Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Kelime-i Şehadet'te Allah'a Ne Söz Verdik..?

hanne

Uzman Çavuş
KELİME-İ ŞEHADET`TE ALLAH`A NE SÖZ VERDİK!


EŞHEDÜ : ŞAHİTLİK EDİYORUM , SÖZ VERİYORUM VE YEMİN EDİYORUM Kİ ;

EN LA İLAHE :

-Allah`tan başka kanun koyan hiç bir gücü kabul etmeyecek ve Allah`tan başka kendisine kulluk yapılan herşeyi reddedeceğim!

-Nefsimin arzu ve isteklerine tabi olmayacak , paraya , kadına ve erkeğe tapmayacak ,zevklerimin peşinden sürüklenmeyeceğim.

-Irkçılık yapmayacak "izm"lere , ideolojilere , sentezlere ve düzenlere tabi olmayacağım.İslamdan başka tüm dünya görüşlerini ve doktirinlerini reddedeceğim!

-Heykele ve puta tapmayacak , putlaştırılan varlıklara itibar etmeyecek , ilahlaştırılmaya çalışılan hiç bir sahtekarı ilah olarak kabul etmeyeceğim.

-Allah`ın dostlarını dost , düşmanlarını düşman bilecek , Allah`ın razı olmadığı hiç bir kişi , kuruluş , toplum ve toplulukla yardımlaşmayacağım.

-İslam adına ortaya çıkan ve islamı saptıran , şeriatı inkar eden düzenin düzenbaz hocalarına , müftülerine , diyanet başkanlarına , namaz kıldırma memurlarına inanmayacağım!

-Makam , mevki , şan ve şöhret peşinde koşmayacak ve beni Allah`ın hükümlerine baş kaldırmaya zorlayan başta şeytan olmak üzere hiç bir varlığa aldanmayacağım!

-Allah`tan başkasından yardım istemeyecek , falcıya ve gelecekten haber veren hiç kimseye inanmayacağım!

-Allah`tan başkasından rızık beklemeyecek ve bana nasip olarak gelecek olanlar konusunda tağutları Allah`a ortak koşmayacağım!

-İslama aykırı hiçbir tüzüğü kabul etmeyeceğim.İslama aykırı hiç bir kanun tarafından yönetilmeye razı olmayacağım.Hiç bir sporcuyu veya partiyi putlaştırmayacağım!

İLLALLAH : : (Ya Rabbi ) Ancak senin hükmüne , kanunlarına , yani ilahlığına inanacağım.Senin kanunlarına göre hayatımı düzenleyeceğim.Senin kanunlarına göre yönetecek ve yönetileceğim.Senden başkasına kulluk yapmayacağım.Yaratıcı olarak seni tanıdığım gibi yönetici olarakta seni tanıyacağım.

Yaşadığım sürece senin kanunlarının yeryüzünde hakim kılınması için gayret edecek , nefsimi , malımı ve canımı Senin yolunda feda edeceğim.Sadece senin kanunlarına tabi olacağım.

Yaptığım her işte senin rızanı arayacak ve Senin razı olduğun kullardan olacağım.

VE EŞHEDÜ : Ve yine şahitlik ediyorum söz veriyorum ve Yemin ediyorum ki ;

ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASULUHU : Tüm insanlığa örnek , önder rahmet olarak gönderdiğin Nebin Muhammed (s.a.v) Senin kulun ve elçindir.Hayatım boyunca kendime yalnız O`nu önder ve örnek bilecek , O`ndan başkasını önüme katmayacağım.

Muhammed (s.a.v)`in Kur`anı hayatına aktardığı şekilde bende hayatıma aktaracak ; O`nun küfre karşı verdiği tavizsiz mücadeleyide kendime prensip edinip tüm davranışlarımı O`nun bize TEBLİĞ ettiği Allah`ın vahyine göre düzenleyeceğim!


 

polathoca

Uzman Onbaşı
KELİME-İ ŞEHADET`TE ALLAH`A NE SÖZ VERDİK!


EŞHEDÜ : ŞAHİTLİK EDİYORUM , SÖZ VERİYORUM VE YEMİN EDİYORUM Kİ ;

EN LA İLAHE :

-Allah`tan başka kanun koyan hiç bir gücü kabul etmeyecek ve Allah`tan başka kendisine kulluk yapılan herşeyi reddedeceğim!

-Nefsimin arzu ve isteklerine tabi olmayacak , paraya , kadına ve erkeğe tapmayacak ,zevklerimin peşinden sürüklenmeyeceğim.

-Irkçılık yapmayacak "izm"lere , ideolojilere , sentezlere ve düzenlere tabi olmayacağım.İslamdan başka tüm dünya görüşlerini ve doktirinlerini reddedeceğim!

-Heykele ve puta tapmayacak , putlaştırılan varlıklara itibar etmeyecek , ilahlaştırılmaya çalışılan hiç bir sahtekarı ilah olarak kabul etmeyeceğim.

-Allah`ın dostlarını dost , düşmanlarını düşman bilecek , Allah`ın razı olmadığı hiç bir kişi , kuruluş , toplum ve toplulukla yardımlaşmayacağım.

-İslam adına ortaya çıkan ve islamı saptıran , şeriatı inkar eden düzenin düzenbaz hocalarına , müftülerine , diyanet başkanlarına , namaz kıldırma memurlarına inanmayacağım!

-Makam , mevki , şan ve şöhret peşinde koşmayacak ve beni Allah`ın hükümlerine baş kaldırmaya zorlayan başta şeytan olmak üzere hiç bir varlığa aldanmayacağım!

-Allah`tan başkasından yardım istemeyecek , falcıya ve gelecekten haber veren hiç kimseye inanmayacağım!

-Allah`tan başkasından rızık beklemeyecek ve bana nasip olarak gelecek olanlar konusunda tağutları Allah`a ortak koşmayacağım!

-İslama aykırı hiçbir tüzüğü kabul etmeyeceğim.İslama aykırı hiç bir kanun tarafından yönetilmeye razı olmayacağım.Hiç bir sporcuyu veya partiyi putlaştırmayacağım!

İLLALLAH : : (Ya Rabbi ) Ancak senin hükmüne , kanunlarına , yani ilahlığına inanacağım.Senin kanunlarına göre hayatımı düzenleyeceğim.Senin kanunlarına göre yönetecek ve yönetileceğim.Senden başkasına kulluk yapmayacağım.Yaratıcı olarak seni tanıdığım gibi yönetici olarakta seni tanıyacağım.

Yaşadığım sürece senin kanunlarının yeryüzünde hakim kılınması için gayret edecek , nefsimi , malımı ve canımı Senin yolunda feda edeceğim.Sadece senin kanunlarına tabi olacağım.

Yaptığım her işte senin rızanı arayacak ve Senin razı olduğun kullardan olacağım.

VE EŞHEDÜ : Ve yine şahitlik ediyorum söz veriyorum ve Yemin ediyorum ki ;

ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASULUHU : Tüm insanlığa örnek , önder rahmet olarak gönderdiğin Nebin Muhammed (s.a.v) Senin kulun ve elçindir.Hayatım boyunca kendime yalnız O`nu önder ve örnek bilecek , O`ndan başkasını önüme katmayacağım.

Muhammed (s.a.v)`in Kur`anı hayatına aktardığı şekilde bende hayatıma aktaracak ; O`nun küfre karşı verdiği tavizsiz mücadeleyide kendime prensip edinip tüm davranışlarımı O`nun bize TEBLİĞ ettiği Allah`ın vahyine göre düzenleyeceğim!


masallah
 

Benzer Konular

Üst Alt