Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Kuran'daki bilinmeyen gerçekler

ebru76

Çavuş
Yasaklı Kullanıcı
Fussılet Suresi 10-11-12. ayetler
10. ayet: O, yeryüzüne, denge ve dayanıklık sağlayan dağları üstünden yerleştirdi. Onda bereketlere vücut verdi. Ve onda, azıklarını dört günde takdir edip düzenledi. İsteyip duranlar için eşit miktarda olmak üzere.

11. ayet: Sonra buhar/duman halindeki göğe yöneldi de ona ve yerküreye şöyle seslendi: "İsteyerek veya istemeyerek gelin." Onlar şöyle dediler: "İsteyerek geldik."

12. ayet: Böylece onları, iki günde yedi gök halinde takdir edip her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti. Ve biz, arza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık. İşte bunlar Aziz ve Alim olanın takdiridir.

Açıklaması.
Altılı çizili olan kısımlara dikkat ettiğimizde, 10. ayette dağların yerküreye denge dayanıklık sağladığını söylüyor. Bunu araştırırsanız doğru olduğunu görürsünüz. Dağlar, yerkürenin dengesini ve dayanıklılığını sağlarlar.
12. ayette ise, göğün katmanlardan oluştuğunu ve sayısını belirtiyor. Ayrıca ikinci altı çizili bölümde ozon tabakasının varlığından söz ediyor. Gördüğünüz gibi peygamberimizin yaşadığı dönemde insanlar tarafından bilinmesi imkansız olan şeyler Kuran'da belirtilmiş.

Nâziât Suresi 27-28-29-30. ayetler
27. ayet: Siz mi daha zorsunuz yaradılışça, gök mü?

28. ayet: Onu O yapıp kurdu. Onun boyunu yükseltti; ardından ona ahenk ve düzen verdi.

29. ayet: Gecesini kararttı, kuşluğunu ortaya çikardi.

30. ayet: Bundan sonra da yeri yayıp yuvarlattı.

Açıklaması.
Altı çizili bölümde açıkça anlaşildığı gibi Kuran'da dünyanın yuvarlak olduğu o zamandan belirtilmiş. Bunda birazcık aklı olan bir insan netliği ve mucizeyi görecektir.
<O
Kaf Suresi 6. ayet
6. ayet: Bakmadılar mı üstlerindeki göğe ki nasıl kurduk onu, nasıl süsleyip nakışladık?! Yırtığı, çatlagi da yoktur onun.

Açıklaması.
Altı çizili bölümde ozon tabakasının varlığından ve yapısının tamamıyla yırtıksız ve deliksiz olduğundan bahsediyor. Maalesef ozon tabakası şimdilerde delik ama eskiden delik değildi. Bu da Kuran'ın bir mucizesi.
<O
Ra'd Suresi 41. ayet
41. ayet: Bizim, o yerküreye gelip onu uçlarından biraz eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder; O'nun hükmünü denetleyecek de yoktur. Hesabı çok çabuk görür O.

Açıklaması.
Dünya tam anlamıyla bir küre değildir. Kutup bölgelerinden biraz basıktır. Bunu coğrafya kitaplarından araştırabilirsiniz. Altı çizili bölümde de Allah'ın bu basıklığı yaptığından bahsediyor. Buradaki uç kısımlar iki kutup bölgesini ifade ediyor. Eksiklik de basıklığın tam anlamıyla o zamandaki karşilığı. Şaşirtıcı değil mi?
 
Üst Alt