Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Reekarnasyon ve Gerçeği ( Dünyada İlk )

ulvi

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
#1
Önce reekarnasyon nedir onu öğrenelim anlam itibari ile

Karma felsefesinin bir sonucu olarak reenkarnasyon, -yani bir insanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar geldiği- inancı Hint dinlerinde çok köklü olarak yerleşmiştir. Karma ve reenkarnasyon arasındaki ilişki Dinler Tarihi isimli kitapta şöyle açıklanmaktadır:
... Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz onun 'hayatına son verirler.' Onlar kusur etmezler. Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O,hesap görenlerin en süratli olanıdır.
(Enam Suresi, 61-62)


Karma doktrinine bağlı olarak tenasuh, yani ruhun bir bedenden ötekine geçtiği inancı doğdu. Böylece ölümden sonra devamlı var olma, ruhun bedenden ayrı olduğu fikri gelişmiş oldu. Bu inanışa göre, ruh kendi derecesi içinde yüksek veya alçak olarak doğar. İnsan yaptıklarına göre hayvan, bitki, insan veya tanrı şeklinde doğar. (Buna göre insan kendi kaderinin mimarıdır.)


Görüldüğü üzere reekarnasyon hint kökenli bir akım olup karma felsefeye hizmet etmektedir ve İslamiyet 'e tersstir

Şimdi gerçek anlamıyla reekarnasyonu inceleyelim ve hintlilerin yanılgılarını sebepleriyle anlayalım İnşaAllah

Önce ölüm sonrası manevi zahir alemdeki manevi görevlileri inceleyelim

Şu ana kadar öğrendiğim bilgilere göre insanın ölüm halinden sonra dünya üzerinde ruhlarını simgeleyen üç taife vardır

Bunlar manevi İnsanlar grubu

Görünmeyen İnsanlar grubu

Ve

Rruhiler grubu

manevi İnsanlar Grubu görevlileri çoğu zaman Maneviyatta Yükselmiş Evliya , alim , Veli, bunun yanında tasarrufa ulaşmış ve manevi güç elde etmiş ama veli evliya olmayan hatta bozuk mezheplere ait hatta başka dinlere ait insanlar için görev alan bir gruptur

Görünmeyen insanlar genelde iyilik ve hayır tarafı ağır basmakla beraber hayatında iyilik ve kötülük hemen hemen denk gibi olan insanlarda görevlidir

Ruhi taifeler ise asıl olarak kötü insanları temsilen görevli olmakla beraber görünmeyen insanlar grubunun görevli olduğu insanlardada görevlidir

Bir kişinin ruhisi yada görünmeyen insanı yada manevi insanı o kişinin hayatını oldukça iyi bilmekle beraber o kişinin özelliklerinide taşır ve kazanır

Ve görevi genelde kişi öldükten sonra başlar, zaten ruh çağırmalarda gelen asıl olarak cinler değildir insanın ruhisi yada görünmeyen insanı yada manevi insanıdır

Eğer davet önemsiz bulunur ve icabet edilmezse o zaman araya cinler girebilir

Eğer bir insanın ruhisi yada görünmeyen insanı yada manevi insanı herhangi bir zaman canlı yaşayan bir insana musallat olur ve yaşam görevlisi olarak girerse yada kişilik ve ruh görevlisi yada tinsel görevli yada akıl görevlisi yada akıl ve yetenek görevlisi gibi şekillere bulaşırsa ruhunu temsil ettiği insanın tüm özelliklerini aynen yaşadığı insana geçirecektir vede hafıza bilgilerini

Eğer bu yaşayan canlı şahıs hafızaya bilnci açıksa bunları anımsayacak hatırlayacaktır ve bunun adınada hintliler ve dünya reekarnasyon demiştir ama açıklamasını yapamadığı için saçma bir açıklama yapmışlardır
Hatta bazı insanlarda görülen ilk defa gittiği yerleri daha önceden görmüş olma hissi bundandır çoğu defa

Şimdi ruhiler genelde hayvan yılan ve kedi şekillerinde bakım zahirlerinde gözükürler buda hintlilerin niye hayvanları kattığını açıklar

manevi İnsanlar grubu bulaştıkları canlı insanlara Evliya özellikleirne benzer özellikler kazandırır ve keramatvari halleri çokça yaşatabilir

Buda hintlilerin niye tanrı olarak doğarlar lafını açıklar

bazı manevi İnsanlar grubu görevlileri görevli bulundukları ruha göre dünya üzerinde serbestlik kazanmış olabilir o zaman çeşitli rüyalarda görükebilir ve bası sıkışan yada başka türlü insanlar yetişebilir

Eğer serbestlik kazanan ruhi ise karşınızda gerçekten çok ilginç ve paranormal bir olay var demektir, ve baş etmek gerçekten zordur

tabi bunlar benim bilgilerim ille doğrudur demiyorum

En doğrusunu Allah Bilir

Ama doğuştan değişik özelliklerle doğan çocukların sebebini yada günahkar yaşam yaşarken birden özellikler kazanan insanların halini ve durumunu öğrenmiş oldunuz

tabiki bunlar benim doğrularım kimse inanmak zorunda değil

En Doğrusunu Allah Bilir
 
K

katip

Guest
#4
Eğer bir insanın ruhisi yada görünmeyen insanı yada manevi insanı herhangi bir zaman canlı yaşayan bir insana musallat olur ve yaşam görevlisi olarak girerse yada kişilik ve ruh görevlisi yada tinsel görevli yada akıl görevlisi yada akıl ve yetenek görevlisi gibi şekillere bulaşırsa ruhunu temsil ettiği insanın tüm özelliklerini aynen yaşadığı insana geçirecektir vede hafıza bilgilerini

Eğer bu yaşayan canlı şahıs hafızaya bilinci açıksa bunları anımsayacak hatırlayacaktır.


Hocam bu paragrafta anlattıklarınız bir ara çok üstüne gidilen ,özellikle medyada pompalanan Hataydaki yeniden doğan insanlar safsatasını çürütüyor.

Çocukları göstermişlerdi ben burada yaşadım .şuradan düştüm öldüm vb.


Demekki etkilendikleri bir takım ruhaniler var...Onların telkinlerini eskiden yaşadıkları olarak hatırlıyorlar.
 
#7
güncel