Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3300 GÜN 9 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Köln'de Diyalog Sapıklığı – 'Kültürler Meleği Halkası'

F@lsefe

Uzman Onbaşı
Bir kaç gün önce Almanya’da (Köln’de) ‘Kültürler Meleği Halkası’ adı verilen ve içinde Hristiyanlığı simgeleyen haç,İslam’ı simgeleyen Hilal ile Yahudiliği simgeleyen siyon yıldızı bulunan bir ‘halka’ yapılıp Köln sokaklarında gezdirildi.
İşin garibi ; katılımcılar arasında bir papazın yanı sıra bir ‘imam’ bulunması ve verilen ‘zehir gibi,Kur’an’a ZIT’ mesajlardı.
Don Bosco Gençlik Merkezinin düzenlediği etkinliğe katılan Ömer-ül Faruk Camisi imamı Zekai Aydın yaptığı konuşmada ‘Dinler arası diyaloglar
ancak böyle buluşmalarla gerçekleşebilir. Bu dünyada ancak karşılıklı hoşgörü ve dayanışma ile bir arada yaşayabiliriz. Birbirimizi karşılıklı olarak daha iyi
tanırsak, ilişkilerimiz de eşit orantıda daha olumlu olacaktır’
dedi.


Neyin Hoşgörüsü ?

Sözde ‘imam’ olan Zekai Aydın’a soruyoruz ; Neyin hoşgörüsü ? Acaba imam Zekai Aydın neyi hoşgörüyor ?
Bir kişiyi hoş görmek ; o kişinin yaptığını hoş görmek demektir.Yahudiler ve Hristiyanlar Allah’ın kitabını tahrif etmiş (yine Allah’ın müsaadesiyle) Allah’a isyan
etmiş,küfür ve sapkınlık içinde olan kişilerdir.Yahudileri ve Hristiyanlar’ı hoş gören ; Allah’a küfretmeyi,O’na isyan etmeyi hoş görür.Ki bu da kafirliğin ta kendisidir.
Eğer İmam Zekai Aydın ; Ben Yunus Emre gibi ‘yaratılanı severim,yaratandan ötürü’ derse,O’na cevap olarak deriz ki ; ‘O halde onların yaptıklarını değilde,yaratılış cihetinden mükemmel olmalarını sevdiniz.O halde onlara,Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ etmek ve hak olan dine davet etmek yerine barış,hoşgörü,birliktelik pozları vermek ve sevgi nutukları atmak neyin nesi?Kişi ; dünya da kim ile beraberse ve kimi sevdi ise ahirette de onunla beraber olacaktır.Nitekim Allah Rasulü (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ;Kişi sevdiği kimseyle beraberdir” (Ebû Dâvûd, Edeb: 113; Müslim, Birr: 50)
kulturmelegihalkasi.jpgAllah Yahudi ve Hristiyanlar Hakkında Ne Buyuruyor ?
Allah-u Teala ; Yahudileri ve Hristiyanları ‘zalimler’ olarak niteliyor ve onlar ile dostluğu yasaklıyor.
“Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar.Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır.Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez” (Maide Suresi 51)

Allah-u Teala ; Yahudilerin ve Hristiyanlar’ın doğru yolda olmadığını buyuruyor.
“(Yahudiler ve Hristiyanlar) Dediler ki: “Yahudi veya Hıristiyan olun ki hidayete eresiniz ” De ki: “Hayır, (doğru yol) Hanif (muvahhid) olan İbrahim’in dini(dir); O müşriklerden değildi.(Bakara Suresi : 135)
Allah-u Teala ; İman edenlere en şiddetli olan kavmi ‘Yahudiler’ olarak buyurdu
“Andolsun, insanlar içinde, mü’minlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun” (Maide Suresi XD2)
Allah-u Teala ; Hristiyanların ve Yahudiler’in Sapıttığını Beyan Ediyor ve Onlara ‘Kahrolsun’ buyuruyor
“Yahudiler, “Uzeyir Allah’ın oğlu” dediler, Hıristiyanlar da “Mesih Allah’ın oğlu”, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!” (Tevbe Suresi : 30)
Allah-u Teala ; Yahudilerin ve Hristiyanların ‘Cennet Ehl-i Olmadıklarını Belirteren Cehennem Ehl-i Olduklarını Beyan Ediyor’
“Bir de “yahudi ve hıristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek” dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de onlara de ki; “Eğer doğru iseniz, haydi bakalım getirin delilinizi.” (Bakara suresi : 111)Daha bir çok ayet-i kerime mevcut.Fakat bu kadarını kafi görüyoruz.
Allah ; Kafir topluluğu ile beraber olmaktan ve onlara uymaktan Ümmet-i Muhammed’i Muhafaza Etsin.
 

Benzer Konular

Üst Alt