Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Reddiye- “Şeytan taşlama’nın İslam’da yeri yok” diyen B.BAYRAKLI ‘ya

“Şeytan taşlama’nın İslam’da yeri yok” diyen B.BAYRAKLI ‘yaİSLAMA EN ÇOK ZARAR VEREN YİNE ETİKETİ BİR PROF. OLAN BAYRAKTAR BAYRAKLIYA REDDİYEDİR.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ilahiyatçı Prof. Bayraktar Bayraklı, televizyon programında şeytan taşlamanın İslam’da yeri olmadığını yok, “Abuk subuk işler yapılıyor” demekle nasıl bir laf ettiğini hatta geri dönüşü olmayan bir kelime ettiğini bunun inkarının tekfir sebebi olacağı hakkındaki beyanları delilleriyle ortaya koyacağız…
Birşeyin aslı olması için mutlaka hadîs-i şerîf ile bildirilmesi lâzım değildir (ki Şeytan taşlama hadislerle nasıl olacağına kadar belirtilmiştir. Fiili bir sünnettir.) Dînimizde dört delil vardır Bunların birisinde varsa, başka delil aranmaz Bütün fıkıh kitaplarında şeytân taşlamanın vâcib olduğu bildirilmektedir. ( 4 mezhebin bu konuda icması vardır.)
inkarı ise küfürdür. Vacip oluşunun delili, Rasûlullah (s.a.s.)’in sünnetine dayanan ümmetin icmaıdır.[ el-Kâsânî, Bedâiü's-Sanâyi, II, 136]
İnsanın aklına şu soru bu adamlar konusurken geliyor.. MEZHEB İMAMLARI ANLAMADIDA BU CAHİLLER Mİ ANLADI ?
Şeytan Taşlama (Remy-i Cimar) Bu husûsta birkaç hadîs-i şerîf şöyle: Rasulullah Efendimiz sallalahu aleyhi vessellem Buyurdular ki ; “İbrahim (a.s.) hac menâsiki için geldiğinde akâbe cemresi yanında Şeytan ona göründü. İbrahim (a.s.) ona yedi taş atarak yere serdi. İkinci cemre yanında tekrar Hz. İbrahim’e gözüktü, aynı şekilde yedi taş atarak yere serdi. Üçüncü cemre yanında yine gözükünce aynı şekilde yedi taş attı, nihayet Şeytan yerin dibine geçti” buyurmuşlardır. (Ahmed bin Hanbel, 1, 297,Hâkim, İbni Huzeyme).

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) bu hac fiillerinin yerine getirilmesinin esas sebebini şöyle anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Beytullah’ı tavaf etmek, Safâ ve Merve arasında sa’yetmek ve şeytan taşlamak Allah’ı zikretmek için emredilmiştir” Ebu Dâvud, Menâsik 51, (1888); Tirmizî, Hacc 64, (902).

“Hac ile ilgili menasikinizi (bu ibadeti oluşturan uygulamalar) benden öğrenin” (Müslim)
Yâ Resûlallah, bu taşları şeytâna atmaktaki mükâfatımız nedir?) diye sorana, buyurdu ki: (Bunun mükâfatını, en çok muhtaç olduğun Kıyâmette, Rabbinin katında bulacaksın!) [Taberânî]
Hacda şeytan taşlama ayetle sabittir. Allah Teala şöyle buyurmuştur:
«Allah’ı sayılı günlerde anın. Kim acele eder, (Mina’dan) iki günde dönerse, üzerinde bir günah kalmaz. Kim de geri kalırsa, onun üzerinde de günah kalmaz. Bu, sakınanlar için böyledir. Allah’tan sakının. Bilin ki, siz onun huzuruna toplanacaksınız.» (Bakara, 2/203)
Süleyman b. Amr b. El Ahvas’ın anası şöyle diyor:
«Ben Rasûlullah (s.a.s.)’ın Kurban Bayramı günü Akabe cemresi yanında vadinin ortasında durup cemreye yedi taş attığını, her taşla birlikte tekbir getirdiğini ve taşları attıktan sonra oradan ayrıldığını gördüm.» [İbn Mâce, Menâsik, 64]
Resulullah efendimizin şeytan taşlamaya yaya gidip geldiği Tirmizi’deki hadis-i şerifte bildirilmektedir.
Hz. Aişe (radıyallahu anhâ), bu hac fiillerinin yerine getirilmesinin esas sebebini şöyle anlatıyor:

«Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Beytullah’ı tavaf etmek, Safâ ve Merve arasında sa’yetmek ve şeytan taşlamak Allah’ı zikretmek için emredilmiştir.» [Ebu Dâvud, Menâsik 51, (1888); Tirmizî, Hacc 64, (902)]
Câbir (r.a.), Peygamber (s.a.v.)’in kurban günü bineğinin üzerinde olduğu halde cemrelere taş atarken şöyle dediğini rivayet eder:
«Menâsikinizi benden almanız için böyle yapıyorum. Çünkü bu haccımdan sonra tekrar haccedeceğimi bilmiyorum.» [Müslim, Hac, 310.]
Süleyman b. Amr b. el-Ahvas’ın annesi:
«”Peygamber (s.a.v.)’i vadinin ortasında gördüm şöyle diyordu: “Ey insanlar! birbirinizi öldürmeyin. Cemreleri attığınız zaman nohut tanesi büyüklüğünde taşlar atınız”. demiştir.» [Ebu Davud, Menâsik, 77.]

İbn Abbas ise şöyle diyor:

«Hz. Peygamber (s.a.s.); Gel benim için taş topla, dedi. Ben de fiske taşı büyüklüğünde çakıl taşları topladım.” Taşları avucuna koyunca şöyle dedi: “İşte bunun gibi taş atınız! Dinde aşırı gitmekten sakınınız. Şüphesiz sizden öncekileri, dinde aşırı gitmek helâk etmiştir.» [Nesâî, Menâsik, 217.]
 
Üst Alt