Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Mahrec Harflerin Doğru Telaffuzu (Tecvidi düzgün okumak)

F@lsefe

Uzman Onbaşı
Mahrec Dersleri

Harflerin Doğru Telaffuzu

Tecvid güzel okumak demektir. Bunun ilk şartı da harflere hakkını vererek
doğru ve yerinden telaffuz etmektir. Özellikle birbirine benzeyen bazı harfler vardır. Bunları karıştırmamak gerekir. İnce ve kalın seslilere dikkat etmek gerekir.

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Kalın Sesli Harfler: [/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق harfleridir. [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Benzer Harfler: [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ا ع Elif ا harfi ince "e" sesi verir. [/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Ayn ع ise boğaz sıkılarak çıkarılan "a" sesi verir. [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ط ت Te ت ince Tı ط ise kalın seslidir. "Telefon" derken ت yi
"tabut" derken ط yı kullanırız.
[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ث س ص Baştaki ث peltek yani dil ucu iki diş arasından dışarı çıkarılarak telaffuz edilir. س ise normal ince "s" harfidir. ص ise ağız dolusu kalın bir "sa" sesi verir. [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ح خ ه Elifbadaki sırasıyla ح kalın bir "ha"sesi çıkarır. "hacı"daki gibi. خ ise hırıltılı
adeta boğazı yırtarak çıkan bir "ha" sesidir. ه ise ince "h" sesi verir. Hece'deki gibi.
[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]د ض Dal د harfi "dede"deki "d" sesidir. Dad ض harfi ise dilin ucu sağ veya sol avurda hafifçe değerken çıkarılan "d" sesidir. Bu seste "d" ile "z" arası bir ses çıkar. [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ز ظ ذ Baştaki ذ peltek ze denir. [/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Aynı ث harfinde olduğu gibi dilin ucu alt ve üst dişlerin arasında olduğu halde çıkarılan "z" sesidir. ز ise ince ve keskin "z" sesidir. ظ kalın ve tok bir "z"dir. "zalim" derken çıkan z gibi. [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ق ك Kef ك ince "k" sesidir. [/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Kaf ق ise kalın "k" sesidir. İngilizcedeki Q harfinin karşılığıdır.[/FONT]


[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]EZBERLENMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Arapça da 28 harf vardır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Lamelif= Lam ile Elif’in birleşmesinden oluşan ve müstakil olmayan bir harftir.[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]KALIN HARFLER 10 TANEDİR :ح خ ع غ ص ض ط ظ ق ر [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Geriye kalan 18 harf incedir..[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]● Tam Kalın Harfler : خ غ ض ط ظ ق [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]● Yarım Kalı Harfler : ع ح[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]● Bazen Kalın Bazen İnce olan Harf : ر [/FONT]


[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]PELTEK HARFLER 3 TANEDİR : [/FONT][FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ث ذ ظ[/FONT]

MAHREÇ ve MAHREÇ MAHALLERİ

Mahrec; Harfin çıktığı ve başka harflerden ayrıldığı yere denir.

Kuran okurken
her harfin hakkını vermek
harfleri çıkış yerlerinden çıkararak yerli yerince

“ her bir harfi diğerine karıştırmadan okumak” demektir..


KUR'AN-I KERİMİ OKURKEN HARFLER 5 YERDEN ÇIKAR1-Boğaz ile Ağız boşluğu; Boğazın göğüse bitişik olan yerinden
dudaklara kadar
boğaz ile ağız içinde olan boşluğa denir.

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Buradan ا ى و çıkar.[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]2-Boğaz;Boğazın göğse bitişik olan yerinden
dil dibine kadar olan yere denir. Üç mahreçtir:
[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]1-Boğaz aşağısı :ه ء [/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]2-Boğaz ortası : ح ع [/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]3-Boğaz üstü :خ غ [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]3-Dil; Boğazın ağza yakın olan yerinden
ön dişlere kadar ağız içinde olan dile denir. On mahreçtir.
[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ث ذ ظ ص س ز ت د ط ر ن ل ض ى ش ج ك ق [/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]4-Dudaklar:Ön dişlerden dışarı olan dudaklara denir. [/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Buradan و م ب ف çıkar.[/FONT]

[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]5-Geniz; Geniz boşluğuna denir. Ğunne çıkar.[/FONT]


HARFLERİN ÇIKIŞ YERLERİ VE OKUNUŞLARI[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ا : Boğazın sonunda göğse bitişik olan yerden çıkar.Harfimiz incedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ب : İki dudağı birbirine vurarak kuvvetli bir ses ile çıkarılır.Harfimiz incedir[/FONT][/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ت : Dil ucunu üst dişlerin ortasına vurarak çıkarılır.İnce bir harftir. [/FONT][/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ث : Dilin ucuna üst dişler hafif bastırılarak okunur. İnce ve peltek bir harftir.[/FONT][/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ج : Dil ortasını üst damağa vurarak çıkarılır.İncedir.[/FONT][/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif][FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ح : Boğazın tam ortası sıkılarak çıkarılır.Kalındır.[/FONT][/FONT][FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]خ : Boğazın biraz evvelinden hırıltılarak çıkarılır.Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]د : Dilin ucunu üst dişlerin ortasına vurularak çıkarılır.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ذ : Dil ucuna üst dişler hafif bastırılarak çıkarılır.İnce ve peltektir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ر : Dil ucunun arkasını üst ön dişlerin içine hafif dokandırarak çıkarılır.Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif](bazen inceokunur) [/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ز : Dil ucu ön dişlere değdirerek çıkarılır.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]س : Dil ucu ön alt dişlerin içine değdirilerek çıkarılır.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ش : Dilin ortasını üst damağa dayayarak çıkarılır.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ص : Dilin ucu ön alt dişlerin yarısına bastırılarak çıkar.Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ض : Dilin yan tarafını üst azı dişlere vurarak çıkarılır.Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ط : Dilin ucu üst dişlerin etlerine yakın yerden çıkar..Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ظ : Dil ucuna üst dişler hafifçe bastırarak okunur.Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ع : Boğazın ortası hafif sıkılarak çıkarılır.Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]غ : Boğazın evvelinden çıkarılır.Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ف : Üst dişler alt dudağın içine bastıraraktan çıkar.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ق : Dilin sonunu damağa vurarak çıkarılır.Kalındır.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ك : Gaf’ın aşağısından çıkarılır.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ل : Dil ucunu damağa dayamakla çıkarılır.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]م : Dudak içleri birbirine hafifçe bastırılarak çıkar.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ن : Dil ucu ile üst dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılır.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]و : Dudaklar büzülerek ileriye doğru uzatılması suretiyle çıkar.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ه : Boğazın göğüsle birleştiği noktadan çıkar.İncedir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ال : Lam ve Elif’in birleşmesinden meydana gelmiştir.[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ى : Dilin ortası üst damağa vurarak çıkarılır.İncedir.[/FONT][/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Kalın Sesli Harfler:
ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق harfleridir. [/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Benzer Harfler: [/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]


[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ا ع Elif ا harfi ince "e" sesi verir.
Ayn ع ise boğaz sıkılarak çıkarılan "a" sesi verir.
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ط ت Te ت ince Tı ط ise kalın seslidir. "Telefon" derken ت yi
"tabut" derken ط yı kullanırız.
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ث س ص Baştaki ث peltek yani dil ucu iki diş arasından dışarı çıkarılarak telaffuz edilir. س ise normal ince "s" harfidir. ص ise ağız dolusu kalın bir "sa" sesi verir. [/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ح خ ه Elifbadaki sırasıyla ح kalın bir "ha"sesi çıkarır. "hacı"daki gibi. خ ise hırıltılı
adeta boğazı yırtarak çıkan bir "ha" sesidir. ه ise ince "h" sesi verir. Hece'deki gibi.
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]د ض Dal د harfi "dede"deki "d" sesidir. Dad ض harfi ise dilin ucu sağ veya sol avurda hafifçe değerken çıkarılan "d" sesidir. Bu seste "d" ile "z" arası bir ses çıkar. [/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ز ظ ذ Baştaki ذ peltek ze denir.
Aynı ث harfinde olduğu gibi dilin ucu alt ve üst dişlerin arasında olduğu halde çıkarılan "z" sesidir. ز ise ince ve keskin "z" sesidir. ظ kalın ve tok bir "z"dir. "zalim" derken çıkan z gibi.
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ق ك Kef ك ince "k" sesidir.
Kaf ق ise kalın "k" sesidir. İngilizcedeki Q harfinin karşılığıdır.
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]


[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]EZBERLENMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Arapça da 28 harf vardır.
Lamelif= Lam ile Elif’in birleşmesinden oluşan ve müstakil olmayan bir harftir.
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]KALIN HARFLER 10 TANEDİR :ح خ ع غ ص ض ط ظ ق ر [/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Geriye kalan 18 harf incedir..[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]● Tam Kalın Harfler : خ غ ض ط ظ ق [/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]● Yarım Kalı Harfler : ع ح[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]● Bazen Kalın Bazen İnce olan Harf : ر [/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]PELTEK HARFLER 3 TANEDİR : ث ذ ظ[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]MAHREÇ ve MAHREÇ MAHALLERİ[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Mahrec; Harfin çıktığı ve başka harflerden ayrıldığı yere denir.[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]Kuran okurken
her harfin hakkını vermek
harfleri çıkış yerlerinden çıkararak yerli yerince
“ her bir harfi diğerine karıştırmadan okumak” demektir..
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]KUR'AN-I KERİMİ OKURKEN HARFLER 5 YERDEN ÇIKAR[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]1-Boğaz ile Ağız boşluğu; Boğazın göğüse bitişik olan yerinden
dudaklara kadar
boğaz ile ağız içinde olan boşluğa denir.
Buradan ا ى و çıkar.
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]2-Boğaz;Boğazın göğse bitişik olan yerinden
dil dibine kadar olan yere denir. Üç mahreçtir:
1-Boğaz aşağısı :ه ء
2-Boğaz ortası : ح ع
3-Boğaz üstü :خ غ
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]3-Dil; Boğazın ağza yakın olan yerinden
ön dişlere kadar ağız içinde olan dile denir. On mahreçtir.
ث ذ ظ ص س ز ت د ط ر ن ل ض ى ش ج ك ق
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]4-Dudaklar:Ön dişlerden dışarı olan dudaklara denir.
Buradan و م ب ف çıkar.
5-Geniz; Geniz boşluğuna denir. Ğunne çıkar.
[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]HARFLERİN ÇIKIŞ YERLERİ VE OKUNUŞLARI[/FONT]​
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]
[FONT=Georgia, Arial, Helvetica, sans-serif]ا : Boğazın sonunda göğse bitişik olan yerden çıkar.Harfimiz incedir.
ب : İki dudağı birbirine vurarak kuvvetli bir ses ile çıkarılır.Harfimiz incedir
ت : Dil ucunu üst dişlerin ortasına vurarak çıkarılır.İnce bir harftir.
ث : Dilin ucuna üst dişler hafif bastırılarak okunur. İnce ve peltek bir harftir.
ج : Dil ortasını üst damağa vurarak çıkarılır.İncedir.
ح : Boğazın tam ortası sıkılarak çıkarılır.Kalındır.
خ : Boğazın biraz evvelinden hırıltılarak çıkarılır.Kalındır.
د : Dilin ucunu üst dişlerin ortasına vurularak çıkarılır.İncedir.
ذ : Dil ucuna üst dişler hafif bastırılarak çıkarılır.İnce ve peltektir.
ر : Dil ucunun arkasını üst ön dişlerin içine hafif dokandırarak çıkarılır.Kalındır.
(bazen inceokunur)
ز : Dil ucu ön dişlere değdirerek çıkarılır.İncedir.
س : Dil ucu ön alt dişlerin içine değdirilerek çıkarılır.İncedir.
ش : Dilin ortasını üst damağa dayayarak çıkarılır.İncedir.
ص : Dilin ucu ön alt dişlerin yarısına bastırılarak çıkar.Kalındır.
ض : Dilin yan tarafını üst azı dişlere vurarak çıkarılır.Kalındır.
ط : Dilin ucu üst dişlerin etlerine yakın yerden çıkar..Kalındır.
ظ : Dil ucuna üst dişler hafifçe bastırarak okunur.Kalındır.
ع : Boğazın ortası hafif sıkılarak çıkarılır.Kalındır.
غ : Boğazın evvelinden çıkarılır.Kalındır.
ف : Üst dişler alt dudağın içine bastıraraktan çıkar.İncedir.
ق : Dilin sonunu damağa vurarak çıkarılır.Kalındır.
ك : Gaf’ın aşağısından çıkarılır.İncedir.
ل : Dil ucunu damağa dayamakla çıkarılır.İncedir.
م : Dudak içleri birbirine hafifçe bastırılarak çıkar.İncedir.
ن : Dil ucu ile üst dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılır.İncedir.
و : Dudaklar büzülerek ileriye doğru uzatılması suretiyle çıkar.İncedir.
ه : Boğazın göğüsle birleştiği noktadan çıkar.İncedir.
ال : Lam ve Elif’in birleşmesinden meydana gelmiştir.
ى : Dilin ortası üst damağa vurarak çıkarılır.İncedir.
[/FONT]​
 
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"
Diyelim başlayalım inş..
 
Üst Alt