Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1700 GÜN 4 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

ResulAllah'ı Silemem

nurkul

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
#1
Hz. Berâ, Hudeybiye andlaşmasını şu şekilde anlatıyor “Resûlullah (s.a.v.) Hicretin altıncı senesinde Zilka’de ayında umre yapmak için Mekke’ye gitmişti. Fakat müşrikler Peygamberimizin Mekke’ye girmesine mâni olmuşlardı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) onlarla ertesi sene Mekke’de umre için üç gün kalmak şartı ile Hudeybiye’de bir andlaşma yaptı. Müslümanlar andlaşma kâğıdına Hz. Ali bin Ebî Tâlib’e “Bu andlaşma, Muhammed Resûlullah (s.a.v.) tarafından barış yapılan maddeleri ihtiva etmektedir” şeklinde Peygamberimizin “Resûlullah” unvanını yazdırmışlardı. Müşrik heyetinde bulunanlar Resûl-i Ekrem’e: “Biz senin peygamberliğini kabul etmiyoruz. Eğer seni Resûlullah olarak tanıyıp tasdik etmiş olsaydık, Senin Mekke’ye girmene mâni olmazdık. Sen sadece Abdullah’ın oğlu Muhammedsin” dediler. Resûlullah da bunlara karşılık “Beni yalanlasanız da Ben Resûlullahım, Muhammed bin Abdullah’ım (s.a.v.)” buyurdu. Bundan sonra Hz. Ali’ye “Resûlullah (s.a.v.) kelimesini sil.” buyurdu. Hz. Ali “Allahü teâlâya yemin ederim ki, ben senin Resûlullah unvanını silemem” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) andlaşma yazısını alarak “Bu andlaşma Muhammed bin Abdullah tarafından barış yapılan şu maddeleri ihtiva eder” diye yazıldı. “Bu maddeler Mekke’ye silâhla girilmeyecek, ancak kılıfı içinde getirilebilecek, Mekkelilerden bir kimse Muhammed’e tâbi olmak isterse (Müslüman olursa), Mekke’den çıkıp Medine’ye gidemeyecek ve Muhammed’in Eshâbından birisi Mekke’de kalmak isterse buna mâni olunmayacaktır.”

Ertesi sene Resûlullah (s.a.v.) Mekke’ye umre yapmak için geldi. Andlaşmada belirtilen üç gün biterken müşrikler Hz. Ali’ye gelerek: “Andlaşma müddeti geçti. Şimdi Peygamberine söyle de Mekke’den çıksın!” dediler. Peygamberimiz de üç gün tamamlanınca Eshâb-ı kirâm ile beraber Mekke’den ayrıldılar.”

Alıntı
.........................................................................
Allah'ım hudeybiye anlaşmasında Peygamber Efendimiz Emretmiş Hz Ali Efendimiz'in Cesareti yetmemiş Resulullah'ı silmeye.
Allah'ım günümüzün müşrüklerinin yolundan gidenler Kelime-i Tevhid'den Muhammedun Resullah'ı silmeye çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar yüzünden Gazabından Sana sığınırız Ya Rab 'bim.
Allah'ım günümüzün müşrik takipçileri Muhammed İsmi Şerifini silip yerine anlamsız şekiller koyuyorlar. Şeytanların oyuncağı olmuşlar yüzünden Gazabına Uğratma bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım bunlar hem evliya olduklarını iddia edip hemde Hz. Ali'den büyük cesaret göstermeye çalışıyorlar.
Allah 'ım Peygamber Efendimiz Devrinde yaşanacak her olayın kıssası vardır bu kıssaları görmekten aciz olup devekuşu gibi başını toprağa gömenlerin körlüğünden emin Eyle bizi Ya Rab 'bim.
( hani birisi ulvilerden birine devekuşu gibi başını toprağa gömüyorsun ya demişte ya zaman çıkardı açığa kimin devekuşu gibi başını toprağa gömdüğünü, hani zinnurreyn çarli adında İslam düşmezdi ulvi hocalrla kötü olmuştu ya sonra bir baktıkki zinnurreyn tecavüzcü ateist uşaklarının sitesinde yer almaya başlamış. Daha akıllanmazmısınız ey körler topluluğu )
Allah'ım Mekke'ye girebilmek için Müslümanlar'ın İyiliği için, İslam 'ın Yayılması için Sahabi Efendilerimiz Bile Resullah'ı silemezken, Muhammedun resullah'ı kalplerden, Kelimei Tevhid'den, başlarından silenleri kıyamete kadar uzak tut bizden Ya Rab 'bi.
(İnşaAllah sizler yarın birgün Namazdaki kelimei Şehadetler'den Muhammedun resulAllah'ıda çıkarmaya kalkmazsınız. Allah beş vakit namazda her Tahiyat Oturuşunda Söyletiyor bunu size hırıstiyanın gönlünü hoş yapmak için onuda değiştirmezsiniz İnşaAllah.
Eşek her zaman eşektir bence siz bunuda yapmaya kalkıcaksınız yinede Allah Bilir.
 
#2
Paylaşım çok anlamlı Can hocam, Allah Razı olsun
Öyle içten öyle haince işliyorlar ki , öyle ince ince çalışıyorlar ki bu hıristiyan uşakları. Avrupa Birliği denilen hıristiyan birliğine , o şer odağına şirin gözükmek için yıllar önce Cuma hutbelerinde okunan " İnneddine indAllahil İslam" Ayeti kerimesini çıkarttılar ilk olarak ... Ne diyor o Ayeti Kerime " Allah c.c katında Tek din islamdır "... bunun her cuma namzında tekrar edilmesini sindiremediler inançlarına, uşaklığını ettikleri şer odaklarına nasıl şirin gözükürlerdi yoksa. Yavaş yavaş buraya kadar getirdiler bu milletin imanını zedelemenin tek yolu çocuklarına işlemekten geçeceğini biliyorlar ve istiyorlar ki yeni nesil Kelime-i Tevhidi bilmesin. Allahı bilip Peygamber S.A.V ' i tanımasın. Bu büyük tehlikenin karşısında durmak, bunlarla savaşmak sadece Ehli Sünnet itikatına sıkı sıkı sarılmak ile mümkün olacaktır. Rabbim hepimize son nefesimize kadar bu itikattan uzaklaşmadan , evlatlarımıza tek olan bu doğruyu öğretebilmeyi ve bu uğurda çene kapamayı nasip etsin inşaAllah
 
#3
Kur’an-ı kerim baştan sona kadar Muhammed aleyhisselama iman edip uymayı emrediyor, uymayan Müslüman olamaz, kâfir olur buyuruyor. İşte bazı âyet-i kerime mealleri:

(Allah’a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20](Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.) [Ahzab 71]

(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.)
[Nisa 80]

(Biz her peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik.)
[Nisa 64]

(Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.)
[Nisa 13,14]
(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36]

(Aralarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: Müminler, “İşittik, itaat ettik” derler, işte kurtuluşa erenler bunlardır.)
[Nur 51]

(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.)
[Enfal 13]

(O Peygamber, güzel, temiz şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar.)
[Araf 157]

(Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini
[İslamiyet'i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29]

(Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!)
[Haşr 7]

(O,
[Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.) [Necm 3,4]

Mümin olmak için bütün peygamberlere inanmak gerekir. Yahudiler ve Hıristiyanlar, diğer küfürleri bir yana, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için de kâfir oluyorlar. İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: İman edilecek şeylerden birine bile inanmayan kimse, (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) dese de, Müslüman olmaz. Amentü’deki altı şeye inanan ancak Müslüman olur. (Redd-ül-muhtar)

Resulullaha uymakla ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir:
(Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim de, Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet eden, Cennete girer.)
[Deylemi]

(Allah’ın Rab, benim de peygamber olduğuma kesin olarak inanana, Cehennem haram olur.) (Hakim)

- Sadece La ilahe illallah demek yetmez. Peygamber efendimize de iman etmek, son Peygamber olduğuna şehadet getirmek şarttır. Yani Muhammedün Resulullah demek de gerekir.

Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
(İhlâs ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü diyen Cennete girer.)
[Taberani, Deylemi]

(La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah diyene Cehennem ateşi haramdır.)
[Müslim]

(Allah'tan başka ilah olmadığına Allah'ın bir ve ortağı olmadığına ve Muhammed'in Onun kulu ve Resulü olduğuna, keza Cennet ve Cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allahü teâlâ onu Cennetine koyar.)
[Buhari, Müslim, Tirmizi]

(Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, Resul olarak Muhammed'i seçen yani kabul edip beğenene Cennet vacip olur.)
[Ebu Davud]

(Kitap ehli olan bir kavme
[İsevi veya Musevilere] görevle gidince, önce, La ilahe illallah Muhammedün Resulullah demeye davet et. Bunu kabul ederlerse, günde beş vakit namazın farz olduğunu bildir. Bunu da kabul ederlerse, Allah’ın Müslümanların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen zekâtı farz kıldığını söyle.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

(Size şu beş şeyi emrediyorum. Birincisi Allah’a imandır. Allah’a iman nedir biliyor musunuz? Allah’tan başka mabut olmadığına ve benim son Peygamber olduğuma şehadet etmektir.)
[Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, İbni Hibban, Taberani]

Netice:
Müslüman olan Allah’a inanır. Allahü teâlâ Kur'an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:
(Allah indinde hak din ancak İslam’dır.)
[Al-i İmran 19]

(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.)
[Maide 3]

(İslam’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.)
[Al-i İmran 85]
(Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.) [Muhammed 33]işte Ayetler Hadisler..ALLAH bu sapık oyunun şerrinden tüm müslümanları korusun İNŞALLAH
 

hanne

Uzman Çavuş
#4
Allah razı olsun hocam...

Allah'ım hudeybiye anlaşmasında Peygamber Efendimiz Emretmiş Hz Ali Efendimiz'in Cesareti yetmemiş Resulullah'ı silmeye.
Allah'ım günümüzün müşrüklerinin yolundan gidenler Kelime-i Tevhid'den Muhammedun Resullah'ı silmeye çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar yüzünden Gazabından Sana sığınırız Ya Rab 'bim.
Allah'ım günümüzün müşrik takipçileri Muhammed İsmi Şerifini silip yerine anlamsız şekiller koyuyorlar. Şeytanların oyuncağı olmuşlar yüzünden Gazabına Uğratma bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım bunlar hem evliya olduklarını iddia edip hemde Hz. Ali'den büyük cesaret göstermeye çalışıyorlar.
Allah 'ım Peygamber Efendimiz Devrinde yaşanacak her olayın kıssası vardır bu kıssaları görmekten aciz olup devekuşu gibi başını toprağa gömenlerin körlüğünden emin Eyle bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım Mekke'ye girebilmek için Müslümanlar'ın İyiliği için, İslam 'ın Yayılması için Sahabi Efendilerimiz Bile Resullah'ı silemezken, Muhammedun resullah'ı kalplerden, Kelimei Tevhid'den, başlarından silenleri kıyamete kadar uzak tut bizden Ya Rab 'bi.
aminn
 
#5
Allah'ım günümüzün müşrüklerinin yolundan gidenler Kelime-i Tevhid'den Muhammedun Resullah'ı silmeye çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar yüzünden Gazabından Sana sığınırız Ya Rab 'bim.
Allah'ım günümüzün müşrik takipçileri Muhammed İsmi Şerifini silip yerine anlamsız şekiller koyuyorlar. Şeytanların oyuncağı olmuşlar yüzünden Gazabına Uğratma bizi Ya Rab 'bim.
 

zümrüt

Uzman Onbaşı
#6
Allah razı olsun hocam...

Allah'ım hudeybiye anlaşmasında Peygamber Efendimiz Emretmiş Hz Ali Efendimiz'in Cesareti yetmemiş Resulullah'ı silmeye.
Allah'ım günümüzün müşrüklerinin yolundan gidenler Kelime-i Tevhid'den Muhammedun Resullah'ı silmeye çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar yüzünden Gazabından Sana sığınırız Ya Rab 'bim.
Allah'ım günümüzün müşrik takipçileri Muhammed İsmi Şerifini silip yerine anlamsız şekiller koyuyorlar. Şeytanların oyuncağı olmuşlar yüzünden Gazabına Uğratma bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım bunlar hem evliya olduklarını iddia edip hemde Hz. Ali'den büyük cesaret göstermeye çalışıyorlar.
Allah 'ım Peygamber Efendimiz Devrinde yaşanacak her olayın kıssası vardır bu kıssaları görmekten aciz olup devekuşu gibi başını toprağa gömenlerin körlüğünden emin Eyle bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım Mekke'ye girebilmek için Müslümanlar'ın İyiliği için, İslam 'ın Yayılması için Sahabi Efendilerimiz Bile Resullah'ı silemezken, Muhammedun resullah'ı kalplerden, Kelimei Tevhid'den, başlarından silenleri kıyamete kadar uzak tut bizden Ya Rab 'bi.AMİN
[/QUOTE]
 
T

Teknik Admin

Guest
#7
Emeğinize sağlık peygamberimizin ismini silen edepsizlere ders olsun.
 

hanne

Uzman Çavuş
#8
Allah'ım hudeybiye anlaşmasında Peygamber Efendimiz Emretmiş Hz Ali Efendimiz'in Cesareti yetmemiş Resulullah'ı silmeye.
Allah'ım günümüzün müşrüklerinin yolundan gidenler Kelime-i Tevhid'den Muhammedun Resullah'ı silmeye çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar yüzünden Gazabından Sana sığınırız Ya Rab 'bim.
Allah'ım günümüzün müşrik takipçileri Muhammed İsmi Şerifini silip yerine anlamsız şekiller koyuyorlar. Şeytanların oyuncağı olmuşlar yüzünden Gazabına Uğratma bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım bunlar hem evliya olduklarını iddia edip hemde Hz. Ali'den büyük cesaret göstermeye çalışıyorlar.
Allah 'ım Peygamber Efendimiz Devrinde yaşanacak her olayın kıssası vardır bu kıssaları görmekten aciz olup devekuşu gibi başını toprağa gömenlerin körlüğünden emin Eyle bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım Mekke'ye girebilmek için Müslümanlar'ın İyiliği için, İslam 'ın Yayılması için Sahabi Efendilerimiz Bile Resullah'ı silemezken, Muhammedun resullah'ı kalplerden, Kelimei Tevhid'den, başlarından silenleri kıyamete kadar uzak tut bizden Ya Rab 'bi.aminn
 

hanne

Uzman Çavuş
#9
Allah'ım hudeybiye anlaşmasında Peygamber Efendimiz Emretmiş Hz Ali Efendimiz'in Cesareti yetmemiş Resulullah'ı silmeye.
Allah'ım günümüzün müşrüklerinin yolundan gidenler Kelime-i Tevhid'den Muhammedun Resullah'ı silmeye çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar yüzünden Gazabından Sana sığınırız Ya Rab 'bim.
Allah'ım günümüzün müşrik takipçileri Muhammed İsmi Şerifini silip yerine anlamsız şekiller koyuyorlar. Şeytanların oyuncağı olmuşlar yüzünden Gazabına Uğratma bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım bunlar hem evliya olduklarını iddia edip hemde Hz. Ali'den büyük cesaret göstermeye çalışıyorlar.
Allah 'ım Peygamber Efendimiz Devrinde yaşanacak her olayın kıssası vardır bu kıssaları görmekten aciz olup devekuşu gibi başını toprağa gömenlerin körlüğünden emin Eyle bizi Ya Rab 'bim.
Allah'ım Mekke'ye girebilmek için Müslümanlar'ın İyiliği için, İslam 'ın Yayılması için Sahabi Efendilerimiz Bile Resullah'ı silemezken, Muhammedun resullah'ı kalplerden, Kelimei Tevhid'den, başlarından silenleri kıyamete kadar uzak tut bizden Ya Rab 'bi. aminn
__________________
 
#10
güncel