Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

İşte Mevlid Kandili Duası!

EÛZÜ BİLLAHİ MİNEŞ-ŞEYTANİR-RACÎM, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRRAHİM


Ya İlahel Alemin


İlk yarattığın nur Efendimiz (S.A.V) 'in nuruydu.

Sen O'nu var etmeden evvel gündüzün geceden,

baharın da kıştan farkı yoktu.

İyilikler, kötülüklerle iç içe;

akıl nefse yenik,

ruh da bedenin esiri idi.

O Güzeller Güzeli

Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi

düşünceye kapılar açıp

insanın ebedlere namzet olduğunu alemşümul bir dille haykırdı.

Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden

Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü

sana sonsuz hamd ü senalar olsun Ya Rabbi!


Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allah'ım!


Mahlûkatın adedince,

Zatının rızası,

Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca

Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'nun ehli ve ashabı üzerine salat ü selamla bir kere daha yadederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz


Ey her şeye hayat bahşeden ALLAH (ZT.C.C.)' ım


Bütün insanlık, hatta bütün bir varlık aleminin bayramı sayılan

mübarek günleri vardır.

Bir gün daha vardır ki,

O da ALLAH (ZT.C.C.) Rasûlü(S.A.V.)'İn dünyayı teşrif buyurarak

tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır.

Bizler şimdi o anı yaşıyoruz.

Rahmet-i Rahmanın galeyana geldiğine inandığımız

bu kutlu zaman diliminde,

Mevlid Kandilinin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle,

ümmet-i Muhammedin hal-i pürmelali açısından

bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduğumuz mülahazasıyla, Şefkat Peygamberi'nin ruhaniyetine sığınarak,

senden yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz Ya Rabbi


Ey her şeye gücü yeten ALLAH (ZT.C.C.) ' ım


Efendimiz'i düşünmekle

hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını

ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız.

Duyarız imanın yenilmez gücünü,

Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu,

Duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini,

Duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini.

Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince

Bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!


Ya Rabbel Alemin


O'nun terbiyesi, onun üslûbu ve onun sistemiyle yetişmiş olan nesillerin

imanları izan ufkuna erişiyor,

muhabbetleri çağlayanlara dönüşüyor.

Efendimiz'i bu ölçüde duyup sevmeleri münasebetiyle

her an daha da şahlanıyor

ve O kutlunun arkasında bulunma sevinciyle adeta yeni bir asr-ı saadet yaşanıyor.

Sen dünyamıza yeniden bir huzur çağı

ve gül devri yaşat Ya Rabbi!


Ey yüceler yücesi Allahım


Yüzümüz yok, hicap içindeyiz;

Efendimiz'in senin katındaki nazının geçerliliğine de ümitlerimiz tam.

Keşke ne seviyede olursa olsun

Efendimiz'den hiç uzaklaşmasaydık;

ondan gelen ışıklardan

ve ruhlarımıza boşalan manalardan

hiç mahrum kalmasaydık..

Ve onu o inandırıcı çehresiyle

içlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilseydik!..

Sen bizleri kendi uzaklıklarını aşabilen

hak ve hakikatleri de bütün derinlikleriyle duyabilenlerden eyle Ya Rabbi!


Ya İlahel Alemin


O Güzeller Güzeli Sevgiliyi, bir kere daha misafirimiz eyle..

tahtını sinelerimize kur

gönüllerimizdeki karanlıkları kov,

bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur

ve bize yeniden diriliş yollarını göster Ya Rabbi


İnananları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allahım


Her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri o kutlunun ışığıyla dağıtıver

herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver.

Her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çözüver

Sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoşgörüyle coşturuver

Ruhlarımızı aklın aydınlığı, gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluşturuver

Ve bizi kendi içimizdeki hicran ve hasretlerimizden kurtarıver ya Rabbi!


Ey merhameti bol olan ALLAH(ZT.C.C.) ' ım!


Şefkati, adaletini aşkın Gönüller Sultanı'nı unuttuğumuzun

ve saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız.

Biliyoruz ki o Rahmet Nebisi

incinse de küsmedi

Vefasızlık görsede alakayı kesmedi

Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardı. Katiyen lanette bulunmadı. Lanet ve bedduaya amin de demedi.

Sinesini, Ebû Cehil'leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiği kadar açtı

ve her sözünü, her davranışını senin rahmetinin enginliğine bağladı.

Sen bizleri onun o engin merhametinden istifade eden

ve şefaatine de nail olanlardan eyle ey Rabbi!


Ey ihsanları sonsuz olan ALLAH (ZT.C.C.) ' ım


Düşe-kalka olsa da hep Efendimiz'in izinde yürüme gayretindeyiz.

Nolur bizi bir kere daha sevindir.

Sevindir ki; bağının taptaze fidanlarıyla

adını aleme tam duyuracak demdeyiz.

Bu dünya ışığa hasret gidiyor.

Bizler o kırık azimlerimiz ve o çatlamış ümitlerimizle,

yolların hakkını veremesek de hep yollardayız.

Sadece hislerimizle de olsa, aradığımız hep senin habibin;

Nolur gönüllerimiz bir kere daha onunla dolsun,

ufuklarımızı saran şu upuzun geceler yerlerini gündüzlere bıraksın

ve viladeti bizim hakiki bayramımız olsun..


Ey yapılan dualara cevap veren ALLAH (ZT.C.C.) 'ım


Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin;

Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin,

Darda kalanlara icabet edersin,

Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın

Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin

Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin

Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!


ALLAH (ZT.C.C.) 'ım


Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!


Ey Yüceler Yücesi!


Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan,

bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat

ve sinelerini daimî bir sevgiyle doldur! Ya Rabbi!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!


ALLAH(ZT.C.C.)'ım


Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver

ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri

Senin rızan yolunda kullanmayı

bizlere nasip eyle ya Rabbi!


ALLAH (ZT.C.C.)' ım


Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!


ALLAH (ZT.C.C.)'ım


Cümlemize vicdan genişliği lutfet

Kalplerimize inşirah bahşet

Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl

Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!


Ey yüceler yücesi olan ALLAH (ZT.C.C.)'ım


Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..

Kalplerimizi birbirene ısındır ve

Bizleri birbirimize sevdir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!


ALLAH (ZT.C.C.) 'ım!


Efendimiz Hz. Muhammed (sav)in Sen'den istediği

her türlü hayrı Sen'den istiyor,

yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı

her türlü şerden de sana sığınıyoruz.


Ya Erhamerrahimîn ve Ya Ekremelekremîn!


Bizim, anne-baba ve ecdadımızın

Bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin,

Bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın,

Sevdiklerimizin, sevenlerimizin,

Içinde neşet ettiğimiz beldedeki insanların,

Milletimiz fertlerinin,

Kadın-erkek inanan bütün arkadaşlarımızın,

Dostlarımızın, kardeşlerimizin..

Bize karşı hep civanmertçe davrananların..

Hayır dualarında unutmayıp

Her zaman bizi de yad edenlerin..

Üzerimizde hakkı bulunan kimselerin..

Kıymetli nasihatleriyle

Bize beka desenli salihatın yollarını gösterenlerin...

Ve bütün ümmet-i Muhammedin

Günahlarını bağışla! Ya Rabbi!


ALLAH (ZT.C.C.)' ım!


Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizi

Bir kere daha tekrarlıyor,

Resûl-ü zîşanı, alini, ashabını

Bir kez daha salavatlarla anıyor

Ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz.

Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi!


Amin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi Rabbil-alemin
 
Üst Alt