Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Resûl-i Ekrem’in Hz. Osman’a Gizlice Yaptığı Tavsiyeler

incinme

Uzman Çavuş
Resûl-i Ekrem’in Hz. Osman’a Gizlice Yaptığı Tavsiyeler
Ayrıca Resûl-i Ekrem, son hastalığında Hz. Osman’a gizlice bir ahitte, vasiyette bulunmuştu. Konuya şâhid olan Hz. Âişe, Hz. Osman’la ilgili fitne konusunda bundan da söz eder:
“Resûlullah (s.a.v.) ölüm hastalığında, Ashabımdan bazılarının (şu an) yanımda olmasını çok isterdim’ dedi. Bizler, ‘Ey Allah’ın Resulü! Sana Ebû Bekir’i çağıralım mı?’ dedik. O sustu. Sonra, ‘Sana Ömer’i çağıralım mı?’ dedik. O yine sustu. Sonra, ‘Sana Os¬man’ı çağıralım mı?’ dedik. O, Evet dedi. Os¬man geldi ve onunla yalnız başına kaldı. Nebi (s.a.v.) onunla konuşmaya başlayınca Osman’ın yüzü değişmeye başladı.”6
Ölüm hastalığında Hz. Âişe’nin odasında yatan Resûlullah (s.a.v.), kendisine en yakın sahabîlerden Hz. Ebû Bekir’i ve Hz. Ömer’i değil de Hz. Osman’ı görmeyi çok istemişti. Çünkü ona gizlice birtakım şeyler söyleyecekti. Nitekim Hz. Osman’la baş başa kaldılar. Resûl-i Ekrem, Hz. Osman’a bir şeyler konuşmaya başlayınca, onun yüzü değişmeye başladı. Bu hâli gösteriyor ki, ona haber verilen şeyler sevindi¬rici, ferahlatıcı şeyler değildi. Allah Resulü, kendisi ve ümmetiyle ilgili olarak, ileride olacak bazı nahoş şeylerden söz ediyor olmalıydı.
Hz. Osman, sonradan evi kuşatıldığında, kendisine gizlice söylenen bu söz üzerine sabırla hareket ettiğini göstermiş ve bunu bazılarına söylemiştir. Meselâ, Kays b. Hazim, aynı konuyla ilgili olarak der ki:
“Bana Osman’ın âzadlısı Ebû Sehle dedi ki: Mutlaka Osman b. Affan, evi muhasara edildiğinde şöyle demişti: Mutlaka Resûlullah, bana gizlice bir ahitte [vasiyette, tavsiyede, emirde] bulundu. Ben de onun üzerineyim.
Ayrıca Hz. Ali de, aynı konudan söz eden hadiste, “Ben ona sabrediyorum” şeklinde rivayette bulunmuştur.
 
Üst Alt