Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Lisaniyla Dualar

hanne

Uzman Çavuş
PEYGAMBER EFENDİMİZİN LİSANIYLA DUALAR

BİRİNCİSİ: Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, huzura kabul edilmeyen amelden, huşu sahibi olmayan kalpten, işitilmeyen duadan sana sığınırım.

İKİNCİSİ: Allah'ım! Senin kolay kıldığın dışında kolay yoktur. Sen istediğin zaman hüznü sıkıntıyı kolay kılarsın.

ÜÇÜNCÜSÜ: Allah'ım! Canımı fakir olarak al. Zengin olarak alma. Beni miskinler, fakirler zümresiyle haşret. Azgınlığın en azgını (şakilik) dünya fakirliği ve ahiret azabı kendisinde toplanan kimsedir.

DÖRDÜNCÜSÜ: Allah'ım! Doymayan nefisten , fayda etmeyen namazdan, işitilmeyen duadan, huşu sahibi olmayan kalpten sana sığınırım.

BEŞİNCİSİ: Allah'ım! Beni çok şükreden kıl. Beni çok sabreden kıl. Beni kendi gözümde küçük, insanların gözünde büyük kıl.

ALTINCISI: Allah'ım! Senden hayrın hemen gelecek ve sonradan gelecek olanın tamamını –bildiğim olsun bilmediğim olsun- istiyorum. Allah’ım şerrin tamamından bildiğim olsun bilmediğim olsun sana sığınıyorum.

YEDİNCİSİ: Allah'ım! Ayıplarımı ört. Kokularımdan emin kıl.borçlarımı öde(yecek sebepleri halket).

EKİZİNCİSİ: Allah'ım! İşlerimin tamamında akıbetimi güzel yap. Ahiret azabından, dünya rüsvaylığından koru. Her kimin duası devamlı böyle olursa bela isabet etmeden önce ölür.

DOKUZUNCUSU: Allah'ım! Kıyamet gününde üzüntülü yapma. Karşılaşma günüde bizi zor durumda bırakma.

ONUNCUSU: Allah'ım! Kuvvetimin zayıflığını, çıkış yolumun azlığını, insanlara karşı hafif oluşumu ey Merhamet edenlerin en merhametlisi sana şikayet ediyorum. Beni kime bırakıyorsun? Beni, yüzüme şiddetle vuracak düşmanıma mı bırakıyorsun? Benim işimi kendisine muhtaç olduğum bir arkadaşa mı bırakıyorsun? Senin gazabın olmazsa hiçbir şey umurumda değil. Senin afiyet vermen benim için büyük bir genişliktir.Gazabıyın bana gelmesinden veya ansızın inmesinden ; dünya ve ahiret işlerini düzene sokan,karanlığı aydınlığa dönüştüren , semaları aydınlatan Vechi Kermiyin nuruna sığınırım. Dönüş sanadır. Senden başka güçte kuşatıcı da yoktur. ; .

ON BİRİNCİSİ: Allah'ım! Kalbimi münafıklıktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen, Gözlerin hainliğini, kalplerde gizleneni bilirsin.

ON İKİNCİSİ: Allah'ım! Beni ilimle zenginleştir,hilimle süsle, takva ile zenginleştir, afiyetle güzelleştir.

ON ÜÇÜNCÜSÜ: Allah'ım! Gücün kudretinle afiyet ver, rahmetine girdir, Sana itaatle canımı al. Sevabını cennet kıldığın hayırlı bir amelimle son nefesimi al.

ON DÖRDÜNCÜSÜ: Allah'ım! Rüzgarın şerrinden, rüzgarın getirdiklerinin şerrinden, ve helak edici olan kuzey rüzgarının şerrinden sana sığınırım.

ON BEŞİNCİSİ: Allah'ım! Kokularımdan güvende kıl.ayıplarımı ört, emanetlerimi muhafaza et, borçlarımı öde(yecek sebepleri halket).

ON ALTINCISI: Allah'ım! Sen bizden ancak senin vermenle sahip olacağımız şeyleri bizden istedin. Öyleyse bize senin razı olacağın şeyleri ver.

ON YEDİNCİSİ: Allah'ım! İkamet yurdunda kötü komşudan sana sığınırım.çünkü seferi komşuluk geçicidir.

ON SEKİZİNCİSİ: Allah'ım! Beni iyilik yaptığı zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman istiğfar edenlerden kıl.

ON DOKUZUNCUSU: Allah'ım! Gözümü ve kulağımı faydalandır. Onları bana varisçi kıl. Bana zulmedene karşı bana yardım et. Ondan intikamımı al.

YİRMİNCİSİ: Allah'ım! Şüphesiz ben dünya darlığından ahiret darlığından sana sığınırım.

YİRMİ BİRİNCİSİ: Allah'ım! Günahlarımı bağışla. Evimde beni geniş(huzurlu) kıl. Rızkımı bereketlendir. Bunlardan soruldu da; Geriye bir şey bıraktım mı? Buyurdu.

YİRMİ İKİNCİSİ: Allah'ım! Katında bereketli, temiz. Çok hamd sanadır.

YİRMİ ÜÇÜNCÜSÜ: Allah'ım! Kalbimi bolca şükreden,dilimi çokça zikreden kıl.

YİRMİ DÖRDÜNCÜSÜ: Allah'ım! Benden daha iyi bildiğin kusurlarımı, işlerimde aşırıya gitmemi, cehaletimi, hatalarımı bağışla.

YİRMİ BEŞİNCİSİ: Allah'ım! Beni bağışla. Bana merhamet et. Beni Refiki Alaya kat.

YİRMİ ALTINCISI: Allah'ım! Sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Sana yönümü döndüm. Senin rızanda düşmanlık ettim. Ey Allah'ım! Beni sapıtmandan senden başka ilah olmayan, insanlar ve cinler öldüğü halde ölmeyen, diri olan izzetine sığınırım.

YİRMİ YEDİNCİSİ: Allah'ım! Nimetiyin kaybolmasından, afiyetiyin benden çevrilmesinden, ani azabından, gazabıyın tamamından sana sığınırım.

YİRMİ SEKİZİNCİSİ: Allah'ım! Tembellikten, üzüntüden.kabir azabından sana sığınırım.

YİRMİ DOKUZUNCUSU: Allah'ım! Benimle, sana isyan arasına girecek olan haşyetinden, cennetine ulaştıracak olan taatinden, dünya musibetlerini kolaylaştıracak yakinden, nasipdar kıl. Hayat verdiğin müddetçe kuvvetimden, gözümden, kulağımdan beni faydalandır.onları bana varisçi kıl. Bana zulmedenden intikamımı al. Düşmanıma karşı bana yardım et. Musibetimi dinimde kılma. Merhametli olmayanları üzerime musallat etme.

OTUZUNCUSU: Allah'ım! Boş amellerden,ahlakı kötüsünden sana sığınırım.

OTUZ BİRİNCİSİ: Allah'ım! Öğrendiğim şeyi bana faydalandır. Faydalanacağım şeyi bana öğret.ilmimi artır. Her halimde Allah’a hamdolsun

OTUZ İKİNCİSİ: Allah'ım! Şükrün büyüğünü . zikrin çoğunu nasihatın tabi olanını, vasiyetin korunanını bana ver.

OTUZ ÜÇÜNCÜSÜ: Allah'ım! Borcun galebe çalmasından, düşmanın galebesinden, düşmanın başımıza gelene gülmesinden sana sığınırım.

OTUZ DÖRDÜNCÜSÜ: Allah'ım! İsrafil’in, Mikail’in, Cebrail’in Rabbi olan Allah’ım! Cehennemden sana sığınıyorum.

OTUZ BEŞİNCİSİ: Allah'ım! Kovulmuş şeytandan, kaş göz işareti yapmasından, üflemesinden, nefesinden sana sığınıyorum.

OTUZ ALTINCISI: Allah'ım! Senden sıhhat, afiyet, güzel ahlak, kadere rıza istiyorum.

OTUZ YEDİNCİSİ: Allah'ım! Sapıklıktan, küfürden, ve ademoğluna isabet edecek olan fakirlikten sana sığınırım.

OTUZ SEKİZİNCİSİ: Allah'ım! Beni bağışla. Bana merhamet et. Benden razı ol. Beni kabul et. Cennetine girdir. Cehenneminden koru. Durumumun tamamını düzelt. Dediler ki; Artır. Buyurdu ki: Hayrın tamamını toplamadım mı?

OTUZ DOKUZUNCUSU: Allah'ım! Bilerek yaptıklarımı, hatalarımı, günahlarımı bağışla. Allah'ım! En doğru işimde bana hidayet ver. Nefsimin şerrinden beni koru.

KIRKINCISI: Allah'ım! Bana azgınlık yapana karşı bana yardım et. Bana zulmedenden intikamımı al. Bedenime afiyet ver. Gözümü ve kulağımı bana faydalandır. Onları bana varisçi kıl.
 
Üst Alt