire,
• Tembelliğe ve bütün çirkinliklere
Yokum.
Yokum dediğim her şeyden uzak durma kararlılığı bahşeyle Allah’ım!

 
Üst Alt