Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Osmanlı Padişahları İle İlgili Bilgiler

hanne

Uzman Çavuş
Osmanlı Padişahları İle İlgili İlginç Bilgiler

Osmanlı İmparatorluğu’nun 36 padişahı olmuştur. Bazı padişahlar ikişer defa tahta çıktığı için saltanat değişikliği 39'u bulmuştur. İkişer defa saltanatta bulunanlar 2.Murat, 2.Mehmet ve 1.Mustafa'dır.

Padişahların ilk 8'i "halife" sıfatını taşımazdı. Ondan sonraki 28'i hem halife, hem padişah sıfatını taşımışlardır
Osmanlı padişahlarının çoğu şairdir. Bazılarının divanı vardır. Şiirlerinde ve divanlarında isimlerinden ayrı lakaplar kullanmışlardır. Bunlar:

• 2. Murad – ‘’Muradi’’

• Fatih – ‘’Avni’’

• 2. Bayezid – ‘’Adni’’

• 1. Ahmed – ‘’Bahti’’

• Genç Osman – ‘’Farisi’’

• 4. Murad – ‘’ Muradi’’

• 2. Mustafa – ‘’İkbali’’

• 3. Ahmed – ‘’Necip’’

• 1. Mahmut – ‘’Sebkati’’

• 3. Mustafa – ‘’Cihangir’’

• 3. Selim – ‘’İlhami’’

2. Mahmud – ‘’Adli’’.

En çok yaşayan hükümdar 78 yaşında ölmüş olan Orhan Gazi'dir. En genç ölen padişah ise 18 yaşında şehit edilmiş 2.Osman'dır(Genç Osman).

Tahta çıkış bakımından en yaşlı padişah 65 yaşında padişah olan 5. Mehmet, en genci de 7 yaşında tahta çıkan 4. Mehmet'tir.

Tahtta en uzun kalan padişah Kanuni'dir. Saltanatı 45 yıl, 11 ay, 7 gün sürmüştür. En kısa saltanat da 5.Murat'ın 93 günden ibaret saltanatıdır.

Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar ilk 10 padişah ordunun başında, başkumandan olarak bütün seferlere katılmışlardır. Bu askeri geleneği ilk bozan 2.Selim'dir(Sarı Selim). Ondan sonra yalnız 3. Mehmet, 2. Osman, 4. Murat, 4. Mehmet, 2. Mustafa savaşa gitmiştir; ötekilerinden bazıları orduyla hareket etmişlerse de savaş meydanlarına gitmemişlerdir. bu duruma göre fiilen savaşmış olan Osmanlı padişahları 15'ten ibarettir. Geri kalan 21'i savaş görmemiştir.

Gerileme Devri'nde bazı padişahlara,savaşa girmedikleri halde ordunun kazandığı zaferlerden dolayı fetva ile "gazi"lik ünvanı verilmiştir. Bu padişahlar sırasıyla şunlardır: 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülmecit, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet.

7 padişahın ölümü bir süre gizli tutulmuştur. Bunlardan 1.Mehmet'in 41 gün, 2.Murat'ın 15 gün, Fatih'in 1 gün, Yavuz'un 9 gün, Kanuni'nin 48 gün, 2.Selim'in 7 gün, 3.Murat'ın 11 gün ölümü gizli tutulmuştur.

Padişahlar içinde en çok çocuğu olan 3. Murat'tır. Kız ve erkek çocuklarının 100-130'u bulduğundan bahsedilir

Fatih devrinden itibaren kanunlaşan "şehzade idamı" geleneği 1. Ahmet devrinde kaldırılmıştır. Ondan önce yalnız Kanuni ile 2. Selim tahta çıkışlarında kardeş kanı dökmemişlerdir. Çünkü bunların öldürecek kardeşleri yoktu.

1.Ahmet'in hayatında 14 rakamının birleştiği noktalar vardır: hicri takvim hesabıyla 14 yaşında 14. padişah olarak tahta çıkıp, 14 yıl saltanat sürdükten 28(yani 2 kere 14)yıl yaşadıktan sonra ölmüştür.

1. İbrahim tarihte "deli ibrahim" diye anılır. Çünkü süse pek düşkündü; bu arada samur kürke büyük merak sarmıştı. Sakalına inci dizdirdiği de söylenir. "deli" İbrahim bu zevk düşkünlüğü dolayısıyla devlet hazinesini çılgınca harcamıştır. Birtakım üfürükçüler, bu arada cinci hoca da bu padişahın devrinde türemiştir.

4. Murat; ünlü tarihçi Hammer'in yazdığına göre,7 yıl içinde 20.000 kişiyi idam ettirmiştir

Osmanlı tarihinde gelip geçmiş 203 sadrazamdan 44'ü padişahların emriyle öldürülmüştür. Padişah emriyle ilk öldürülen sadrazam Fatih'in veziri Çandarlı Halil Paşa'dır.
 
Üst Alt