Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Mü'min kardeşine gıyabında dua etmek

ebru76

Çavuş
Yasaklı Kullanıcı
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
"Onlardan (muhacir ve ensardan) sonra gelenler, derler ki: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla." Haşir Suresi:10.”

Yine Allah Teâlâ
"Hem kendi günahın için, hem de mü'min erkek ve mü'min kadınlar için (Allah'dan) mağfiret dile." buyurmuşlardır.”Muhammed Suresi:I9”

"Rabbimiz, beni ve ana-babamı ve mü'minleri hesaba durulacağı gün¬de (kıyamette) bağışla)." İbrahim Süresi:41”

Yine Allah Teâlâ Nuh peygamberden haber vererek şöyle buyurmuştur:
"Rabbim! Beni, ana-babamı, mü'min olarak evime gireni ve bütün mü'¬min erkeklerle,
mü'min kadınları bağışla." Nuh Suresi:28”

Ebu'd-Derdâ'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre, o Resû¬lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle dediğini dinledi: "Hangi bir müslüman kul, gıyabında kardeşine duâ ederse, muhakkak (görevli) me¬lek: Ettiğin duâ kadar sana da var, der."

Yine Ebu'd-Derda'dan diğer bir rivayet şöyledir. Peygamber Sallalla¬hu Aleyhi ve Sellem şöyle söylerdi: "Müslüman kişinin gıyabında karde¬şine duası makbuldür. Başucunda görevli bir melek bulunur. Kardeşine her ne zaman bir hayırla duâ ederse ona görevli melek: Âmin (Allah'ım kabul etsin), sana da o kadar olsun, der." Müslim, Ebû Dâvud.”

İbni-Ömer'den (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayetde Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "En çabuk kabul edilen duâ, gaibin gaibe duâsıdır." Tirmizi,Ebû Dâvud.,Buhârî, el-Edebül-Müfred. “
 
Üst Alt