Kurban Bayramının Fazîleti Ve Amelleri | İlim Yuvası - Ulvi Hocaları Sevenler Platformu
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1400 GÜN OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK - ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1400 GÜN OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK - ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1400 GÜN OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK

Kurban Bayramının Fazîleti Ve Amelleri

'Kurban Bayramı' forumunda dost-semihbaba4125 tarafından 31 Ağu 2017 tarihinde açılan konu

Bu Sayfayı Paylaş

 1. dost-semihbaba4125

  dost-semihbaba4125 Asteğmen
  Özel mesaj gönder

  Katılım:
  29 Ara 2010
  Mesaj:
  2,247
  Alınan Beğeniler:
  19
  [​IMG]

  On sekiz bin âlemlerin Rabbi olan Allah Te’âlâ mahlûkatı halk ederken, varlıklar arasında bir tür üstünlük hiyerarşisi irade buyurmuştur. Bu hiyerarşiye, Peygamberler ve melekler de dâhil olduğu gibi, mekânlar ve zamanlar da dâhildir, bunlar arasında da bir üstünlük farkı söz konusudur.[1] Mü’minlerin haftalık bayramı olan Cûma günüyle birlikte, Allah Te’âlâ’nın Mü’minlere hediyesi olan Ramazân ve Kurban bayramları da bu bağlamda önem atfedilmiş günlerin başında gelmektedir.

  ‘Bayram’ mefhumunun tarihçesine bakıldığında, medeniyet tarihi kadar eski olduğu anlaşılmaktadır. Fakat İslâm, gerek câhiliyye devrinde kalmış bayramları gerekse de insanların bayram olarak ilân ettikleri birtakım özel günlerin kutsal kabul edilmesini yasaklamıştır. Nitekim Nevrûz ve Mihricân günleri özelinde, İslâm’ın bayram olarak mübârek kıldığı günlerin dışındaki özel günlerin takdîsi hadis-i şerif’in açık beyanıyla reddolunmuştur.[2]

  Bayram Günlerinde Neler Yapılmalı?
  Bayramı, coşkusu ve adabıyla beraber, sünnet-i seniyyeye uygun olarak geçirebilmek için sabahında gusledilip temizlenmeli, temiz ve mümkünse bayrama özel kıyafetler giyilmeli ve koku sürülmelidir. Evden çıkmadan evvel bir hurma ya da tercihen tatlı bir gıda ile gıdalanmalı, cemaat halinde mescide doğru yola çıkılmalı, yol boyunca teşrîk tekbîri getirilmeli ve mescide gidiş gelişte farklı yollar kullanılmalıdır. Namazı müteakiben cemaatle bayramlaşılmalı, eve dönüldüğünde ev halkıyla tebrikleşip komşularla ziyaretleşilmelidir. Yüz yüze görüşme imkânı bulunmayan yakınlarla en azından telefon yoluyla da olsa görüşülerek bayramın mutluluğu ve heyecanı paylaşılmalıdır. Ashâb-ı Kirâm (Rıdvânullâhi Te’âlâ Aleyhim Ecma’în)in de aralarında: ‘’Allah Te’âlâ sizden de bizden de kabul etsin’’ şeklinde tebrikleştikleri rivâyet edilmiştir.[3] Gün içerisinde kabir ziyaretleri gerçekleştirilerek Dâr-ı Bekâ’ya irtihâl etmiş yakınlarımız ziyaret edilmeli ve hayır duâlarla anılmalıdır. Kimsenin kalbini kırmamalı, senenin diğer günlerine nazaran daha ince ve dikkatli davranılmalıdır. Büyüklerle istişare edilerek küskünler barıştırılmalı, kırık gönüller helallik alınarak ve râzı edilerek onarılmalıdır. Bayram vesilesiyle, sıla-i rahim de ayrı bir önem kazanmaktadır. İmkânı olanlar, Bayramlarını memleket topraklarında, aile büyüklerinin yanında geçirmeyi tercih etmelidirler.

  Dinîmizin emir ve tavsiyelerine yönelik gerçekleştireceğimiz işlerde şer’î ölçülere uygun şekilde hareket etmek işin en mühim tarafıdır. Dolayısıyla, akraba görüşmeleri ve ziyaretleşmelerinde, sıla-i rahimde özellikle tesettür ölçülerine riayet etmenin ve haremlik selamlık hassasiyetini elden bırakmamanın, ifâ edeceğimiz vecîbelerin Hakk’ın rızasına uygun olarak gerçekleşmesi açısından son derece mühim olduğu asla unutulmamalıdır.

  Bayramı Bayram Havasında Geçirmenin Önemi
  Ümmet olarak zor zamanlardan geçmekteyiz. Benzer sebeplerden olacak ki, ‘buruk bayram’ vb. gibi söylemlerle Bayramın mânevî şahsiyeti yıpratılmaktadır. Hâlbuki bu anlayış doğru değildir. Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm bayramların mutluluk içerisinde geçirilmesi gerektiğini beyan buyurmuşlardır. Bayramlar, sevinç ve heyecan içerisinde sofraların kurulduğu, insanların birbirlerine ikramlarda bulunduğu günler olmalıdır. Bu sebeple bayram günlerinde oruç tutmak dahi tahrîmen mekrûh veya haram kabul edilmiştir.[4]

  Eski Bayramlara Hayıflanmak Yerine İslâmî Bir Bilinç İnşâ Etmek
  Bugün yaşı hayli ilerlemiş büyüklerimiz başta olmak üzere, hemen hepimizin dilindedir: ‘’ah nerede o eski bayramlar’’ serzenişi. Bayrama bir şey olduğu yoktur hâlbuki. Olan bize olmuştur. Modern hayat, bütün birikimimizi tahrip etmiş, yaşama sevincimizi ve değerlerimizle olan bağımızı büyük ölçüde zayıflatmıştır. Alaylarla şenlik havasında geçirilen bayramlar bugün maatteessüf çalışma şartlarındaki yoğunluk ve daha başka sebeplerle tatil fırsatına dönüşmüş durumdadır.

  Bayramların asıl mânevî kimliğinin toplum indinde ıslâhı, İslâmî bilincin ihyasıyla gerçekleştirilebilecek bir iştir. Hal çaresi noktasında, âlimlere, İslâmî ilimlere ve bu ilimlerin tedris edildiği merkezlere gereken önemi vermek, ahlâklı ve şuurlu nesiller yetiştirmek yapılması gereken en temel işlerdendir.

  Ümmeti Unutmamak
  Araya mesafeler girmiş olsa da Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm’ın beyanıyla hakikatte tek vücud olarak tanımladığı Mü’minler, birlik ve beraberlik günleri olan bayramlarda kendilerini ve ya kınlarını düşündükleri gibi dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşamakta olan Mü’min kardeşlerini de düşünmeli, bayram vesilesiyle hatırlamalıdırlar. Onlarla kurulacak gönül köprüleri yoluyla dertler ve sıkıntılara ortak olunacağı gibi bayramın heyecan ve mutluluğu da öylece paylaşılmalıdır.

  Biz de bu vesileyle, on sekiz bin âlemlerin rabbi olan Allâh-u Te’âlâ’nın Mü’minlere hediyesi ve ihsânı, afv ü mağfiret ve hakîki kurtuluşun nişânı, yeniden dirilişin muştusu ve habercisi Ramazân Bayramınızı tebrik eder, ümmetin birlik ve beraberliği başta olmak üzere, daha nice hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.

  Dipnotlar
  [1] Hadis ve âdâb-ı şer’iyye kitapları başta olmak üzere, literatürde yer alan eserlerde bazı zamanların ve mekânların fazîletlerinin müstakil ba’b altında kaydedilmiş olması da bu durumu işaret etmektedir.

  [2] Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 103, 235, 250; Ebû Dâvûd, “Salât”, 245; Nesâî, “Salâtü’l-îdeyn”, 1

  [3] İbn Hacer, Fethu’l-bârî, C.V, s.119)

  [4] Ramazân bayramının ilk günü, kurban bayramında da dört gün oruç tutmak Hanefîler’e göre tahrîmen mekruh, Şâfiî ve Hanbelîler’e göre haram kabul edilmiştir. Bu konuda Şâfiî ve Hanbelîler’in görüşünü paylaşan Mâlikîler ise kurban bayramının dördüncü gününde oruç tutmayı haram değil mekruh saymışlardır. (Büyük İslâm İlmihâli)
   

Bu Sayfayı Paylaş

Yükleniyor...