Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Lanet Ve Bela Okumak !

incinme

Uzman Çavuş
Lanet Ve Bela Okumak !!


Ebû Derda (ra) anlatıyor:
Resûlullah (sav) buyurdu ki: “Bir kul herhangi bir şeye lanet edince, lanet göğe doğru yükselir. Fakat gök kapıları lanete karşı kapatılır. Sonra yere doğru iner. Bu defa yer kapıları ona kapatılır. Sonra sağa ve sola doğru yol tutar. Girecek bir yer bulamayınca lanet edilen kişiye döner. Eğer lanete layık bir kimse ise onda kalır. Aksi halde lanet edene döner.”
(Ebû Davud)


Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:
Resûlullah (sav) buyurdu ki: “Çok dürüst kimseye lanetçi olmak yakışmaz.”
(Müslim)

Ebû Derda (ra) anlatıyor:
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Çok lanette bulunanlar, kıyamet günü ne şefaatçi ne de şahid olabilirler.”
(Müslim)


Semure b. Cündüb (ra) anlatıyor:
Resûlullah (sav) buyurdu ki: “Birbirinizi Allah’ın lanetiyle, gadabıyla ve cehennem ateşiyle lanetlemeyiniz.”
(Ebû Davud, Tirmizi)


İbni Mes’ud (ra) anlatıyor:
Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Mümin; kusur bulan, lanetleyen ve müstehcen söz söyleyen kimse değildir.”
(Tirmizi)

İmran b. el-Husayn (r.anhüma) anlatıyor:
Resûlullah (sav), seferlerinden birinde iken Ensar’dan bir kadın, devesinin sırtındayken (deve kendini ısırınca) canı sıkıldı ve devesine lanet okudu. Resûlullah (sav) kadının lanetini duyunca: “Devenin sırtındakileri alın, kendisini salıverin. Çünkü o lanete uğramıştır” buyurdu.
(Müslim)


Ebû Berze el-Eslemi (ra) anlatıyor:
Genç bir kadın, üzerinde yolcuların bazı eşyaları olan bir deve sırtında iken bir de baktı ki, Resûlullah (sav) dağ (yolu) da canlarını sıkmıştı. Genç kadın deveye, “Yürüsene, Allah’ım bu deveye lanet et” dedi.
Bunun üzerine Resûlullah (sav), “Lanete uğramış bir deve, bizimle birlikte yolculuk etmesin” buyurdu.
(Müslim)
Bilesin ki hadiste, içinden çıkılmaz bir durum gözükse de, hadiste böyle bir problem yoktur. Hadisten maksat, o yolcuların sadece o deve ile birlikte yolculuk yapmalarını yasaklamaktır. Yoksa hayvanın satışı, kesimi ve Peygamberimiz’le beraber yolculuğunun dışında ona binmek yasaklanmamıştır. Bilakis bütün bunlar caizdir. Bu yasak sadece Resûlullah’ın beraberliğinde o deveye mahsustur. Zira bütün bu işlemler deve hakkında caizdir. Ancak onlardan biri (o yolculukta binilmesi) yasaklandı. Geriye kalan tasarruflar eskiden olduğu gibi aynen (caiz olarak) kaldı. Doğrusunu Allah bilir.
Haksız yere bir Müslümana sövmek haramdır
Allah-u Teâlâ buyuruyor: “Müslüman erkek ve kadınlara işlemedikleri (bir günah) yüzünden eza edenler, muhakkak bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzab: 5


şunları da ilave etmek isterim Genel manada müminlerin birbirlerine lanet etmeleri yasaklanmıştır dinimizde Ancak Kuranda kafirlere zalimlere şeytana lanet edilmiştir Peygamberimiz hayatında bir gurup mümini katleden kafirlere lanet etmiştir.
alıntı...
 

kimyahatun

Çavuş
Ebû Derda (ra) anlatıyor:
Resûlullah (sav) buyurdu ki: “Bir kul herhangi bir şeye lanet edince, lanet göğe doğru yükselir. Fakat gök kapıları lanete karşı kapatılır. Sonra yere doğru iner. Bu defa yer kapıları ona kapatılır. Sonra sağa ve sola doğru yol tutar. Girecek bir yer bulamayınca lanet edilen kişiye döner. Eğer lanete layık bir kimse ise onda kalır. Aksi halde lanet edene döner.”
(Ebû Davud)


Rabbim bizi lanet ve bela okumaktan korusun inşaAllah...
 
Üst Alt