Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

nsanı Helak Eden 76 Büyük Günah..........

İİnsanı Helak Eden 76 Büyük Günah..........

insanı Helak Eden 76 Büyük Günah..........
ALLAH (ZT.C.C.)’ın emirlerini yerine getirmeme ve yasakladığı şeyleri yapma
şeklinde tarif edilen günah kavramı büyük ve küçük diye ikiye
ayrılıyor. Peki nedir bu günahlar...“Allah (c.c)’ın
emirlerini yerine getirmeme ve yasakladığı şeyleri yapma şeklinde”
tarif edilen günah, aynı zamanda insanı Allah (c.c)’ın yolundan
uzaklaştıran bir başkaldırı olarak da tanımlanır.

Pek çook çeşidi olan ve din âlimlerince ayet ve hadislerden hareketle,
büyük ve küçük günahlar diye ikiye ayrılmış.
Işık Yayınları’ndan İlahiyatçı yazar Murad Karasoy imzasıyla çıkan
“Büyük Günahlar” isimli kitap günah kavramını, insanı günaha sevk eden
nedenleri ve günah çeşitlerini ele alıyor.


Büyük günah ile küçük günah arasındaki farkın detayları ile anlatıldığı
kitapta günahı büyükleştiren kriterlere de geniş yer verilmiş. Kuran-ı
Kerim’de geçen büyük günahların ayetlerle nasıl anlatıldığı “Büyük
Günahlar” kitabının odak noktası ise; 76 büyük günah.

Kitabın ön sözünde, "günah kavramı" için, “Büyük olsun, küçük olsun,
her günah esasında Allah (c.c)’a karşı yapılmış bir edepsizliktir,
çizgi dışına çıkmaktır. Aynı zamanda büyüklerimizin ifadesiyle küfre
doğru bir adım atmadır. Çünkü her bir günah içinde küfre giden bir yol
vardır.” Yorumunu yapan Murad Aksoy kaynak olarak ise, kıraat, hadis,
cerh, tadil, tarih, hal tercümeleri, akait, fıkıh usulühakk kında
yaklaşık 214 eser yazmış büyük İslam alimi İmam Zehebî’nin ölçülerine
göre hareket etmiş. Bir anlamda İmam Zehebi'nin "Kitabu´l-Kebair"
kitabını sadeleştiren Aksoy, büyük günahları 76 başlık altında ele
almış.

"Büyük günah işleyen birisinin dini statüsünün ne olduğuna dair" ve bu
mihvalde en çook merak edilen sorulara, ayet ve hadis kaynaklı
cevapların verildiği kitapta, günahtan korunmanın yolları da var.

Kitapta ayrıca, Peygamber efendimiz (Sallalahü Aleyhi ve Sellem)in zina
yapmak için kenndisinden izin isteyen bir sahabeyi ikna etmesi konusuna
da yer verilmiş.
”Büyük Günahlar” kitabına göre insanı helak eden 76 büyük günah şöyle:


1. Büyük Günahların En Büyüğü: Allah (c.c)’a Ortak Koşmak (Şirk)

2. Ana Babaya Asi Olmak, Onlara Eziyet Etmek

3. Yalan Yere Şahitlik Etmek

4. İnsan Öldürmek

5. Sihir (Büyü) Yapmak

6. Namazı Terk Etmek

7. Zekâtı Vermemek

8. Faiz yemek

9. Yetim Malını yemek ve Ona Zulmetmek

10. Allah (c.c)’a ve Resûlü’ne Yalan İsnad Etmek

11. Özürsüz Olarak Ramazannda Bir Gün Bile Oruç Tutmamak

12. Savaş Meydanından Kaçmak

13. Zina Yapmak

14. İdarecinin Halk (ULUS)ını Aldatması, Onlara Zulmedip Zorbalık Yapması

15. Haram Olan İçkiyi (Hamr) İçmek

16. Kibirlenmek, kenndini Beğenmek, Övünmek

17.Livata

18. İffetli Kadın veya Erkeğe İftirada Bulunmak

19. Kamu Malından, Ganimetten, Devletten ve Zekâttan Çalmak

20. hakksız Yollarla İnsanların Mallarına El Koymak, Haram Yemek, Haram Kazannç

21. Hırsızlık Yapmak

22. Yol Kesmek

23. Yalan Yere Yemin Etmek

24. Çok Yalan Söylemek, Sözlerinin Çoğu Yalan Olmak

25. İntihar Etmek

26. İdarecinin ve Hâkimin Adaletsiz Olması, hakksızlık Yapması, Rüşvet Almak

27. Deyyusluk, İki Kişi Arasında Bozgunculuk İçin Çalışmak

28. Karşı cinse Özenmek (Erkeğin Kadına Kadının da Erkeğe bennzemesi)

29.Hulle Yapmak ve Yaptırmak

30. Ölü Eti, Leş, Kan ve Domuz Eti yemek

31. İdrardan Sakınmamak

32. Haraç Toplamak

33.Rüyakarlık yapmak, Gösteriş ,İkiyüzlülük
34. Allah (c.c) ve Resûlüne İhanet Etmek, Emanete Hiyanet

35.İlmi
Gizlemekve sadece dünya için öğrenmek

36. İyiliği Başa Kakmak

37. Kaderi Yalanlamak ve İnkâr Etmek

38. Başkalarının Söz ve Sırlarını Öğrenmeye Çalışmak

39. Lanet Etmek, Sövmek

40. Sözünde Durmamak, Ahde Vefasızlık

41. Kâhin, Büyücü ve Müneccimi Tasdik Etmek

42.Kadının kocasına hakkız yere huysuzlukyapması (nüşuz)

43. Akraba (Eş Dost)ların hakkkını Gözetmemek, Onlarla İlişkiyi Kesmek

44. Ressim Yapmak

45. Söz Taşımak, Koğuculuk

46. Ölenin Ardından Ağıtta Aşırı Gitmek

47. Nesebe ve Soya Sövmek

48. Baş Kaldırmak, İsyan Etmek, Haddi Aşmak, Başkalarının Hukukunu Çiğnemek, Serkeşlik Etmek

49. Gücü Yettiği Hâlde Haccı Terk Etmek

50. Müslüman’a Eziyet Etmek ve Ona Sövmek, Küfretmek

51. Allah (c.c) Dostlarına Eziyet Etmek ve Onlara Düşman Olmak

52. Elbiseyi Kibir Maksatlı Uzatmak (Elbise ile Gösteriş Yapmak)

53. Erkeğin İpek Giymesi, Altın Kullanması

54. Kölenin Efendisinden Kaçması

55. Allah (c.c)’tan Başkasının Adına Kurban Kesmek

56- İnsanlara Yol Gösteren Levhaların ve Hudut İşaretlerinin Yerini Değiştirmek ve Sökmek

57. Sahabe Efendilerimize Sövmek, Kötü (kem) Söz Söylemek

58. Ensardan Herhangi Birine Sövmek, Kötü (kem) Söz Söylemek

59. Dalalete Çağırmak, Bid’atçılık, Kötü (kem) Bir Çığır Açmak

60. Peruk Takmak, Dişlerin Arasını Seyreltmek ve Dövme Yaptırmak

61. Herhangi Bir Kesici Aleti, Silahı Kardeşine Doğru Tutarak Korkutmak

62. Bilerek Babasından başkasına Baba Demek

63. Uğursuzluğa İnanmak

64. Altın ve Gümüş Kaptan yemek İçmek ve Kullanmak

65. Cedelleşmek, Diyalektik, Kur’ân ve Dini Konularda Deliller aradığını aramak

66. Eşine, Hizmetçilerine, Zayıflara ve Kölelere hakksızlık Edip Zulmetmek ve Eziyet Etmek

67. Tartıda ve Ölçüde hakksızlık Yapmak

68. Allah (c.c)’ın Azabından (Mekr’inden) Emin Olmak

69. Allah (c.c)’ın Rahmetinden Ümit Kesmek

70. İyiliğe Karşı Nankörlük Yapmak

71. Fazla Suyu Hapsedip Kimseye Vermemek

72. Hayvanın Yüzünü Dağlamak

73. Kumar Oynamak

74. Harem (Mekke) Bölgesinde taşkınlık Yapmak

75. Özürsüz Cuma Namazını Terk Etmek, Bunda Israrcı Olmak

76.Müslümanı Gizlice İzlemek ve Mahremlerini Açığa Çıkarmak

Alıntıdır............
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
:52:
 
Üst Alt