Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3300 GÜN 9 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Kadir gecesinin alametleri....

hanne

Uzman Çavuş
Zirr' (b Hubeyş')den; demiştir ki:
Ubeyy b Ka'b'a:
Ey Ebâ Münzir, bana kadir gecesini anlat Çünkü bu arkada-şımız (İbn Mes'ûd)'a soruldu da "Kim bir yılı ihya ederse ona rastlar" diye cevab verdi; dedim Bunun üzerine Übeyy de:
Allah Ebû Abdirrahman'a rahmet eylesin o Kadir gecesinin ra-mazanda olduğunu biliyordu, dedi
(Diğer râvi) Müsedded (bu hadise); "Fakat (Ebû Abdurrahman, halkın) güvenmelerini uygunsuz gördü" (cümlesini), yahutta "(Hal-kın güvenmelerini) arzu etmedi" (cümlesini) ilâve etti
(Hadisin bundan) sonra(ki kısmında her iki râvi de Übeyy'in); "Vallahi o (kadir gecesi) Ramazandadır ve yirmi yedinci gecesindedir" dediğinde ve istisna etmediğinde birleştiler (Zirr b Hubeyş) dedi ki:
(Ben Ubeyy'e), Ey Ebâ Münzir bunu nasıl biliyorsun? dedim (Bana):
Resûlullah'ın bize bildirdiği alâmet(Ier)le biliyorum, diye cevab verdi
(Âsim dedi ki) Zirr'e; "alâmet(ler) ne(ler)dir? "diye sordum:
Bu gecenin sabahında güneş tas gibi doğar, yükselinceye kadar pırıltısı olmaz, diye cevab verdi

Ebû Dâvûd hadisinde Kadir gecesinin alâmeti olarak o gecenin sabahında güneşin pırıltısının olmadığı ifâde edilmektedir Ule-mânın beyânına göre, güneşin bu şekilde ziyâsız ve şuâsız olarak doğmasına sebeb "O gece yeryüzüne inen meleklerin haddinden ziyâde kalabalık oluşu-dur Böylesine kalabalık ve nuranî bir yapıya sahip bir melâike topluluğu-nun iniş ve çıkışları güneşten gözümüze erişmekte olan her zamanki ışık huzmelerinin gölgelenmesine sebeb ve gözümüze gelmesine engel teşkil ede-bilir Nasr, Ubâde b es-Samit'ten ri-vayet ettiği bir hadise dayanarak Kadir gecesi için şu alâmetleri de saymaktadır: O gece sanki semâda ay varmış gibi parlaktır, berraktır ve sa-kindirNe sıcak, ne de soğuktur Sabaha kadar hiç bir yıldız kayması olayı görülmez
İbn Ebî Şeybe'nin İbnMes'ûd'dan rivayet ettiği: "Güneş her gün şey-tanın iki boynuzu arasından doğar, bundan ancak Kadir gecesi müstesnadır" mealindeki hadis-i şerife göre de o gecenin sabahında güneş şeytanın boy-nuzları arasından doğmaz Taberanî'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre de o gece ağaçların dalları secde etmek için yere iner iner kalkar Bu alâmet-lerin faydası ise, bu geceye erişenlerin Allah'a şükretmeleri ve gelecek seneki Kadir gecesine de hazırlanmalarıdır
 

Benzer Konular

Üst Alt