Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Müminlerin rehberi Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir

seize

Çavuş
Müminlerin rehberi Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir
Müminlerin yol göstericisi ve rehberi Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetidir. Samimi bir mümin tüm kişiliğini, karakter özelliklerini, yaşam tarzını, ideallerini, isteklerini, tavırlarını ve ahlakını Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in tavsiyelerine göre belirler. Allah (cc), müminler için en doğru ve en güzel hükümlerin Kuran'da olduğunu "... Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah'tan daha güzel olan kimdir?" (Maide Suresi, 50) ayetiyle insanlara bildirmiştir. Yine bir başka ayette ise Allah (cc), Kuran'ın iman edenler için her konuda yol gösterici bir kitap olduğunu şöyle haber vermiştir:
... Biz Kitabı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)
Peygamber Efendimiz (sav) ise, "Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitabı ve Resulü'nün sünneti" (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 328) sözleriyle, Müslümanların iki yol göstericisinin Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünneti olduğunu hatırlatmıştır.
Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in sünneti, iman eden bir insanın hayatı boyunca her konuda yol göstericisidir. Cahiliye toplumlarında insanların genel olarak benimsedikleri ahlaka bakıldığında ise, bu kimselerin alışanlıklarına ya da nefislerinin isteklerine göre hareket ettikleri görülür. Çocukluk yıllarından itibaren göstermeleri gereken karakter ile ilgili olarak aldıkları telkinler, bu kimselerin yegane yol göstericileri haline gelir. Çevrelerinde yaşayan insanların da hep aynı tavırları ve aynı karakteri göstermeleri, aynı konuşmaları yapmaları, bu kişiler için adeta bir alışkanlık haline dönüşür. Dolayısıyla yol göstericileri, çevrelerinde gördükleri genel uygulamalar ve nefislerinin istekleri olur. Herhangi bir olay karşısında verecekleri tepki, alacakları karar, gösterecekleri tavır ve hatta kimi zaman söyleyecekleri sözler bile genel çatısıyla bellidir. Ancak önemli olan ise, yol göstericilerinin tümüyle batıl oluşu ve kendilerini de yanlış bir yola sürüklüyor olmasıdır.
Müminler ise, her işlerinde Kuran'ı rehber edindikleri ve kendilerine Peygamberimiz (sav)'in ahlakını örnek aldıkları için, daima isabetli tavırlarda bulunur, hikmetli kararlar alır ve bundan dolayı yaptıkları her işte -Allah (cc)’ın izniyle- en iyi neticeleri alırlar. Bunun da ötesinde, cahiliye ahlakının insanlara yaşattığı tüm huzursuzluklardan ve sıkıntılardan uzak bir yaşam sürerler.
Allah (cc)'ın, "Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz." (Nahl Suresi, 97) ayetiyle tüm müminlere vadettiği gibi, güzel bir hayat yaşarlar.
VAKİT__________________
(bynokta.com/mümine sultan)
 

Benzer Konular

Üst Alt